paradigmav lt s a fizikatan t sban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paradigmaváltás a fizikatanításban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paradigmaváltás a fizikatanításban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Paradigmaváltás a fizikatanításban - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Paradigmaváltás a fizikatanításban. Honyek Gyula ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola. Mi a csuda az a paradigma?. A paradigma szónak többféle értelme van: Egy tudományterület általánosan elfogadott nézetei (fogalmai, szakkifejezései) egy adott korszakban, időpontban.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Paradigmaváltás a fizikatanításban' - pomona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paradigmav lt s a fizikatan t sban

Paradigmaváltás a fizikatanításban

Honyek Gyula

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

mi a csuda az a paradigma
Mi a csuda az a paradigma?

A paradigma szónak többféle értelme van:

 • Egy tudományterület általánosan elfogadott nézetei (fogalmai, szakkifejezései) egy adott korszakban, időpontban.
 • Egy szó összes ragozott alakjának rendszerezett leírása (például igeragozási tábla).
 • Egy mondat szakasz helyettesítésére alkalmas kifejezések osztálya, gyűjteménye (nem azonos értelmű, jelentésű, hanem azonos módon használható szavak).
 • Egymásnak megfelelő, valamiképpen egyenértékű, ezért egymás közt felcserélhető elemek sorozata.
 • A szövegben olyan osztályok, amelyeknek tagjai bizonyos jellemző vagy jellemzők tekintetében ekvivalensek, és ezek a jellemzők mindig a kérdéses formán kívül vannak alkotva.
 • A paradigma a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy tudományos közösség minden tagja által elfogadott összegzését jelenti.

A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hiedelmei, gondolatai, ismeretei stb. ellentmondásossága miatt, amelyet sokszor ezek átfogó (paradigma méretű) megváltoztatásával tud csak feloldani (paradigmaváltás). A társadalmi méretű paradigmaváltásra akkor szokott sor kerülni, ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus, és csupán a "gondolkodás, hozzáállás megváltoztatásával", amely viszonylag kevés pszichikai energiaráfordítást igényel, aránytalanul nagy alkotó energiákat lehet az elérendő közösségi célokra felszabadítani.

A tudományok fejlődése szükségszerűen paradigmaváltásokkal jár, míg egy adott időpontban egymást nem kizáró, több paradigma is lehet érvényben ugyanazon a területen, mint például az orvoslásban és gyógyításban, a gazdaságtanban és a politikában, a számítástechnikában és a programozásban stb. (vö. a kizárólagosságra törő ideológiákkal).

slide3
JÓZSEF ATTILA: ANYÁM

A bögrét két kezébe fogta,úgy estefelé egy vasárnapcsöndesen elmosolyodotts ült egy kicsit a félhomályban - -

Kis lábaskában hazahoztakegyelmeséktől vacsoráját,lefeküdtünk és eltünődtem,hogy ők egész fazékkal esznek - -

Anyám volt, apró, korán meghalt,mert a mosónők korán halnak,a cipeléstől reszket lábukés fejük fáj a vasalástól - -

S mert hegyvidéknek ott a szennyes!Idegnyugtató felhőjátéka gőz s levegőváltozásula mosónőnek ott a padlás - -

Látom, megáll a vasalóval.Törékeny termetét a tőkemegtörte, mindíg keskenyebb lett -gondoljátok meg, proletárok - -

A mosástól kicsit meggörnyedt,én nem tudtam, hogy ifjú asszony,álmában tiszta kötényt hordott,a postás olyankor köszönt néki - -

1931. január 6.

mos n mos n
MOSÓNŐ  MOSÓ NŐ

Lesz fizikatanár 50 év múlva?

Szerintem nem lesz!

