slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?????????? ???? – ??????????? ???????????: ????????? ?? ???? ????????? ?????????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
?????????? ???? – ??????????? ???????????: ????????? ?? ???? ????????? ??????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

?????????? ???? – ??????????? ???????????: ????????? ?? ???? ????????? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

ТЕХНОЛОГІЇ КРОС – КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ». Панченко Є.Г. д.е.н., професор Петрашко Л.П. к.е.н., доцент. Основна концептуальна установка .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ???? – ??????????? ???????????: ????????? ?? ???? ????????? ??????????' - portia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ТЕХНОЛОГІЇ КРОС – КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ»

Панченко Є.Г. д.е.н., професор

Петрашко Л.П. к.е.н., доцент

slide2
Основна концептуальна установка
 • – це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.
slide3
ТИПИ МИСЛЕННЯ:
 • РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ – управління власною особистістю
 • АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – управління компанією
 • ПРИРОДНЄ МИСЛЕННЯ – управління оточуючим середовищем
 • КОЛЕКТИВНЕ МИСЛЕННЯ - управління відносинами
 • ДІЮЧЕ МИСЛЕННЯ – управління змінами.
slide4
Основна педагогічна установка
 • це думаюча аудиторія.
slide5
Основна педагогічна ціль
 • навчити правильно оцінити власний потенціал та розширити свої можливості в розумовому, аналітичному, колективному, діючому і природному підході до роботи.
slide6
Мета:
 • узагальнення теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.
slide7
Об’єкти моделювання:

Різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу:

 • підприємства (організації), що здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності
 • транснаціональні корпорації
 • професійні асоціації (союзи, спілки)
slide8
Об’єкти моделювання:
 • регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управлінські органи
 • органи державного управління (у частині регулювання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу )
 • міжнародні економічні організації (урядові та неурядові)
slide9
Основні завдання
 • Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури і корпоративної соціальної відповідальності міжнародних компаній в умовах формування глобального менеджменту;
 • Формування сучасних крос-культурних підходів щодо вибору і використання ефективних поведінкових моделей та сценаріїв міжнародних ділових переговорів.
slide10
Методична структура тренінгу

Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • організаційний;
 • проблемний;
 • змістовий;
 • підсумковий.
slide11
Організаційний етап (1год.)
 • презентація тренінгу та індивідуальних завдань;
 • ознайомлення із критеріями оцінювання результатів тренінгової роботи.
slide12
Проблемний етап (1год.)
 • ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами);
 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання.
slide13
Змістовний етап(6)
 • виконання чотирьох блоків тренінгових завдань.
slide14
Підсумковий етап
 • ознайомлення із загальними результатами міжпредметного тренінгу.
slide15

Етапи міжпредметного тренінгу

Організаційний 1година

Проблемний 1 година

Змістовний 6 годин

Підсумковий

Тренінгові заняття

Міні-лекції (модерація заняття)

Презентація завдань (знання, досвід, обмін вміннями)

Кейси (знання, досвід)

Ділова гра (моделювання крос-культурної переговорної поведінки)

Дискусії (обговорення питань, визначених тематикою тренінгу)

Тема

Блок І

Блок ІІ

Самостійна підготовка (обов’язкова література)

і

Домашні завдання (польові дослідження – звіт про результати дослідження)

Підведення підсумків5

Оцінки учасників тренінгу (критерії оцінювання)

Вступ до міжпредметного тренінгу

slide16
ПРОГРАМА МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ
 • БЛОК 1

АНКЕТУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

  • Практичне завдання «Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії»
  • Практичне завдання “Корпоративна соціальна відповідальність міжнародної компанії”
slide17
ПРОГРАМА МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ
 • БЛОК 2

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ

  • Тренінгове заняття « Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»
  • Тренінгове заняття « Ділові крос – культурні переговори»
 • ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
slide18
Практичне завдання № 1

« ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ»

 • ПРОГРАМА
  • Міні – лекція «Діагностика корпоративної культури»
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків
slide19
Практичне завдання № 1

