slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iasi, Botosani, Vaslui PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iasi, Botosani, Vaslui

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Iasi, Botosani, Vaslui - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

FUNDAŢIA STAR OF HOPE ROMANIA “ REABILITAREA BAZATĂ PE COMUNITATE ŞI EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ ” Dr Arsene Ion. www.starofhope.ro. Iasi, Botosani, Vaslui. Funda ţia Star Of Hope România este o organizaţie non-guvernamentală,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Iasi, Botosani, Vaslui


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FUNDAŢIA STAR OF HOPE ROMANIA

“REABILITAREA BAZATĂ PE COMUNITATE ŞI EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ”

Dr Arsene Ion

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide2

Fundaţia Star Of Hope România

este o organizaţie non-guvernamentală,

bazată pe valori creştine; are sediul central în Iaşişi face parte din marea familie a Organizaţiei Star of Hope International Suedia

Viziunea SOHRo: Copii în familii responsabile, cu acces egal la joacă, educaţie şi dezvoltare în comunitate

Misiunea SOHRo este aceea de a ajuta copii în dificultate, în special copii cu dizabilităţi, pentru a avea o viaţă mai bună, pentru a creşte într-un climat de demnitate şi încredere, de valorizare a fiinţei umane

Obiectivele: reabilitarea şi integrare în comunitatea a copiilor/împuternicirea părinţilor şi dezv.org. a ADP; schimbarea mentalităţii comunităţii faţă de copii cu diz./prevenirea abandonului familial şi şcolar.

.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide3

Istorie:

În anul 1966, un pastor misionar din Suedia, dl Erik Gunnar Eriksson, înfiinţează o asociaţie umanitară, „Tentmission”. Scopul propus a fost cel de a ajuta copii din toată lumea să aibă o viaţă mai bună, acordându-le ajutor material şi spiritual. Dl Erik Lenard Eriksson a preluat misiunea tatălui său şi este actualul preşedinte al Star of Hope International Suedia.

Din anul 1989 până în anul 1999, SOHI Suedia este prezentă în România, direcţia principală de acţiune fiind aceea de a sprijini copii aflaţi în dificultate aflaţi în orfelinate oferind: hrană, medicamente, haine, jucării, echipamente, precum şi renovări ale clădirilor existente.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide4

Istorie:

În acelaşi timp a oferit şi plata salariilor personalului de specialitate din România şi a instruit specialiştii în domeniul îngrijirii şi recuperării copiilor.

În anul 1998 a fost înfiinţată organizaţia locală, Star of Hope România, membrii fondatori fiind Erik Lenard Eriksson, Maine Viklund Olofsson, Aurora Vatamaniuc, C. Dumitru şi E. Ştefănescu

În anul 2000, dl-lui Erik Gunnar Eriksson i se conferă Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide5

Reabilitarea Bazată pe Comunitate

RBC este o strategie din cadrul dezvoltării generale a comunităţii, pentru reabilitarea, egalizarea şanselor şi incluziunea socială a tuturor copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.

RBC seimplementează prin eforturile concertate ale persoanelor cu dizabilităţi, ale familiilor acestora şi ale comunităţilor, precum şi cele ale serviciilor aferente de educaţie, medicale, sociale, profesionale şi sociale.

Părintele strategiei RBC este dl dr. Einard Helander

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide6

RBC cuprinde toate măsurile care vizează reducerea impactului dizabilităţilor asupra individului, oferindu-i lui/ei, şansa să dobândească independentă, integrarea socială, o mai bună calitate a vieţii şi autodeterminare.

RBC include nu numai formarea profesională a persoanelor cu handicap, dar şi intervenţii în sistemele generale al societăţii, adaptări ale mediului, protecţia drepturilor omului şi împuternicirea.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide7

Evoluţia altor conceptelor în cadrul RBC

Obiectivul principal şi principiile RBC nu s-au modificat, dar în cadrul acestei strategii s-au dezvoltat o serie de alte concepte: drepturile omului, educaţie incluzivă, împuternicirea, participarea comunitară; toate acestea ajută la clarificarea elementelor şi abordărilor cheie care privesc implementarea acestei strategii.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide8

Drepturile omului

Carta Internaţională a Drepturilor Omului este cuprinsă în Declaraţia Mondială a Drepturilor Omului; Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Economice, Culturale şi Sociale;ConvenţiaInternaţională cu privire la Drepturile Civile şi Politice;Convenţia cu privire la Drepturile Copilului; Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor; Programul Mondial de Acţiune cu privire la Persoanele cu Dizabilităţi.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide9

Protecţia drepturilor omului este o obligaţie a autorităţilor din fiecare ţară pentru comunităţile lor, pentru fiecare cetăţean. Persoanele cu dizabilităţi vor avea acelesi drepturi la o viaţă demnă ca şi ceilati, iar de la acesta regulă nu trebuie să existe nici o excepţie. Ar putea fi necesară acordarea unei atenţii speciale pentru asigurarea urmatorelor: acces la servicii sociale şi de sănătate; la educaţie; instruirea abilităţilor şi oportunităţilor generatoare de venit; la activităţi casnice, transport şi construcţii; la informaţii; la viaţa culturală şi socială, inclusiv sport, facilităţi recreative; la reprezentare şi implicare politică deplină în toate problemele legate de ei.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide10

