poro ilo posveta kako bolje sodelovati v ob ini postojna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poročilo posveta „Kako bolje sodelovati v občini Postojna“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poročilo posveta „Kako bolje sodelovati v občini Postojna“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Poročilo posveta „Kako bolje sodelovati v občini Postojna“ - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Poročilo posveta „Kako bolje sodelovati v občini Postojna“. Knjižnica Bena Zupančiča , sejna soba, mansarda , Trg padlih borcev, Postojna 17:00 – 19:00 Moderator: Jože Gornik, CNVOS BOREO: Samo Vesel. Izpostavljena načela: Trajno sodelovanje Transparentnost Prostovoljstvo. Udeleženci:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poročilo posveta „Kako bolje sodelovati v občini Postojna“' - portia-dennis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poro ilo posveta kako bolje sodelovati v ob ini postojna
Poročilo posveta „Kako bolje sodelovati v občini Postojna“

Knjižnica Bena Zupančiča, sejna soba, mansarda,

Trg padlih borcev, Postojna

17:00 – 19:00

Moderator: Jože Gornik, CNVOS

BOREO: Samo Vesel

izpostavljena na ela trajno sodelovanje transparentnost prostovoljstvo

Izpostavljena načela:Trajno sodelovanjeTransparentnostProstovoljstvo

Udeleženci:

seznam udeležencev s podpisi je priloga k poročilu

idealen svet

SODELOVANJE VSEH SKUPAJ

DOVOLJ DENARJA

AKONTACIJA

IDEALEN SVET

VIZIJA

OBČINE

SLUŽBA ZA PODPORO

NVO

IMAMO

LJUDI Z

ZNANJEM

VELIKA

SPLOŠNA RAZGLEDANOST

slide4

Kaj menite o dosedanjem sodelovanju med nevladnimi organizacijami in občino?

Sodelovanje je dobro – posamezniki občutijo premajhen lasten prispevek!

Časovni razpored razpisov bi bil lahko boljši – nekoliko prej razpisani, da so sredstva PREJ!

Vsi še nimajo kontakta z občino, ker niso poznali odgovornih za družbene dejavnosti.

Nekateri imajo občutek, da majhna društva dobijo premalo.

Denar iz koncesij v projekte za ljudi.

slide5

Kaj menite o dosedanjem sodelovanju med nevladnimi organizacijami in občino?

Vsi se težko najdejo v dosedanjih razpisih.

Civilna družba premalo vključena v načrtovanje razpisov.

(delitev po področjih)

Krajši roki za odziv na razpis – ker podaljšuje čakanje na €.

SKUPEN PROSTOR manjka.

OPERATIVEN CENTER na občini, ki bi se lahko več ukvarjal z NVO, in tako prinašal EU sredstva v občino.

kje vi vidite va o ob ino leta 2020

Kje vi vidite vašo občino leta 2020?

VODILNA vloga v razvojnem momentu.

AMORTIZER med nacionalno zakonodajo in potrebami ljudi na terenu.

Ali pa da se ne bo spremenilo nič – pesimističen pogled nekaterih.

PODPORNICA civilne družbe.

PODPORA pri zaposlovanju v NVO.

izzivi

IZZIVI

SPODBUDITI je potrebno sodelovanje med NVO in med NVO in občino, ki ga je premalo.

PONUDITI metodologijo in prostor za srečevanje.

PREMALO skupnih projektov z dodano vrednostjo – vedno so neke specifične skupine, ki sodelujejo 1 na 1, ne pa širok krog.

VEČ ZA SKUPNOST

IZKORISTITI POTENCIAL nevladnikov – POISKATI medsebojne možnosti za navezovanje

SKUPAJ narediti projekte – doseči PREBOJ v javnosti in na občini.

izzivi1

IZZIVI

Prenesti dobre prakse sodelovanja iz TURIZMA in KULTURE še na druge.

IZKORISTITI status društva v javnem interesu!

IZKORISTITI prostovoljsko delo in mu dati vrednost.

KAKO priti do rednih tematskih srečanj?

VZPOSTAVITI modele komuniciranja med NVO in med NVO in občino => TRAJNOSTNI VIDIK

predlogi re itev

Predlogi rešitev:

Delna formalizacija sodelovanja NVO + OBČINA.

POSTAVITI problem € v ozadje in se pogovarjati o vsebini in viziji kraja.

SKUPAJ predstaviti ideje na občini.

CIVILNA DRUŽBA pove svoje mnenje kot nekakšno posvetovalno telo.

OBČINA ima čas za poslušanje – izbira časa s strani občine.

SIMULACIJA DELITVE PRORAČUNA s strani NVO za družbene dejavnosti.

predlogi re itev1

Predlogi rešitev:

MEDEGENERACIJSKO SODELOVANJE:

Izkoristiti potencial

izkoristiti iniciative in pobude

nove možnosti za sodelovanje

prostor za druženje/srečevanje

Vzpostaviti TRAJNO SODELOVANJE z občino.

Iskanje SINERGIJ.

kaj bi lahko naredila ob ina

Kaj bi lahko naredila občina?

Pri organizaciji prireditev:

Povabila še več NVO

Zaupala NVO kakšen del izvedbe.

Pomoč pri izvedbi prireditev

ODPRTOST za nove ideje.

KOLEDAR PRIREDITEV

Odprla nov razpis - usmerjen v inovativnost.

Govorilne ure za NVO.

Kavica z županom za medsebojno informiranje - JANUAR.

Večja vključenost NVO v promocijo občine.

kaj bi lahko naredila ob ina1

Kaj bi lahko naredila občina?

DRUŠTVENI CENTER – investicija občine in EU za povečanje možnosti za delovanje NVO

Povezava z medgenracijskim centrom in tako ustvariti nov prostor druženja v občini.

Občina bi lahko določila poleg dosedanjih, še dodatno osebo v večjimi pooblastili za sodelovanje z NVO.

Vkljulčila NVO v fazi načrtovanja razpisov, programov in projektov v občini z namenom večje vključenosti NVO.

razpisi

Razpisi

PROGRAM:

naj bo bolj upoštevan

Ocena realnosti

STROKOVEN

KAKOVOSTEN

Možnost za nakup osnovnih sredstev.

Tudi za mednarodne aktivnosti – pridobivanje referenc.

BOLJ razdeljena področja.

Upošteva naj se DOLGOROČNI DOPRINOS – tudi promocijski.

razpisi1

Razpisi

Dodatne točke naj prinese odziv in udeležba izven meja občine.

Spodbujanje NOVIH projektov, ne samo stare financirat.

Sredstva namenit tudi za ne-tekmovalne športe.

Dodatne točke bi lahko prejeli projekti, ki imajo večji vpliv na življenje ljudi v občini, promocijo občine ter pa tisti, ki razvijajo inovativnost.

KRITERIJI se morajo nujno prilagajati PODROČJU RAZPISA, ne kar posploševat.

razpisi2

PREVETRITEV RAZPISOV

GLEDE KRITERIJEV

po vseh teh letih.

Razpisi

USKLAJENOST projekta z vizijo, ki jo ima občina.

DOBRO JE IMETI SEDEŽ

V REGIJI

Občina bi morala stremeti k povečanju zneska za družbene dejavnosti in ustvariti pogoje za nove razpise.

sporazum

Sporazum

Predstavlja zgolj nadgradnjo dobrega sodelovanja v preteklosti.

Presegati je potrebno miselnost vrtičkarstva in doseči usklajevanje v fazi pripravljanja aktivnosti / projektov.