slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digibordles de i van ik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digibordles de i van ik

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Digibordles de i van ik - PowerPoint PPT Presentation

poppy
124 Views
Download Presentation

Digibordles de i van ik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digibordles de i van ik i Gemaakt door: Juf Marije & Juf Sanne

 2. Bij welk plaatje hoor je de i van ik vooraan?

 3. Bij welk plaatje hoor je de i van ik vooraan?

 4. Bij welk plaatje hoor je de i van ik vooraan?

 5. Bij welk plaatje hoor je de i van ik vooraan?

 6. Bij welk plaatje hoor je de i van ik vooraan?

 7. Bij welk plaatje hoor je de i van ik vooraan?

 8. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 9. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 10. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 11. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 12. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 13. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 14. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 15. Bij welk plaatje hoor je de i van ik in het midden?

 16. Bij welk plaatje hoor je niet de i van ik vooraan?

 17. Bij welk plaatje hoor je niet de i van ik vooraan?

 18. Bij welk plaatje hoor je niet de i van ik vooraan?

 19. Goed gedaan!