Az átmeneti időszakra kell a

PARADIGMAVÁLTÁS!

mi rt nem tan thatunk tov bb a r gi m don
Miért nem taníthatunk tovább a régi módon?
 • Kisebb óraszám, gyakorlatilag változatlan tananyag
 • Sokkal nagyobb érettségiző diáklétszám (18 éves tankötelezettség)
 • Felduzzasztott felsőoktatás, minimális bekerülési követelmények
 • Az érdeklődés lecsökkenése
 • A diákok nem hajlandók erőfeszítéseket tenni
 • A tanárok beszűkült eszköztára (hiányzik a tanári tekintély)
 • Senki sem jelentkezik tanárnak, nincs utánpótlás
mi jellemezte a hagyom nyos fizikatan t st
Mi jellemezte a hagyományos fizikatanítást?
 • Figyelemfelkeltés, rávezetés (itt a naivak reménykednek…)
 • Az alaptörvények megtanítása (kevés tanári demonstrációval)
 • Begyakoroltatás (számítási feladatok)
 • Az alkalmazások, érdekességek bemutatása (erre nincs idő)
mit jelent a paradigmav lt s
Mit jelent a paradigmaváltás?
 • Érdekes, hasznos információk tanítása alapozás, magyarázat nélkül
 • Ezeknek az információknak a számonkérése
 • DVD filmek, internet használat, az otthoni munka is történjen internetes formában
 • Magyarázatok csak akkor, ha a tanulócsoport érdeklődése, felkészültsége ezt megengedi
 • A tehetségesebb tanulók számára legkülönbözőbb szintű tehetséggondozás

Veszély: „Mitől gyorsul fel az állomást elhagyó vonat?”

Megfigyelésen alapuló magyarázat: „Az ismerősök integetésétől.”

hogyan lehet r venni a tan rokat a v lt sra
Hogyan lehet rávenni a tanárokat a váltásra?
 • Meggyőzéssel
 • Pénzzel (aki hajlandó az új módon tanítani, ösztöndíjat kap)
 • Nagyon jó tankönyvvel
 • Jól kidolgozott tanári segédkönyvvel
 • Előre elkészített és folyamatosan frissített tananyagokkal, amelyek interneten elérhetők lesznek a tanárok és a diákok számára
hogyan tan tsuk mondjuk a forgat nyomat kot
Hogyan tanítsuk mondjuk a forgatónyomatékot?

Tapody Éva (link): Hiányoztak fizika óráról

v ltoztatni kellene az retts gi rendszeren
Változtatni kellene az érettségi rendszeren!
 • Közismereti érettségi

magyarból (társadalomtudományból)

matematikából

természettudományból

Ez legyen elég a felsőfokú szakképzés megkezdéséhez.

 • Szaktárgyi érettségik

Ez jelentse a belépőt a felsőoktatásba.

h rom szint tanterv hum n ltal nos s re l
Három szintű tanterv:humán, általános és reál

Sokféleképpen használhatóak:

Például: ELTE Radnóti:

7. osztály: Ismerkedés a fizikával, mérések heti két órában (dupla órák)

8-10. osztály: általános tanterv szerint (2+3+3 óra hetente)

11-12. osztály: reál tanterv szerint (kihagyva azokat a részeket, amelyek már szerepeltek az általános tantervben) (3+5 óra hetente)

a hum n s az ltal nos fel p t se
A humán és az általános felépítése:

Humán (1,5+1,5+1,5 óra):

 • 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (30 óra)

2. témakör: Energia (25 óra)

 • 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (35 óra)

4. témakör: Környezeti fizika (20 óra)

 • 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugárzás (35 óra)

6. témakör: Csillagászat (20 óra)

Általános (2+2+2 óra):

 • 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (44 óra)

2. témakör: Energia (30 óra)

 • 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (50 óra)

4. témakör: Környezeti fizika (24 óra)

 • 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugárzás (50 óra)

6. témakör: Csillagászat (24 óra)

a re l tanterv fel p t se 3 2 5 2 5 ra
A reál tanterv felépítése (3+2,5+2,5 óra):
 • 9. osztály: Bevezetés: Mivel és hogyan foglalkozik a fizika? (5 óra)