Educaţia incluzivă se focalizează pe desfiinţarea tuturor barierelor în faţa educaţiei şi pe asigurarea participării tuturor copiilor vulnerabili la excludere şi marginalizare. Este o abordare strategic gândită în aşa fel încât să faciliteze educaţia pentru toţi copiii. Ea formulează scopurile privind descreşterea şi depăşirea tuturor excluderilor de la dreptul la educaţie (cel puţin la nivel primar) şi asigurarea accesului, participării şi învăţatului în educaţie calitativă de bază pentru toţi. Educaţia incluzivă permite copiilor cu disabilităţi să rămână în familie şi să se înscrie la cea mai apropiată şcoală, ca toţi ceilalţi copii.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide11

Elementele principale ale Educaţiei Incluzive:

Aspectul privind Drepturile Omului ("Educaţia pentru toţi” înseamnă toţi copiii, nu aproape toţi).

Educaţie pentru toţi într-o scoală pentru toţi (copii cu şi fără disabilităţi învăţând împreună în şcoli obişnuite, învăţând să cunoască, să facă, să fie şi să locuiască împreună)

Toţi laolaltă (toţi trebuie să poată participa de la început împreună în comunitate; contribuind la armonie socială şi la stimularea relaţiilor interpersonale, grupurilor şi naţiunilor).

Dărâmarea barierelor (familiaritatea şi toleranţa reduc teama, prejudecăţile şi respingerea)

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide12

Participarea persoanelor cu dizabilităţi

În ultimele două decenii, în majoritatea ţărilor, s-au înfiinţat şi s-au consolidat organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi (OPD-uri) şi organizaţii de părinţi ai copiilor cu dizabilităţi (OPCD-uri). Femeile cu dizabilităţi au început să dezvolte ramuri organizatorice proprii în cadrul OPD-urilor, dar să-şi întemeieze şi organizaţii proprii. Aceasta a dus la o creştere semnificativă a participării şi influenţei tuturor persoanelor cu dizabilităţi la nivel local, naţional şi internaţional

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide13

Este la fel de important ca programele legate de problematica dizabilităţilor să fie planificate şi implementate împreună cu persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii acestora. OPD-le şi OPCD-lor au dreptul şi responsabilitatea de a identifica cerinţele tuturor celor cu dizabilităţi, de a face aceste cerinţe cunoscute şi de a promova măsuri adecvate de abordare a acestor cerinţe.

Programele de reabilitare pe baza comunităţii pot ajuta la formarea şi consolidarea OPD-lor şi OPCD-lor

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide14

Împuternicirea înseamnă “a da putere legală sau autoritate de acţiune”. Împuternicirea este un “nou model”, diferit de celelalte două care au dominat eforturile de a rezolva problemele sociale: “modelul expert” şi “modelul reprezentării”. “Modelul expert” are la bază ideea ca populaţia care întâlneşte dificultăţi sociale nu poate rezolva propriile probleme. Aceste persoane sunt privite asemenea unor copii.” Modelul reprezentării” susţine ideea ca cineva din exterior trebuie să vorbească în numele individului/grupului pentru a se putea produce schimbarea. Scopul împuternicirii ar putea fi, cu alte cuvinte, “determinarea persoanei cu dizabilităţi să îşi exercite toate drepturile, inclusiv cele politice”.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide15

Politici naţionale

Elemente esenţiale pentru programele RBC sunt politicile naţionale şi implicarea autorităţilor guvernamentale locale. Legătura dintre diverse comunităţi şi nivelul naţional variază în funcţie de structurile administrative ale ţări respective şi de ministerul care promovează RBC şi de o alocare adecvată a resurselor

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide16

La baza politicilor naţionale se pot pune: instrumentele/ declaraţiile internaţionale legate de tema dizabilităţii: Regulile Standard ale Naţiunilor Unite cu privire la egalizarea şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi; Convenţia 159 a OIM; Recomandarea 168 cu privire la Reabilitarea profesională şi locurile de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi; Declaraţia UNESCO de la Salamanca şi Cadrul de acţiune pentru Educaţia Cerinţelor Speciale; Declaraţia OMS de la Alma-Ata care stabileşte principiile îngrijirii în scop de reabilitare a copiilor prin serviciile de îngrijire medicală primară; Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, cu precădere art. 2 şi 23.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide17

Sistemul de oferire RBC

Coordonatorii de programe RBC (personalul în facilităţi de referinţă la nivel naţional/provincial; educaţie/sănătate/ generare de venituri)

Comitet de dezvoltare a comunităţii (Profesioniştii la nivel de district)

Lucrătorii comunitari, organizaţiile de voluntari, grupuri de autosuport şi centre de zi; educaţie incluzivă

