EFEKTY KSZTAŁCENIA
Download
1 / 22

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w SADLINKACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w SADLINKACH. NA EFEKTY KSZTAŁCENIA MAJĄ WPŁYW NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE KWIDZYŃSKIM. źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, dane z września 2008 r. . *dane z 2006 roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EFEKTY KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w SADLINKACH' - porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

EFEKTY KSZTAŁCENIA

NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM

im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

w SADLINKACHSTRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE KWIDZYŃSKIM

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, dane z września 2008 r.

*dane z 2006 roku


STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GMINIE SADLINKI

Czynniki niekorzystne: rodzice uczniów znajdują zatrudnienie w przemyśle,

na terenie miasta Kwidzyna, co powoduje, że przebywają poza domem rodzinnym ponad 10 godzin. Dzieci rodziców , którzy pracują za granicą pozostają pod opieką innych członków rodziny np. dziadków.

Czynniki niekorzystne: słaba kondycja finansowa rodzin pozbawia uczniów możliwości rozwoju.
Uwarunkowania niezależne od środowiska rodzinnego ucznia

Uwarunkowania rodzinne ucznia

 • położenie wsi ( odległość od miasta, komunikacja, struktura wsi );

 • polityka samorządu lokalnego ukierunkowana na rozwój oświaty i kultury

 • (dostęp do dóbr kultury, rozwój instytucji oświatowych).

 • warunki finansowe;

 • warunki lokalowe;

 • wykształcenie rodziców.ŚREDNIE WYNIKI GIMNAZJUM W SADLINKACH NA TLE

WYNIKÓW SZKÓŁ POWIATU KWIDZYŃSKIEGO,

OKRĘGU I WOJEWÓDZTWA

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

STANINY

W roku 2002 uzyskaliśmy wyższy stanin niż powiat i taki sam jak okręg. Szkoła w latach 2003 i 2006 miała takie same wyniki jak powiat i okręg. W roku 2004 i 2005 odpowiednio stanin 3 i 4 tak jak powiat, ale niżej o jeden stanin niż okręg.

Niższe wyniki niż powiat i województwo mamy w ostatnich dwóch latach. Są to jednak takie same wyniki jakie uzyskały szkoły wiejskie w naszym województwie.


ŚREDNIE WYNIKI GIMNAZJUM W SADLINKACH NA TLE

WYNIKÓW SZKÓŁ POWIATU KWIDZYŃSKIEGO,

OKRĘGU I WOJEWÓDZTWA

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

STANINY

Wyniki naszej szkoły, w ciągu pierwszych trzech lat, były wyższe lub takie same jak powiatu i okręgu.

W ostatnich trzech latach wynik staninowy szkoły był niższy niż powiatu i województwa, ale taki sam jak wynik szkół wiejskich w województwie.


ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Wniosek: trudność uczniom sprawia redagowanie wypowiedzi pisemnych z uwagi na ubogie słownictwo wyniesione z domu rodzinnego oraz utrudniony dostęp do dóbr kultury.


ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Wniosek: w poszczególnych latach standard II wypada najlepiej, co jest wynikiem pracy nauczycieli; zaś standard IV stanowi źródło problemów, ponieważ stosowanie zintegrowanej wiedzy wymaga od uczniów umiejętności logicznego myślenia.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

W CELU POPRAWY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA

Opracowanie i realizowanie przez nauczycieli programów poprawy efektywności kształcenia.

Zwiększenie ilości badań wyników nauczania zwłaszcza w klasach II i III gimnazjum.

Poddanie się zewnętrznym badaniom wyników nauczania organizowanych przez AUP w Kwidzynie.

Zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych z uczniem słabym i zdolnym.


zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych z uczniem słabym i zdolnym

 • Z roku na rok zwiększana była liczba zajęć pozalekcyjnych w tym:

 • dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce – zespoły wyrównawcze

 • dla uczniów uzdolnionych – koła przedmiotowe i zainteresowań.


 • 5. Rozwijanie innych uzdolnień uczniów – koła zainteresowań.

 • Zachęcanie uczniów do czytelnictwa, udział w spektaklach teatralnych.

 • Podejmowanie przez nauczycieli doskonalenia zawodowego dotyczącego pracy z uczniem słabym i zdolnym.

 • Obliczanie i analiza edukacyjnej wartości dodanej uczniów gimnazjum.


podejmowanie przez nauczycieli doskonalenia zawodowego dotyczącego pracy z uczniem słabym i zdolnym.


EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA dotyczącego pracy z uczniem słabym i zdolnym.

W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

– CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA


EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA dotyczącego pracy z uczniem słabym i zdolnym.

W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

– CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA


Wyniki z egzaminów oraz edukacyjna wartość dodana (EWD) szkoły to nie jedyne kryterium jej sukcesów. Inne ważne czynniki to laureaci konkursów przedmiotowych oraz kontynuacja nauki przez absolwentów w szkołach, w których nauka kończy się maturą.

Mimo dużych wysiłków kadry pedagogicznej uczniowie mają zbyt małą motywację i chęci do nauki. Z roku na rok obserwujemy zwiększającą się liczbę uczniów wagarujących i sporo opuszczających lekcje za zgodą rodziców oraz „modę na nieuczenie”.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ szkoły to nie jedyne kryterium jej sukcesów. Inne ważne czynniki to laureaci konkursów przedmiotowych oraz kontynuacja nauki przez absolwentów w szkołach, w których nauka kończy się maturą.

W CELU POPRAWY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ szkoły to nie jedyne kryterium jej sukcesów. Inne ważne czynniki to laureaci konkursów przedmiotowych oraz kontynuacja nauki przez absolwentów w szkołach, w których nauka kończy się maturą.

W CELU POPRAWY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA


Dziękuję za uwagę szkoły to nie jedyne kryterium jej sukcesów. Inne ważne czynniki to laureaci konkursów przedmiotowych oraz kontynuacja nauki przez absolwentów w szkołach, w których nauka kończy się maturą.


ad