slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów: - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Prezentacja nowego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanego na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach Kraków, 14.12.2006 r. Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów:' - pippa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Prezentacja nowego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanego na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach Kraków, 14.12.2006 r.
obecny budynek wydzia u fais powierzchnia zak ad w
Obecny budynek Wydziału FAIS – - Powierzchnia Zakładów:
 • Powierzchnia użytkowa Wydziału FAIS: ok. 10.000 m2
 • Zakłady: 23 (w tym 8 Zakładów wchodzących w skład Zespołu Zakładów Fizyki Teoretycznej)
 • Zakład Technologii Informatycznych
 • Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej – zakład nowo powstały
 • LICZBA STUDIUJĄCYCH:
 • STUDENCI -938 osób, w tym:
 • - Doktoranci: 107
 • - Fizyka: 329
 • - Inżynieria Materiałowa: 98
 • - Informatyka Stosowana: 341
 • - Studia Matematyczno-Przyrodnicze (rok I i II): 63
 • LICZBA PRACOWNIKÓW: 285
slide3
Zestawienie powierzchni użytkowej i całkowitej obecnej oraz planowanej a także ostatecznie przyjętej dla projektowanego budynku Wydziału FAIS UJ:
slide4
Zestawienie powierzchni użytkowejpodstawowej w obecnym budynku Wydziału FAIS UJ oraz w obiekcie planowanym:
zestawienie powierzchni dydaktycznej w obecnym budynku wydzia u fais uj oraz w obiekcie planowanym
Zestawienie powierzchni dydaktycznej w obecnym budynku Wydziału FAIS UJ oraz w obiekcie planowanym:
ostatnie wydarzenia zwi zane z realizacj nowego budynku
Ostatnie wydarzenia, związane z realizacją nowego budynku:
 • 24 kwietnia 2006 r. – powołanie Decyzją nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego komisji przetargowej w składzie:

- prof. dr hab. Piotr Tworzewski – Prorektor UJ ds. Rozwoju - prof. dr hab. Jerzy Szwed – Dziekan Wydziału UJ - prof. dr hab. Andrzej Warczak – Dyrektor Instytutu Fizyki - dr Tadeusz Skarbek – Kanclerz UJ - mgr inż. Teresa Kozera – Kierownik Biura Inwestycji UJ

 • Czerwiec 2006 r. – Przygotowanie a następnie zatwierdzenie przez członków komisji dokumentu SIWZ, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • 27 czerwca 2006 r. – Rozpoczęcie negocjacji z firmami BNS s.c. i WASKO-PROJEKT S.C.; Konsultacje z firmami trwały do października 2006 r. W tym czasie miała miejsce dokładna analiza wykonanych projektów i przygotowywanie kolejnych, koniecznych do wprowadzenia korekt. Od momentu powołania komisji, do zakończenia prac nad koncepcjami, odbyło się kilkanaście spotkań członków komisji przetargowej.
 • 10 października 2006 r. – złożenie przez obydwie pracownie ostatecznych wersji koncepcji architektoniczno-urbanistycznych;
 • 26 października 2006 r. – Wybór propozycji firmy WASKO jako koncepcji zwycięskiej, przeznaczonej do realizacji;
 • Listopad 2006 r. – Wniesienie protestu przez biuro BNS;
projekt
Projekt
 • Autorem wybranej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej jest firma WASKO-PROJEKT S.C., posiadająca swoja siedzibę w Krakowie, przy ul. Bursztynowej 5.
 • Firma WASKO zajmie się również przygotowaniem projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu wykonawczego.
lokalizacja
Lokalizacja

Pn.

 • Działka przeznaczona pod Wydział FAIS zlokalizowana jest w północnej części III Kampusu UJ, pomiędzy ulicami:
 • Gronostajową – od strony Kompleksu Nauk Biologicznych;
 • Aleją Wawelską – jeszcze nie zrealizowaną (poprowadzoną w przyszłości równolegle do ul. Grota-Roweckiego);
 • Nowosodową – także jeszcze nie istniejącą;
 • i Poletkową – wybudowaną częściowo;
slide9
Widok z okien Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii w kierunku północno-wschodnim, w stronę Starego Miasta. Na pierwszym planie parking Kompleksu Nauk Biologicznych. Nieco dalej widoczna zrealizowana część ulicy Poletkowej (poprowadzona w kierunku widniejącego na horyzoncie Wzgórza Wawelskiego) i rozpościerająca się wzdłuż niej działka Wydziału FAIS.