1. témakör: Mozgások, erőhatások (25 óra)

2. témakör: Mozgások, munka, energia (25 óra)

3. témakör: Folyadékok és gázok (10 óra)

4. témakör: Hőtan (30 óra)

5. témakör: Rezgések és hullámok (16 óra)

 • 10. osztály: 6. témakör: Elektromosság (30 óra)

7. témakör: Mágnesesség (15 óra)

8. témakör: Elektromágneses indukció (20 óra)

9. témakör: Fénytan (27 óra)

 • 11. osztály: 10. témakör: Kommunikáció, információ (12 óra)

11. témakör: Új utak a fizikában: relativitás és kvantumelm. (25 óra)

12. témakör: Magfizika (20 óra)

13. témakör: Energia és környezet (10 óra)

14. témakör: Csillagászat (15 óra)

15. témakör: Mivel foglalkoznak korunk fizikusai? (10 óra)

slide14
KÖZÉPISKOLAI FIZIKA HUMÁN TANTERVKÖZÉPISKOLAI FIZIKA ÁLTALÁNOS TANTERVKÖZÉPISKOLAI FIZIKA REÁL TANTERV

Letölthető anyagok:

slide27

Következő dia

No comment ...

h rom szint tanterv hum n ltal nos s re l1
Három szintű tanterv:humán, általános és reál

Sokféleképpen használhatóak:

Például: ELTE Radnóti:

7. osztály: Ismerkedés a fizikával, mérések heti két órában (dupla órák)

8-10. osztály: általános tanterv szerint (2+3+3 óra hetente)

11-12. osztály: reál tanterv szerint (kihagyva azokat a részeket, amelyek már szerepeltek az általános tantervben) (3+5 óra hetente)

a hum n s az ltal nos fel p t se1
A humán és az általános felépítése:

Humán (1,5+1,5+1,5 óra):

 • 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (30 óra)

2. témakör: Energia (25 óra)

 • 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (35 óra)

4. témakör: Környezeti fizika (20 óra)

 • 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugarzás (35 óra)

6. témakör: Csillagászat (20 óra)

Általános (2+2+2 óra):

 • 9. osztály: 1. témakör: Mozgások (44 óra)

2. témakör: Energia (30 óra)

 • 10. osztály: 3. témakör: Elektromosság (50 óra)

4. témakör: Környezeti fizika (24 óra)

 • 11. osztály: 5. témakör: Kommunikáció, információ, sugarzás (50 óra)

6. témakör: Csillagászat (24 óra)

a re l tanterv fel p t se 3 2 5 2 5 ra1
A reál tanterv felépítése (3+2,5+2,5 óra):
 • 9. osztály: Bevezetés: Mivel és hogyan foglalkozik a fizika? (5 óra)

1. témakör: Mozgások, erőhatások (25 óra)

2. témakör: Mozgások, munka, energia (25 óra)

3. témakör: Folyadékok és gázok (10 óra)

4. témakör: Hőtan (30 óra)

5. témakör: Rezgések és hullámok (16 óra)

 • 10. osztály: 6. témakör: Elektromosság (30 óra)

7. témakör: Mágnesesség (15 óra)

8. témakör: Elektromágneses indukció (20 óra)

9. témakör: Fénytan (27 óra)

 • 11. osztály: 10. témakör: Kommunikáció, információ (12 óra)

11. témakör: Új utak a fizikában: relativitás és kvantumelm. (25 óra)

12. témakör: Magfizika (20 óra)

13. témakör: Energia és környezet (10 óra)

14. témakör: Csillagászat (15 óra)

15. témakör: Mivel foglalkoznak korunk fizikusai? (10 óra)

slide31
KÖZÉPISKOLAI FIZIKA HUMÁN TANTERVKÖZÉPISKOLAI FIZIKA ÁLTALÁNOS TANTERVKÖZÉPISKOLAI FIZIKA REÁL TANTERV

Letölthető anyagok: