Download
1 / 7

Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjas Virginijus Vaškelis. Pagrindinės viešojo administravimo sritys:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento' - poppy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga

Vidaus reikalų ministerijos

Viešojo valdymo politikos departamento

Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjas

Virginijus Vaškelis


Pagrindinės viešojo administravimo sritys: kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga

1) administracinis reglamentavimas;

2) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė (pavaldžių subjektų kontrolė, nepavaldžių subjektų priežiūra);

3) administracinių paslaugų teikimas;

4) viešųjų paslaugų teikimo administravimas;

5) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.


Keletas faktų... kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga

2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Viešojo administravimo įstatymo redakcija – įtvirtintas administracinės paslaugos institutas.

2010 m. priimtas Viešojo administravimo įstatymo pakeitimas, papildęs administracinių paslaugų sąrašą 2 naujomis administracinėmis paslaugomis ir nustatęs reikalavimus administracinių paslaugų aprašymui.


Administracinės paslaugos požymiai: kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga

 • administracines paslaugas teikia tik viešojo administravimo subjektai , turintys Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus vykdyti šią veiklą

 • administracinės paslaugos teikimas viešojo administravimo subjektui yra pavestas greta kitų funkcijų

 • paslaugos gavėjas yra pilietis/gyventojas arba verslo subjektas

 • rinkliavas ar kitokį atlyginimą už administracines paslaugas nustato įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai


Administracinės paslaugos tai: kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga

 • leidimų, licencijų išdavimas

 • dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas

 • įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims

 • administracinės procedūros vykdymas

 • deklaracijų priėmimas ir tvarkymas

 • asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais


Reikėtų atskirti: kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga

įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims

asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais

 • kreipiamasi informacijos, kuria disponuoja institucija (sukūrė šią informaciją atlikdama pavestas funkcijas)

 • informacijos teikimą reguliuoja Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymas

 • prašymo turiniui ir pateikimui yra nustatyti reikalavimai

 • žodiniai prašymai telefonu arba pareiškėjui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

 • konsultavimas paprastai apima institucijų veiklą išaiškinant jos priimtų sprendimų vykdymo ar laikymosi tvarką, ypatumus, galimus elgesio variantus ir pan., taip pat pagalba ieškant reikalingos informacijos

 • konsultavimo paslaugos valstybės mastu nėra reguliuojamos vieningu teisės aktu

 • prašymo konsultuoti formai ar turiniui paprastai nėra keliami specialūs reikalavimai

 • teikiant konsultavimo paslaugas daugiau atsakomybės už jų kokybę tenka žemesniųjų institucijos valdymo lygių tarnautojams ar darbuotojams


Nereikėtų pamiršti, kad kompetencijos klausimais, kaip administracinė paslauga

visi viešojo administravimo subjektai privalo:

 • sudaryti teikiamų administracinių paslaugų sąrašą

 • parengti informacinio pobūdžio administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir viešai juos paskelbti

 • administracinių paslaugų teikimo aprašymus rengti vadovaudamiesi vidaus reikalų ministro patvirtintomis rekomendacijomis (VRM 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1V-644; Žin., 2009, Nr. 145-6446).


ad