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії : позиціювання корпоративної культури в системі менеджменту міжнародної компанії, виявлення і оцінка елементів корпоративної культури, визначення сильних та слабких її сторін.
slide20
Практичне завдання № 1

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • Проведення опитування працівників компанії за визначеними методиками 1, 2 (додаток 6, 7 )
 • Обробка матеріалів опитування
 • Формалізація результату
 • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)
slide21
Практичне завдання № 1

ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7)

 • Короткі описи методик 1 та 2
 • Анкета 1. 2
 • Інструкція щодо обробки анкетування
 • Зразок формалізації результату
 • Вільна форма презентації результатів дослідження
slide22
Практичне завдання № 1

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • Набір заповнених анкет за визначеною методикою
 • Результати анкетування у визначеній формі
 • Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження )
slide23
Практичнезавдання №2
 • Заповнення анкети “Корпоративна соціальна відповідальність компанії ”
 • Звіт про соціальну діяльність компанії (за останні три роки)
slide24
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ №1
 • «МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ»
slide25
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 7
 • ПРОГРАМА
  • Міні – лекція «Культурна різноманітність та її сучасні виміри»
  • Ділова гра «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»
   • Правила гри
   • Домашнє завдання
   • Міні - презентація
   • Моделювання крос – культурної переговорної поведінки
  • Підведення підсумків
slide26
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1
 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :
 • Вивчення звичаїв, традицій та практики ведення бізнесу в конкретних країнах світу ( Мексика, Естонія, США, Бангладеш, Туреччина, Франція, Росія, Японія, Великобританія ). Структура завдання: коротка характеристика країни, національні особливості встановлення контакту з зарубіжним партнером, комунікацій, невербальної поведінки в бізнесі, відношення до статусу, влади, часу і графіків, бізнес – протоколу і етикету, культури та корупції, висновок – визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі, джерела інформації.
slide27
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1
 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Збір та вивчення інформації
  • Структуризація інформації
  • Формалізація результату згідно вимог оформлення
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)
slide28
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1
 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Міні – лекція «Презентація»
slide29
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1
 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Визначена форма результатів дослідження згідно вимог
slide30
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2
 • « ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ»
 • ПРОГРАМА
  • Лекція «Міжнародні ділові переговори»
  • Кейс « Як укладаються міжнародні угоди»
  • Підведення підсумків
slide31
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

СУТЬ ЗАНЯТТЯ :

 • Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос – культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорів
slide32
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2
 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Вивчення та структуризація інформації
  • Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)
slide33
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2
 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Технологічна карта крос – культурних помилок
slide34
ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • Заповнена на занятті технологічна карта крос – культурних помилок
slide35
Кейс «Як укладаються угоди»

ПРИКЛАД

 • ( Кейс адаптовано Карт П., Фокс К. Преодоление культурных различий: Практическое руководство по международному деловому общению / Пенни Карт, Крис Фокс. – Пер. с англ. И.Гаврилова. – М.:ФАИР – ПРЕСС, 2005. – 224 с.)
slide36
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА КРОС – КУЛЬТУРНИХ ПОМИЛОК
slide38
ДІЛОВА ГРА

“МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ”

slide39
Основна мета
 • Засвоєння та систематизація звичаїв та традицій міжнародного бізнесу
 • Визначення моделі крос – культурної поведінки на міжнародних переговорах для бізнесменів конкретної країни.
slide40

Визначення моделі культурних цінностей

Комунікації

Стиль переговорів

Модель крос – культурної поведінки на міжнародних переговорів

Культура і корупція

Бізнес – протокол, етикет, гендерна політика

Стиль спілкування

Блок – схема гри
slide41
Основні завдання:
 • Визначити культурні цінності зарубіжного партнера
 • Встановити основні методи комунікацій
 • Виявити стиль переговорів
 • Обрати ефективні комунікації
 • Деталізувати бізнес – протокол, етикет та гендерну політику
 • Уточнити практику неетичної поведінки
 • Узагальнити модель крос – культурної переговорної поведінки зарубіжного партнера
slide42
ЕТАП 1 Визначення моделі культурних цінностей

1. ОРІЄНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

4. СТУПІНЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ

2. СТАТУС, ІЄРАРХІЯ, ВЛАДА, ПОВАГА

3. ЧАСОВА ОРІЄНТАЦІЯ

slide43
КАРТКА ГРАВЦЯ №1

 Гра Група - _____ Країна - ________ Прізвище - _________________

slide44
Висновок

Міжпредметний тренінг

ЦЕ

початок зміни технологій навчання.