DziałkaWydziału FAIS UJ

slide10
Na pierwszym planie widok na działkę Wydziału FAIS z ulicy Gronostajowej, od strony południowo-zachodniej. W oddali widoczne tereny przeznaczone dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.
architektura projektu firmy wasko
Architektura projektu firmy WASKO
 • W założeniu autorów projektu motywem przewodnim – ze względu na profil Wydziału – jest idealna figura przestrzenna – kula oraz jej płaskie odwzorowanie – koło, a dalej – w konsekwencji – budowa układów koncentrycznych i współzależnych. Jest to ideowe nawiązanie do budowy wszechświata – zarówno w skali mikro (struktura atomowa materii – fizyka), jak i makro (gwiazdy i planety – astronomia).
slide12
W formie półkuli zaprojektowano centralny budynek całego układu oraz bryłę przed głównym wejściem. Koło zastosowano w projekcie zagospodarowania terenu.
slide13
Układ zbudowany z pełnych bloków powiązano ze sobą przeszklonymi korytarzami i klatkami schodowymi, nadającymi bryle lekkości.
slide14
Ukłon w kierunku informatyki można znaleźć w nowoczesnym charakterze prezentowanej architektury oraz w elewacjach – pionowe przegrody pomiędzy oknami, występujące nieregularnie, stanowią reminiscencję kodu binarnego (przegroda – 1, brak przegrody – 0)
za o enia urbanistyczne projektu
Założenia urbanistyczne projektu
 • Od zewnątrz całego kompleksu wytworzono regularnepierzeje, stanowiące naturalne ograniczenie przestrzeni ulic, otaczających działkę.
slide16
Najbardziej zdyscyplinowana została pierzeja AleiWawelskiej, mającej w przyszłości pełnić funkcję osi kompozycyjnej, spinającej tę część Kampusu.

ul. Grota-Roweckiego

Budynek Wydz. FAIS UJ

AlejaWawelska

slide18
W pierzejach znajdują się przerwy, wypełnione szklanymi przewiązkami, umożliwiającymi wgląd i wejście do zespołu.
slide20
Wejście główne oraz reprezentacyjny hol ulokowano na narożniku wschodnim. Z analizy wynika, że przyjmie on największą liczbę użytkowników, przemieszczających się wzdłuż ul. Grota-Roweckiego, z rozmieszczonych przy niej przystanków komunikacji miejskiej.
slide21
Strefa wejściowa podkreślona została przez reprezentacyjne przedpole z charakterystyczną kulą o symbolicznej wymowie, nawiązującej do mitycznej teorii budowy wszechświata.
slide23
Drugie z wejść – od strony południowej – spełnia niemal równorzędną rolę z uwagi na użytkowników obiektu, którzy będą do niego przybywać samochodami, oraz ze względu na fakt, iż właśnie w kierunku południowo-zachodnim rozbudowywać się będzie dzielnica uniwersytecka i nasilał ruch studentów. Zastosowano tu wprowadzenie przez przewężenie – czyli symboliczną bramę – prowadzącą do centrum układu i do holu głównego, działającego dwustronnie.
slide24
W tym miejscu projektanci proponują umieszczenie kolejnego elementu, związanego tematycznie z Wydziałem, czyli zegara słonecznego, który – poza walorami estetycznymi – obrazuje przepływ czasu.
slide25
Właśnie od strony południowo-zachodniej zlokalizowano też zespół parkingowy ze 166 miejscami postojowymi. Wielkość parkingu zgodna jest z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.
slide26
Pozostałe wejścia do budynku znajdują się w charakterystycznych, węzłowych punktach zespołu, zwykle na styku brył o odmiennych funkcjach.
slide27
Wnętrze kompleksu stanowią dziedzińce z dużą ilością zieleni, przyjazne i otwarte dla studentów, którzy mogliby gromadzić się tu w przerwach pomiędzy zajęciami, w cieplejsze dni roku. Intencją projektantów było nawiązanie do Akademii Platońskiej, położonej w Gaju Akademosa.
slide28
Serce tej strefy to otoczona wodą kulista forma, mieszcząca bibliotekę z czytelnią oraz lokal gastronomiczny, będący zwykle miejscem spotkań i dyskusji.
uk ad funkcjonalny za o enia
Układ funkcjonalny założenia

