slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MÔN HOÁ HỌC LỚP 11

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ. MÔN HOÁ HỌC LỚP 11. GV: LÊ THỊ BÍCH SEN. CHƯƠNG 3:. CACBON – SILIC. TIẾT: 23. BÀI 15: CACBON. Kí hiệu hóa học : C Nguyên tử khối : 12. I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MÔN HOÁ HỌC LỚP 11' - portia-tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11

GV: LÊ THỊ BÍCH SEN

slide2
CHƯƠNG 3:

CACBON – SILIC

slide3
TIẾT: 23

BÀI 15: CACBON

Kí hiệu hóa học : C

Nguyên tử khối : 12

slide4
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Viết cấu hình electron nguyên tử C. Từ đó xác định vị trí của C trong BTH?

Kí hiệu nguyên tử:

Cấu hình e:

1s22s22p2

ô số 6, chu kỳ 2, nhóm IVA

Vị trí:

slide5
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

Kể tên các dạng thù hình của Cacbon mà em biết?

m t s d ng th h nh c a cacbon
MỘT SỐ DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON

Tinh thể Kim cương

Cấu trúc tinh thể kim cương

m t s d ng th h nh c a cacbon1
MỘT SỐ DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON

Tinh thể than chì

Cấu trúc tinh thể than chì

slide8
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Kể tên các dạng thù hình của Cacbon mà em biết?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

Thù hình của một nguyên tố hoá học là những đơn chất khác nhau của cùng 1 nguyên tố đó tạo nên.

Thù hình của 1 nguyên tố hóa học là gì?

- Rất cứng .

-Không màu,không dẫn nhiệt, điện.

Cấu trúc tứ diện đều.

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lí của 2 dạng thù hình tiêu biểu (kim cương và than chì)?

  • Mềm, các lớp dễ tách ra khỏi nhau
  • Xám đen có ánh kim; dẫn điện khá tốt.

Cấu trúc lớp. Các lớp liên kết yếu vớinhau.

slide9
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Hãy xác định số OXH của nguyên tố C trong các hợp chất: CH4, CO, CO2, Na2CO3?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

- Ở nhiệt độ thường C khá trơ về mặt hoá học nhưng trở nên hoạt động khi đun nóng.

- Các mức oxi hoá của cacbon

-4 0 +2 +4

Tính oxi hóa

Tính khử

Từ các mức oxi hoá hãy dự đoán tính chất hoá học cơ bản của cacbon. Giải thích?

* Trong các phản ứng hóa học C có tính khử và tính oxi hoá.Trong đó, tính khử là đặc trưng hơn.

slide10
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Tính khử của C được thể hiện khi tác dụng với chất nào ? Lấy ví dụ.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

* Trong các phản ứng C thể hiện tính khử, tính oxi hoá.Trong đó, tính khử là đặc trưng hơn.

Viết ptpư xảy ra và xác đinh vai trò của C.

1. Tính khử:

a. Tác dụng với oxi:

+ Nhiệt độ thấp:

0

+4

C + O2

CO2

Chất khử

(Cacbon đioxit)

+ Nhiệt độ cao:

t0

t0

Phản ứng C tác dụng với Oxi là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Từ đó nêu ứng dụng của phản ứng trong thực tế?

0

+2

2C + CO2

2 CO

(Cacbon monoxit)

Chất khử

CHÚ Ý:

C không tác dụng trực tiếp với clo, brom, iot

slide11
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Viết ptpư C tác dụng với axit HNO3 đặc, nóng?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử

a. Tác dụng với oxi:

a. Tác dụng với oxi:

b. Tác dụng với hợp chất oxi hoá:

- C tác dụng được nhiều hợp chất có tính oxi hóa: HNO3,H2SO4 đặc, KClO3..., với oxit của kim loại trung bình, yếu (sau Al), với oxit phi kim ở nhiệt độ cao.