Велика частина визначених програмою тренінгу технологій крос – культурного менеджменту була апробована на семінарських, практичних заняттях з нормативних дисциплін, що викладаються в розрізі магістерської програми, в наукових роботах аспірантів кафедри.

slide45
Міжнародна магістерська програма з практичного управління
 • www.impm.org
slide46
Додаток №1

Результатиіндивідуальних досліджень: Зміст

 • Виконання практичного заняття №1 “Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії”
 • Виконання практичного заняття №2 “Корпоративна соціальна відповідальність міжнародної компанії ”
 • Завдання до тренінгового заняття № 1 «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»
slide47
Додаток №2

1

2

Характеристика об’єктів переддипломної практики

Прізвище, ім’я та по батькові

Назва компанії (організації)_________________________________

юридична адреса _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

телефон, факс, e-mail __________________________________________

_____________________________________________________________

Профіль діяльності компанії (організації)_____________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Статус компанії (організації) на зарубіжних ринках і на ринку України

slide48
Додаток №5

СТАНДАРТ МІНІ – САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1 ”МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

slide49
Додаток №5 (продовження)
 • Міні – презентація в групі
 • Кожний учасник групи проводить свою міні – презентацію тривалістю 3 – 5 хвилин за визначеною формою, яка розкриває його як професіонала і як особистість. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питання інших учасників і викладача.
slide50
Додаток №5 (продовження)
 • Формат міні – презентації в групі:
  • Прізвище, ім’я, по – батькові
  • Освіта
  • Професійний і кар’єрний досвід
  • Найбільш значні кар’єрні досягнення
  • Хоббі, захоплення
slide51
Додаток №5 (продовження)

1

2

 • Обговорення:
  • Які сильні сторони представлених презентацій ви відмітили?
  • Що погіршувало враження від міні – презентацій? Як цьому можна запобігти?
  • Які висновки можна зробити з поданих характеристик кар’єрних досягнень?
  • Які тактичні прийоми донесення інформації допомагають створювати позитивне враження?
slide55
Додаток №8

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • ЗМІСТ – пошук і систематизація матеріалу
 • ОФОРМЛЕННЯ – структурування презентації, вибір графічного матеріалу, верстка слайдів
 • СТИЛЬ ВИСТУПУ – передача аудиторії своїх думок, оцінок і емоцій
slide56
Додаток №8 (продовження)

ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • План – перед очима
 • Вступ
 • Використання допоміжних карток з ключовими елементами мовного каркасу презентації
 • Застосування слайдів
 • Використання невербальних комунікацій
 • Питання та відповіді
 • Завершення виступу
slide57

1. Формулювання цілі – максимуму і цілі – мінімуму, конкретизація і ієрархія задач виступу

2. Складання плану виступу, перелік його частин, їх тривалість і послідовність, можливі переміщення

3. Підготовка конспекту виступу: що сказати слухачам про проблеми, задачі і шляхи вирішення

4. Підготовка мовного каркасу: ключові слова і вислови, лозунги, виділення мовних модулів

5. Вибір форми і стилю виступу, прийоми підтримки уваги і інтересу аудиторії в кожній частині виступу. Текс вступу і завершення

6. Підготовка відповідей на агресивні питання та питання, що задаються досить часто.

7. Підготовка карток, що допомагають слідувати задуманому плану

Додаток №8 (продовження)
slide58
Додаток №8 (продовження)

1

2

3

МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ

1. КРАЩЕ ПРОСТІШЕ2. КРАЩЕ ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ3. КРАЩЕ ЗРОБИТИ ІНАКШЕ4. КРАЩЕ ПРОЯВИТИ КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД