i v ntan p gy09
Download
Skip this Video
Download Presentation
I väntan på GY09

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

I väntan på GY09 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

I väntan på GY09. Hur ser det ut idag? Hur klara eleverna sin studier? Var tar eleverna vägen efter gymnasiet? Skolindex GY2007  GY2000 Revidering av kursplaner Högskolan Framtiden Vad är på gång? EU:s åtta nyckelkompetenser Digital kompetens. I väntan på GY09. El-programmet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I väntan på GY09' - placido-nyland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i v ntan p gy09
I väntan på GY09
 • Hur ser det ut idag?
  • Hur klara eleverna sin studier?
  • Var tar eleverna vägen efter gymnasiet?
  • Skolindex
 • GY2007  GY2000
  • Revidering av kursplaner
  • Högskolan
 • Framtiden
  • Vad är på gång?
  • EU:s åtta nyckelkompetenser
  • Digital kompetens
i v ntan p gy091
I väntan på GY09

El-programmet

Yrkesförberedande

Fyra nationella inriktningar Automation

Datorteknik

Elektronik - störst

El-teknik

Lokala inriktningar mindre än 1%

Totalt antal elever 200621 133

Nationella 59%

SM 2%

IV 1%

Fristående 38%

Teknikprogrammet

Studie- och yrkesförberedande

Inga nationella inriktningar

Totalt antal elever 200619 233

Nationella 90%

SM 6%

IV 1%

Fristående 3%

i v ntan p gy092
I väntan på GY09

Hur klara eleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006

i v ntan p gy093
I väntan på GY09

Hur klara eleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006

i v ntan p gy094
I väntan på GY09

Hur klara eleverna sin studier? Avgångsklasserna 2006

i v ntan p gy095
I väntan på GY09

Hur klara teknikeleverna sin studier?Avgångsklasserna 2006

i v ntan p gy096
I väntan på GY09

Hur klara el-eleverna sin studier?Avgångsklasserna 2006

i v ntan p gy09 teknikprogrammet
I väntan på GY09 - Teknikprogrammet

Kurser ej relevanta till programmet bortsett från idrottskurser:

Några exempel

Historia ca. 28%

Kulturhistoria ca. 8%

Resterande kurser mindre än 1%

i v ntan p gy09 teknikprogrammet1
I väntan på GY09 - Teknikprogrammet

Var tar eleverna vägen efter gymnasiet?

Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? (procent ca.värden)

Aktivitet Alla Män Kvinnor

Arbetar/egen företagare 39 41 29

Högskolestudier 46 45 50

Andra studier 6 5 11

Arbetslös 3 3 3

AMS – åtgärd 2 2 3

Annat 5 5 4

i v ntan p gy09 teknikprogrammet2
I väntan på GY09 - Teknikprogrammet

Var tar eleverna vägen efter gymnasiet?

Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? (procent ca.värden)

Inom vilka verksamhetsområden befinner sig de som arbetar?

Verksamhetsområde Alla Män Kvinnor

Tillverkningsindustrin 37 39 10

Varuhandel 15 16 10

IT/elektronik 9 9 2

Transport, etc. 8 8 8

Företagstjänster 6 6 11

Bygg 5 5 5

Hotell och restaurang 4 3 3

Sociala tjänster 3 2 12

Hälso- och sjukvård 1 1 2

Andra tjänster 6 6 14

i v ntan p gy09 el programmet
I väntan på GY09 – El-programmet

Kurser ej relevanta till programmet bortsett från idrottskurser:

Några exempel

Historia ca. 6%

Psykologi ca. 4%

Musikproduktion ca. 3%

Resterande kurser mindre än 1%

i v ntan p gy09 el programmet1
I väntan på GY09 – El-programmet

Var tar eleverna vägen efter gymnasiet?

Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? (procent ca.värden)

Inom vilka verksamhetsområden befinner sig de som arbetar?

VerksamhetsområdeMänKvinnorTotalt

Arbetar/egen företagare734172

Högskolestudier4214

Andra studier666

Arbetslös111811

AMS - åtgärd353

Annat292

i v ntan p gy09 el programmet2
I väntan på GY09 – El-programmet

Var tar eleverna vägen efter gymnasiet?

Vad gör avgångsklasserna 2002/03 våren 2006? (procent ca.värden)

Inom vilka verksamhetsområden befinner sig de som arbetar?

VerksamhetsområdeMänKvinnorTotalt

IT/Telecom909

El-, gas-, värme-, vattenförsörjning251725

Industrin222122

Varuhandel6317

Transport, gods,turism707

Företagstjänster202

Byggbranschen858

Hotell och Restaurang303

Sociala tjänster2162

Hälso- och sjukvård202

Andra tjänster454

Annat10510

skolindex
Skolindex

Index – betyg efter 3 år (genomsnittligbetygspoäng)

t.ex. EC 12,6 OP 13,5 NV 16,2

Index – genomströmning 3 år

t.ex. EC 68%, OP 71% och NV 84%

100 nationellt index

t.ex. XX- skola EC 110, OP 98, och NV 100

gy2007 gy2000
GY2007  GY2000

Revidering av kursplaner

 • så små ingrepp som möjligt,
 • inga strukturella förändringar t.ex. ändringar av poängtal i befintliga kursplaner,
 • ändra bara det som är felaktigt eller där det skett en regeländring,
 • kan komma att lägga till en kurs i ett ämne om ett starkt behov föreligger,
 • kommer att undvika att bort kurser.
h gskolan
Högskolan

Den högskoleförordning som regeringen antog i juni 2006 hade en av sina utgångspunkter i GY2007, därför kommer nya regler som berör:

 • urval
 • allmän behörighet
 • områdesbehörighet

Proposition som läggs till vårriksdagen med bl.a. följande innehåll:

 • meritämnen(moderna språk, matematik, relevanta kurser max 2,5 poäng)
 • 25:4 bort (gäller från 2008)
 • minst 90 % G därav G i Ma, Sv och Eng
 • samlat betygsdokument från VUX ej behörig
 • högskolorna får bestämma en tredjedel av platserna
 • ska gälla från 2010
h gskolan1
Högskolan

Högskoleverket kommer när/om riksdagen har antagit propositionen ta fram föreskrifter som exempelvis berör:

 • områdesbehörighet
 • behörighetsgivande kurser

Görs i samråd med bl.a. Skolverket, Verket för högskoleservice, lärosäten och SFS.

Får vissa konsekvenser för gymnasieprogrammens struktur.

Garanterat valbara kurser fastställs av Skolverket efter samråd med Högskoleverket. Kurser som ger behörighet till högskolestudier.

Skolverkets inställning – meritämnen kommer att vara garanterat valbara kurser.

Inget arbete kan påbörjas förrän riksdagen har antagit propositionen.

mer p g ng
Mer på gång

Utredningar som berör

 • Fristående kommunala skolor
 • Flera betygssteg
 • Yrkeshögskola
 • Rektorsutbildning
 • Omstrukturering av skolmyndigheterna

Lärarfortbildning

eu s nyckelkompetenser
EU:s nyckelkompetenser

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION

av den 18 december 2006

om nyckelkompetenser för livslångt lärande

 • Kommunikation på modersmålet
 • Kommunikation i främmande språk
 • Baskompetens i vetenskap o teknologi
 • Digital kompetens
 • ”Lära att lära”
 • Social kompetens - samhällskompetens
 • Kulturella uttrycksformer
 • Entreprenörskap
digital kompetens
Digital kompetens

Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och KK-stiftelsen

Gemensamma begrepp

Konkretisering i styrdokumenten

Inget eget ämne/kurs

 • Medborgerlig kompetens
 • Digital kompetens i det pedagogiska arbetet
 • Digital kompetens i lärprocessen
 • Digital kompetens för arbetslivet eller för fortsatta studier
 • IT som innovativ kraft
digital kompetens1
Digital kompetens

Arbetets gång

Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och KK-stiftelsen kommer att tillsammans konkretisera EU:s definition

Släpper definitionen för synpunkter på en webbplats under www.skolverket.sevåren 2007

Resultatet kommer att ligga till grund vid revideringen av bl.a. gymnasieskolan – GY09