Instructor familial

 Persoana cu dizabilităţi

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide18

Proiecte derulate de SOHRo:

1999-2001: „Copilul în centru”, „Copilul şi familia”, „Suntem alături de tine”, „Copilul şi personalitatea sa”, „Drepturile copiilor şi implementarea lor în viaţa zilnică”, „Un pas înainte în reabilitarea şi integrarea în comunitate a copiilor cu dizabilităţi din instituţiile rezidenţiale”

2002-2005: „Copilul şi familia”, „Copilul şi comunitatea”, „Intervenţie în familia aflată în situaţie de risc”, „Reabilitarea şi integrarea în comunitate a copilului cu dizabilităţi”, „Centru de zi Cicoarea”, „Suntem alături de tine”, „Copilul în centru”, „Dezvoltare organizaţională”

2006-2009: „Centru de resurse”, „Schimbarea atitudinii faţă de copilul cu dizabilitati-baza incluziunii sociale”, „Creşterea şanselor de integrare în comunitate a copilului cu dizabilităţi”, „Egalizarea de şanse pentru copii cu dizabilităţi”, „Centrul de consiliere şi sprijin pentru copii cu dizabilităţi”, „E vremea pentru o schimbare”

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide19

Dec.2010 Deschiderea Centrul Regional de Reabilitare pentru copii şi tinerii cu dizabilităţi “Steaua Speranţei” Iaşi

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide20

PARTENER PRINCIPAL:

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi

cu sprijinul

Primăriei Municipiului Iaşi

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide21

PARTENERI :

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

PARTENERI MEDIA

TVR Iasi şi Radio Iaşi

R

Radio Ia;i

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide22

Fundaţia Star of Hope Romania abordează integrarea în şcoală/grădiniţă a copilului cu dizabilităţi din mai multe perspective:

1. Instruire, informare 250 cadre didactice/an (din judeţele Iş, Vs. si Bt) privind aspecte de bază ale dizabilităţilor, metode de lucru

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide23

2. Abilitarea/recuperarea copiilor/tinerilor cu dizabilităţi:

 • Evaluare complexă pentru 300 copii+tineri/an
 • Terapii pentru 200 copii/tineri/an cu dizabilităţi:

*terapie educaţională,

*terapie comportamentală, artterapie, ludoterapie,

terapia limbajului şi comunicare, formare

abilităţilor de viaţă independentă, stimul.senzorială,

kinetoterapie, tranfer competenţe

 • Programele de reabilitare/abilitare de grup
 • Programe de reabilitare/abilitare individuale

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide24

3. Împuternicirea 120 părinţi +AsPs/an ca parteneri importanţi în procesul incluziunii sociale, educaţionale:

 • Cursuri de instruire
 • Consiliere
 • Grupuri suport
 • Dezv organiz. pt cele 9 asociaţii de
 • părinţi în judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide25

4. Elaborare materiale informative:

Principalele materiale elaborate/traduse până în prezent:

broşuri (Autism, Sindrom Down, Paralizie cerebrală, Reabilitarea Bazată pe Comunitate),

manualul Joacă-te cu copilul tău de prof. Dr. Einar Helander,

cartea Durere interzisă, autor Gurli Fyhr,

capitole din Manualul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind dizabilităţile.

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide26

5. Sensibilizarea, informarea comunităţii privind drepturile copilului cu dizabilităţi:

 • Sesiuni de informare în comunităţi din judeţul Iaşi, din Dorohoi, Bârlad, Botoşani inclusiv în Rep Moldova
 • Sesiuni de informare a cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor privind dreptul la educaţie pentru fiecare copil
 • Organizare mese rotunde, dezbateri, emisiuni Radio/TV
 • Realizare material video

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide27

6. Programul “Dialog la distanţă” în parteneriat cu Radio Iaşi:

 • A fost un program derulat în colaborare cu un post de radio cu acoperire şi în mediul rural; am atins şi acei părinţi care locuiesc departe de oraş, cu acces mai redus la servicii. Dialogul la distanţă este o metodă prin care părinţii, comunitatea sunt informaţi cu privire la:
 • - cunoştinţe privind dizabilitate, comportament, reabilitare
 • descrierea/demonstrarea unor metode simple de educare/instruire a copilului, pe care părinţii le pot folosi acasă
 • legislaţie
 • Emisiunile au fost bilunare (în aceeaşi zi a săptămânii, la aceeaşi oră),cu o durată de 30 minute.
 • Principiul =“non multa sed multum”

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide28

7. Implicare privind îmbunătăţirea legislaţiei

Atenţie!!! Ne implicăm şi ne vom implicaîn dezastre dar nu în ajutor pentru transplant de celule stem

www.starofhope.ro

Iasi, Botosani, Vaslui

slide29

ESTE NORMAL SĂ FII DIFERIT.

NIMIC PENTRU NOI, FĂRĂ NOI

www.starofhope.ro www.accesegal.ro

Iasi, Botosani, Vaslui