Tweede Epeisodion (vs. 446-498) - PowerPoint PPT Presentation

tweede epeisodion vs 446 498 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tweede Epeisodion (vs. 446-498) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tweede Epeisodion (vs. 446-498)

play fullscreen
1 / 8
Tweede Epeisodion (vs. 446-498)
84 Views
Download Presentation
pippa
Download Presentation

Tweede Epeisodion (vs. 446-498)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tweede Epeisodion (vs. 446-498) Starring:

  2. Kritiek op Medea’s gedrag 446-464 • 446-458 Iason komt op en neemt het Medea kwalijk dat ze de Koninklijke familie heeft uitgescholden, waardoor ze is verbannen. • 459-464 Iason legt uit waarom hij gekomen is. • 461 ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων σὺν τέκνοισιν ἐκπέσῃς • μήτ᾽ ἐνδεής του·

  3. 1. Kostuum en masker, zijn toon, r.452 Iason’ • 2.a. 1.r455 Κἀγὼ μὲν αἰεὶ βασιλέων θυμουμένωνὀργὰς ἀφῄρουν= Iason probeert de koning te sussen. • r456 σ᾽ ἐβουλόμην μένειν= wilde dat ze bleef. • r.459 Ὅμως δὲ κἀκ τῶνδ᾽ οὐκ ἀπειρηκὼς φίλοις ἥκω= Hij laat dierbaren niet in de steek • r.460 τὸ σὸν δὲ προσκοπούμενος = waakt over haar belang • r.464 οὐκ ἂν δυναίμην σοὶ κακῶς φρονεῖν ποτε = Zal haar altijd welgezind zijn. b. 1. r.448 Σοὶ γὰρ t/m ἐκπεσῇ χθονός = Als gevolg van haar eigen dwaasheid wordt ze het land uitgezet. 2. r. 453 Ἃ δ᾽ ἐς t/m ζημιουμένη φυγῇ. = Ze heeft nog geluk gehad dat ze het land uit is verbannen voor de dingen die ze gezegd heeft.

  4. 454 κέρδος = Dat ze niet een kopje kleiner wordt gemaakt maar alleen maar wordt verbannen. • Ringcompositie: (r450) ἐκπεσῇ χθονός. • (r458) ἐκπεσῇ χθονός • 459 κἀκ = καὶἐκ

  5. Dit is het toppunt! 465-474 • Scheldpartij op Iason • R.472 Aankondigingdat zij hem gaat uitschelden en dat hij gekweld zal worden terwijl hij dit hoort.

  6. ἀνανδρίαν (vs. 466) ἀναιδεία (vs. 472) = onmannelijk en schaamteloosheid • Vs. 467 Anafoor = ἦλθες • Vs. 473 λέξασακουφισθήσομαι vs. 474 λυπήσῃκλύων Ptc. Pv. Spreken Troost Pv. Ptc. Luisteren Verdriet

  7. Medea’s verdiensten 475-487 • De hele voorgeschiedenis (Retrospectie?) • Vs. 476 ἔσωσά σ᾽, ὡς ἴσασιν • De klank geeft de woede van Medea aan •  vs.482 Metafoor: ἀνέσχον σοὶ φάος σωτήριον = Hield ik voor jou de fakkel van de redding omhoog. • vuurspuwende stieren inspannen, drakentanden zaaien, draak die het Gulden Vlies bewaakt doden, haar familie verraden en met Jason naar Jolcus gaan, Pelias doden. (broertje doden noemt ze niet) • Vs. 481 ἔσῳζε  dit was een voortdurende toestand in het verleden • Vs 482  κτείνασ᾽ is niet correct, Iason doodde de draak. Dit doet ze om haar aandeel te vergroten in haar verhaal.

  8. Stank voor Dank r.488-498 • Iason heeft de eed verbroken • Καὶ ταῦθ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν, ὦ κάκιστ᾽ ἀνδρῶν, παθὼνπρούδωκας ἡμᾶς, καινὰ δ᾽ ἐκτήσω λέχη,παίδων γεγώτων· • Ze gebruikt λέχη zodat het platter overkomt. • R.493 Θεοὺςτοὺς τότ᾽ Toen Iason de eed aflegde aan Medea. • Thema eerste stasimon  verbreken van eden • R.496 Φεῦ  teken van bewondering naar Iason • Het vastpakken van haar rechterhand benadrukt de eed en de beloftes die toen waren gemaakt. Verdriet en woede vanwege het verraad van Iason