v lkommen till h st rsm te 2010 11 30 kl 1830
Download
Skip this Video
Download Presentation
Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2010. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Välkommen till höstårsmöte 2010-11-30 kl 1830' - portia-suarez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rslag till dagordning h st rsm te f r mgk 2010
Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2010
 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 3. Fastställande av föredragningslista.
 • 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
forts dagordning
forts dagordning
 • 6. Val av:
 • a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år;
 • b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 • c 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
 • d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
 • e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 • f ombud till GDF‑möte.
forts dagordning1
forts dagordning
 • 7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 • 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 9. Övriga frågor.
  • Info om banan
  • Övrig info
  • Frågestund
  • Prisutdelning Klubbmästerskap
verksamhetsplan 2011
Verksamhetsplan 2011
 • Vidareutveckla administrativa GIT-funkt.
 • Installera kortläsare kopplat till GIT
 • Prova-på fortsätter vår, sommar, höst
 • Utveckla kommittéverksamheten
 • Utveckla samverkan med regionens golfklubbar
 • Informera olika tänkbara intressentgrupper
 • Genomföra minst en öppengolfdag
forts
forts.
 • Marknadsföra för medlemsanskaffning
 • Marknadsföra för sponsoranskaffning
 • Knyta kontaktmän från företag/org
 • Organisera frivilligjobb bana resp. kansli
 • Genomföra klubbmästerskap 27-28 aug.
 • Genomföra tävlingar i varierande spelformer
 • Genomföra Mönsterås kommunmästerskap 17 sept
spelr tt
Spelrätt

Spelrätten är tills vidare borttagen. Kan återkomma någon gång i framtiden.

Gäller då endast nya medlemmar.

rlig medlemsavgift
Årlig medlemsavgift
 • Erläggs med belopp som fastställs av årsmötet
 • Beloppet redovisas på faktura med två delbelopp; en del som går till klubben och en del till Högemåla Golf AB
 • Summan av delbeloppen ska betalas
medlemsavgifter 2011
Medlemsavgifter 2011

Senior är man fr o m det år man fyller 22.

 • Sr 2400:-
 • Dist.medlem 495:- vid boende mer än 15 mil från Mönsterås, full greenfee vid spel på banan
 • Jr 1 750:- t o m det år man fyller 13
 • Jr 2 1100:- 14 –det år man fyller 17
 • Jr 3 1350:- 18 – det år man fyller 21
 • Stud 1800:- ;intyg om heltidsstudier krävs
 • Passiv 100:- medger ej spel
greenfeeavgifter 2011
Greenfeeavgifter 2011
 • 9 hål sr 160:-
 • 18 hål sr 250:-
 • 9 hål jr t o m 17 år 60:-
 • 18 hål jr t o m 17 år 100:-
 • Fr o m 18 år senioravgift
 • Vid spel fler än 18 hål erlägges 100:- extra för sr och 50 för junior
banan
Banan
 • Övningsområdet fördigställs
 • Stenspräckning/övertäckning slutförs
 • Breddning högersida hål 4 ca 110 före green
 • Klöverbekämpning fortsätter
 • Trädridån mellan hål 1 och 5 glesas ut
 • Ek t h och framför tee 6 tas ner
 • Området mellan hål 7 och 8 blir fw, semiruff med en ruffkant i mitten
 • Bättre dressning
 • Bolltvättar sätts upp
 • Toalett sätts upp på lämpligt ställe (Guttorp?)
ad