Polish composers polscy kompozytorzy
Download
1 / 11

POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY - PowerPoint PPT Presentation


  • 529 Views
  • Uploaded on

POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY. The Poland can be proud many prominent composers. We portray only few prominent representatives of various epochs in our introduction.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY' - posy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Polish composers polscy kompozytorzy

POLISH COMPOSERSPOLSCY KOMPOZYTORZY

The Poland can be proud many prominent composers. We portray only few prominent representatives of various epochs in our introduction.

Polska może poszczycić się wieloma wybitnymi kompozytorami. W naszej prezentacji ukazujemy tylko nielicznych wybitnych przedstawicieli różnych epok.


Polish composers polscy kompozytorzy

Michał Kleofas Ogiński (1765 – 1833)

Representative of the epoch of classicism.

The author of unusually popular polonaise „Farewell Motherland”.

Przedstawiciel epoki klasycyzmu.

Autor niezwykle popularnego poloneza „Pożegnanie Ojczyzny”.


Polish composers polscy kompozytorzy

Józef Elsner (1769-1854)- kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki.

Author of mass, of cantata works, of ballets, of operas, of symphonic and cosy pieces.

The Frederic Chopin teacher.

Autor mszy, offertoriów, utworów oratoryjno – kantatowych, baletów, oper, utworów symfonicznych i kameralnych.

Nauczyciel Fryderyka Chopina.


Polish composers polscy kompozytorzy

Karol Kurpiński (1785-1857)- muzyki.

the composer, conductor, educator the representative of late classicism.

"La Varsovienne" composed to the French poet C. Delavigne text. This poet wrote the libretto of the opera Vespers Sicilian Giuseppe Verdiego, linking to Poles fight about independence consciously. Varsovian text was translated by the Charles Sienkiewicz. Song this is defined one of national Poles hymns. He is played during important military and national holidays today.

kompozytor, dyrygent, pedagog przedstawiciel późnego klasycyzmu. Skomponował "La Varsovienne" do tekstu francuskiego poety C. Delavigne. Ten poeta napisał libretto opery Nieszpory sycylijskie Giuseppe Verdiego, świadomie nawiązujące do walki Polaków o niepodległość. Tekst Warszawianki został przetłumaczony przez Karola Sienkiewicza. Pieśń ta określana jest jednym z hymnów narodowych Polaków. Dziś grana jest podczas ważnych świąt wojskowych i narodowych.


Polish composers polscy kompozytorzy

Fryderyk Chopin (1810-1849) muzyki.

The most prominent Polish composer and pianist, the front representative of the music of the period of romanticism in the world. She lay at the sources of his works great artistic sensibility and the skill of drawing the patterns from Polish folk music.

He created: polonaise, mazurkas, scherza, nocturnes, etudes, ballads, sonatas, preludes.

Najwybitniejszy polski kompozytor i pianista, czołowy przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu na świecie. U źródeł jego twórczości leżała wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej.

Tworzył: polonezy, mazurki, scherza, nokturny, etiudy, ballady, sonaty, preludia.


Polish composers polscy kompozytorzy

Stanisław Moniuszko (1819-1872) muzyki.

conductor, composer, educator, the author of song, operettas and ballets permeated with patriotism and Polish folk motives; the creator of the national opera.

dyrygent, kompozytor, pedagog, autor pieśni, operetek i baletów przesyconych patriotyzmem i polskimi motywami ludowymi; twórca opery narodowej.


Polish composers polscy kompozytorzy

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) muzyki.

Polish pianist, composer, politician, Prime Minister Poland, independence activist, the professor of the conservatory in the Warsaw.

polski pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie.


Polish composers polscy kompozytorzy

Feliks Nowowiejski (1877-1946) muzyki.

Polish composer, conductor, educator, organist-virtuoso, the organizer of the musical life, papal chamberlain;

the author of piano concerts, organ works, symphony;

he composed music to "Army unit" Maria Konopnicka.

polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, szambelan papieski; autor koncertów fortepianowych, utworów organowych, symfonii;

skomponował muzykę do "Roty" Marii Konopnickiej.


Polish composers polscy kompozytorzy

Karol Szymanowski (1982-1937) muzyki.

Polish composer, pianist, educator and musical critic;

He is recognised for the the most prominent Polish composer next to the Frederic Chopin.

The author of operas, concerts, choral music, song, ballets, symphony.

polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny; obok Fryderyka Chopina jest uznawany za najwybitniejszego polskiego kompozytora

Autor oper, koncertów, muzyki chóralnej, pieśni, baletów, symfonii.


Polish composers polscy kompozytorzy

Grażyna Bacewicz (1909 -1969) muzyki.

Polish composer and violinist.

She created instrumental compositions orchestral: symphonies, overtures, suites, concerts, grotesques, waltzes, oberki,. It is also the authoress of works on solowe instruments and orchestra.

polska kompozytorka i skrzypaczka.

Tworzyła kompozycje instrumentalne orkiestrowe: symfonie, uwertury, suity, koncerty, groteski, walce, oberki,. Jest też autorką utworów na instrumenty solowe i orkiestrę.


Polish composers polscy kompozytorzy

Wojciech Killar (1932 - ) muzyki.

Polish pianist and the composer of classical music, the creator of movie music, conductor.

The author music to so popular films, how: Lord Tadeusz, Pianist, Only his.

polski pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej, dyrygent.

Autor muzyki do tak popularnych filmów, jak: Pan Tadeusz, Pianista, Sami swoi.