Cho biết sản phẩm tạo thành khi đun nóng C với CuO?

t0

t0

0

+4

C + 4HNO3đặc

CO2 + 4NO2+ 2H2O

Hãy xác định vai trò của C trong 2 phản ứng trên

Chất khử

0

+2

C+ CuO

Cu + CO

Chất khử

slide12
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Khi đóng vai trò là chất oxi hóa thì nguyên tố C tác dụng được với chất như thế nào?Lấy ví dụ?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

t0, xt

2. Tính oxi hoá:

Viết ptpư minh họa. Xác định vai trò của nguyên tố C trong mỗi ptpư đó?

Tác dụng với Hidro:

-4

0

C + 2H2

CH4 ( metan)

Chất OXH

Tác dụng với kim loại hoạt động:

- Ở nhiệt độ cao, C phản ứng với 1 số kim loại mạnh(từ K đến Al) tạo thành hợp chất cacbua

Hãy rút ra kết luận chung về tính chất hóa học của C khi tham gia pư hóa học?

-4

0

t0

4Al + 3C

Al4C3

(nhôm cacbua)

Chất OXH

Kết luận: Trong phản ứng hóa học, Cacbon vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

slide13
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Từ thực tế cuộc sống, hãy cho biết 1 vài ứng dụng của cacbon ?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

2. Tính oxi hoá:

IV. ỨNG DỤNG:

( SGK)

m t s ng d ng c a kim c ng
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA KIMCƯƠNG

Đồ trang sức

Mũi khoan kim cương

Dao cắt kính

12:06 PM

m t s ng d ng c a than ch
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THAN CHÌ

Ruột bút chì

Điện cực trong pin

12:06 PM

m t s ng d ng c a than ho t t nh
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THAN HOẠT TÍNH

Khẩu trang than hoạt tính

Máy lọc nước

Lót khử mùi

Bình lọc nước

12:06 PM

slide17
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Trong tự nhiên, C tồn tại ở dạng tự do hay hợp chất? Lấy ví dụ?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

2. Tính oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

IV. ỨNG DỤNG:

V.TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN:

* Cacbon tự do:

Kim cương, than chì

* Trong các khoáng vật:

Canxit (CaCO3), magiezit (MgCO3), đolomit (CaCO3.MgCO3),…

* Các loại than mỏ:

Than antraxit, than mỡ, than nâu, than bùn...

* Dầu mỏ, khí thiên nhiên.

dolomit caco 3 mgco 3
DolomitCaCO3.MgCO3

Khoáng vật chứa Cacbon trong tự nhiên

Canxit CaCO3

Magiezit: MgCO3

12:06 PM

slide19
MỘT SỐ TRẠNG THÁI TỒN TẠI CỦA CACBON TRONG TỰ NHIÊN

KHÍ THIÊN NHIÊN – DẦU MỎ

MỎ THAN Ở QUẢNG NINH

slide20
I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

Về nhà tìm hiểu cách điều chế 1 số loại than mà em biết ?

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

a. Tác dụng với oxi:

b. Tác dụng với hợp chất oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

a. Tác dụng với hiđro:

b. Tác dụng với kim loại:

IV. ỨNG DỤNG:

V.TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN:

VI. ĐIỀU CHẾ :

(về nhà)

slide21
10

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Câu 1.Cacbon phản ứng được với các ôxit nào sau đây?

A. MgO, PbO, FeO.

B. BaO, FeO, Na2O.

C. CuO, Al2O3, PbO.

D. Fe2O3, PbO, CuO.

slide22
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 2.Kim cương và than chì là các dạng:

A.Thù hình của cacbonB. Đồng vị của cacbon.

C. Đồng hình của cacbon.

D.Đồng phân của cacbon.

slide23
VỀ NHÀ :

- Làm bài tập: Trang 70 SGK

- Chuẩn bị:

Câu 1:So sánh tính chất vật lí, tính chất hóa học của hợp chất CO và CO2 ?

Câu 2:Phương pháp điều chế khí CO trong công nghiệp.Viết ptpư.

slide25
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 3.Cho các chất sau:MgO, CO2, HCl, PbO, FeO, Al2O3,Fe2O3,CuO. Số chất phản ứng với Cacbon là:

A.4 chất.

B.5 chất .

C.6 chất.

D.7 chất.

ad