izr prof dr robi krofli kriteriji kakovosti pedago ke prakse na podro ju vzgoje n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
izr. prof. dr. Robi Kroflič: KRITERIJI KAKOVOSTI PEDAGOŠKE PRAKSE NA PODROČJU VZGOJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

izr. prof. dr. Robi Kroflič: KRITERIJI KAKOVOSTI PEDAGOŠKE PRAKSE NA PODROČJU VZGOJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

izr. prof. dr. Robi Kroflič: KRITERIJI KAKOVOSTI PEDAGOŠKE PRAKSE NA PODROČJU VZGOJE. TUDI ŠOLE VZGAJAJO, MAR NE?. Namen predavanja:. opozoriti na protislovja, povezana s pojmovanjem vzgojne vloge šole ter načrtovanjem in izvedbo vzgojnega koncepta šole

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'izr. prof. dr. Robi Kroflič: KRITERIJI KAKOVOSTI PEDAGOŠKE PRAKSE NA PODROČJU VZGOJE' - plato-diaz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izr prof dr robi krofli kriteriji kakovosti pedago ke prakse na podro ju vzgoje

izr. prof. dr. Robi Kroflič:KRITERIJI KAKOVOSTI PEDAGOŠKE PRAKSE NA PODROČJU VZGOJE

TUDI ŠOLE VZGAJAJO, MAR NE?

namen predavanja
Namen predavanja:
 • opozoriti na protislovja, povezana s pojmovanjem vzgojne vloge šole ter načrtovanjem in izvedbo vzgojnega koncepta šole
 • predstaviti kriterije kakovostnega načrtovanja in izvedbe vzgojnega koncepta, ki sem jih razvil na podlagi rezultatov Harvardskega projekta Goodwork in Gardnerjeve teze o petih umih prihodnosti
 • z vidika kriterijev dobre prakse vzpostaviti razmislek o izobraževanju učiteljev za obvladovanje vzgojne vloge v javni šoli
protislovja povezana s pojmovanjem vzgojne vloge ole
Protislovja, povezana s pojmovanjem vzgojne vloge šole:
 • vprašanje o primarnih nalogah javnega šolstva
 • odločitev, da učenci/dijaki potrebujejo pravno zaščito svojih pravic, saj bo le tako šola izoblikovala ustrezno socializacijsko okolje
 • premajhen družbeni konsenz o temeljnih vzgojnih nalogah javne šole in učitelja
z raziskavami ugotovljene posledice
Z raziskavami ugotovljene posledice:
 • učitelji so poskušali osebno odgovornost za vzgojo to preložiti na koga drugega:
  • na družino in medije (ko je šlo za iskanje osrednjega krivca za vzgojne težave),
  • na svetovalnega delavca ali celo specialnega pedagoga (ko je šlo za vedênjsko problematične učence),
  • ter na učitelja »vzgojnega predmeta« Etika in družba, ko je šlo za iskanje odgovornega za doseganje zakonsko jasno opredeljenih ciljev državljanske vzgoje
slide5
Šole se ne smejo izogniti odgovornosti za vzgojno dimenzijo, saj nujno vzgajajo, načrtno ali nenačrtno, v smeri opredeljenih ciljev ali mimo njih, usklajeno ali neusklajeno z vrednotnimi sporočili drugih dejavnikov (družine, medijev množične kulture).
da bi to odgovornost okrepili se moramo
Da bi to odgovornost okrepili, se moramo:
 • dokopati do družbenega konsenza o temeljnih vzgojnih nalogah javne šole in učitelja v njej
 • otresti nekaterih stereotipnih predstav o »omejeni odgovornosti učitelja za vzgojno delovanje«
 • natančneje opredeliti kriterije kakovostnega profesionalnega dela učitelja v javni šoli
kriteriji kakovostnega na rtovanja in izvedbe vzgojnega koncepta
Kriteriji kakovostnega načrtovanja in izvedbe vzgojnega koncepta:
 • Deset let trajajoč projekt Goodwork, ki je potekal na Harvardski univerzi:

»'Dobro delo' ... je visoko kakovostno, socialno odgovorno in osebno osmišljeno.«

kriteriji kakovostne vzpostavitve vzgojnega koncepta javne ole
Kriteriji kakovostne vzpostavitve vzgojnega koncepta javne šole:
 • odličnost (excellency),
 • etičnost (ethics),
 • spoštljivost (respectful mind) in
 • osebna vpletenost (engagement).
kriterij profesionalne odli nosti zahteva poznavanje
Kriterij profesionalne odličnosti zahteva poznavanje:
 • razlogov za načrtovanje vzgoje
 • globljega vsebinskega pomena deklariranih ciljev vzgoje (inkluzivnost, demokratičnost, pravičnost in solidarnost),
 • načel povezovanja posrednih in neposrednih vzgojnih dejavnikov,
 • mehanizmov pravne zaščite otrok/mladostnikov, pa tudi
 • presežka vzgoje (zaradi katerega vzgojnih ciljev ni mogoče omejiti na še tako široko zasnovan koncept discipliniranja)
etika u itelja
Etika učitelja

Kriterij etičnosti zagotavlja strokovno osnovo vzgojne argumentacije, s tem pa tudi teoretsko varovalko pred zdrsom vzgoje v območje ideološke indoktrinacije in manipulacije

spo tovanje u enca in osebna vpletenost u itelja
Spoštovanje učenca in osebna vpletenost učitelja

Kriterij spoštljivosti pomeni osnovo pedagoškega odnosa, kriterij osebne vpletenosti pa jedro pedagoške odgovornosti, saj predstavlja osnovo učiteljevega profesionalnega angažmaja in s tem motivacijsko moč, ki učenca zvabi v procese učenja.

kako izobraziti odli nega u itelja
Kako izobraziti odličnega učitelja?

Kljub načelni odločitvi, da ohranimo standarde univerzitetnega nivoja izobrazbe in jih nadgradimo z drugo bolonjsko stopnjo, še vedno nimamo domišljene vsebinske zasnove pedagoškega izobraževanja.

pomanjkljivosti v izobra evanju u iteljev za obvladovanje vzgojne vloge
Pomanjkljivosti v izobraževanju učiteljev za obvladovanje vzgojne vloge:
 • podcenjen pomen temeljne pedagoške izobrazbe v odnosu do specialnih metodik
 • prevelika dvotirnost splošnega in specialno–pedagoškega študija
 • premajhna interdisciplinarna zasnova pedagoških znanj, potrebnih za obvladovanje vzgojne zasnove pedagoških institucij
 • umanjkanje vsebin in pristopov za odpravljanje vrednotnih stereotipov ter vzpostavljanje osebne zavezanosti oziroma pedagoškega poslanstva bodočih učiteljev
slide16
F. Korthagen:

Kompetenčno zasnovan model izobraževanja učiteljev ne more doseči razvoja tistih globinskih plasti učiteljeve osebnosti, ki so najbolj ključne kvalitete kakovostnega vzgojnega delovanja.

ad