Budynek podzielony został na trzy zasadnicze segmenty:1. Część dydaktyczną;2. Część mieszczącą laboratoria specjalistyczne oraz pokoje pracy cichej;3. Część zaplecza technicznego z warsztatem mechanicznym;

slide30
Część dydaktyczna
 • W skład powierzchni dydaktycznej
 • wchodzą:
 • Część wejściowa o amfiteatralnym
 • kształcie, mieszcząca szatnię oraz
 • zespół pięciu dużych sal
 • wykładowych z towarzyszącą im
 • Pracownią Pokazów Fizycznych;
 • Kompleks biblioteczny oraz
 • kawiarnia, zlokalizowana pod
 • reprezentacyjną kopułą i stanowiąca
 • – wraz z dziedzińcem – centralny
 • punkt całego założenia;
 • Zespół podłużnych budynków,
 • rozmieszczonych wzdłuż ulic:
 • Nowosodowej i Poletkowej,
 • przeznaczonych na administrację,
 • pozostałe pomieszczenia
 • dydaktyczne (Pracownie
 • komputerowe, I PF, II PF) a także
 • nieliczne laboratoria naukowe.
slide31
Amfiteatralne sale wykładowe
 • rozlokowano w pobliżu
 • głównego wejścia do obiektu.
 • Dzięki temu, liczne grupy
 • osób, odbywające zajęcia
 • w tych salach, mogą
 • korzystać z obszernych
 • przestrzeni holu głównego
 • oraz – w sezonie letnim –
 • z przyległego dziedzińca.
 • Wejścia na sale umożliwiają ich
 • funkcjonowanie niezależnie
 • od akademickiego rytmu
 • życia Wydziału – w tym
 • wykorzystanie komercyjne
 • Generalnie, całą dydaktykę
 • iadministracjęumieszczono
 • nieopodal strefy wejściowej
 • i umożliwiono dostęp z dróg
 • komunikacji ogólnej.
slide32
Część pracownicza
 • Półkolisty budynek, zlokalizowany wzdłuż Alei Wawelskiej przeznaczono dla
 • pracowni laboratoryjnych oraz pokoi pracy cichej. Została ona oddzielona od
 • przestrzeni dydaktycznej i administracyjnej, a pomieszczenia zgrupowane w taki
 • sposób, by istniała możliwość objęcia ich kontrolą dostępu.
 • Laboratoria zakładów doświadczalnych zlokalizowano na najniższej kondygnacji.
 • Niekiedy jedynie część zakładowych pomieszczeń wymagała usytuowania na
 • parterze. Jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem było umiejscowienie wszystkich
 • laboratoriów danego zakładu obok siebie, na tym samym poziomie, tak, by stanowiły
 • zwartą i tworzącą segment grupę pomieszczeń.
slide33
Na I piętrze znalazły się
 • głównie pokoje pracy
 • cichej, a także pracownie
 • niektórych zakładów.
 • Wyższą kondygnację
 • zajmują pozostałe
 • pokoje, przeznaczone dla
 • pracowników, a także
 • pomieszczenia Zakładów
 • Fizyki Teoretycznej.
 • Sale Seminaryjne oraz
 • sekretariaty zakładowe
 • umieszczono w strefie
 • pokoi pracy cichej.
slide34
Część techniczna
 • Pomieszczenia Warsztatu Mechanicznego i Zaplecza Technicznego zajmują

budynektrójkątny.

 • Funkcje najbardziej uciążliwe zlokalizowano w skrajnych częściach zespołu, tak, by
 • zminimalizować ich negatywny wpływ na funkcjonowanie obiektu.
 • Generalnie, pomieszczenia pogrupowane zostały w zależności od funkcji.

Laboratoria rozplanowano pod względem przynależności do zakładów oraz

wzajemnych relacji i powiązań.

materia y i konstrukcja
Materiały i konstrukcja
 • Projektanci proponują żelbetowy szkielet budynku, wypełniony pustakami ceramicznymi, docieplenie styropianem, natomiast wykończenie okładziną kamienną a także ceramiczną (wysokiej jakości imitacją cegły). We wcześniejszej wersji zakładano zastosowanie okładziny blaszanej, czyli panele z czarnej, matowej blachy.
 • Rozwiązanie wykorzystujące szkielet żelbetowy w zestawieniu z zasadą pasmowych okien, umożliwia częściową przebudowę układu funkcjonalnego budynków, poprzez kosmetyczny zabieg przesuwania ścianek działowych. Opcja taka pozwala na to, by w przyszłości przebudować układ kompleksu, zgodnie z aktualnymi potrzebami uczelni.
harmonogram planowanych prac
Harmonogram planowanych prac:
 • Powierzenie autorowi zwycięskiej pracy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego – grudzień 2006 r.;
 • Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi koniecznymi opracowaniami – do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (listopad 2007 r.);
 • Przetarg na wykonanie robót budowlanych – do grudnia 2007 r.;
 • Przewidywany termin rozpoczęcia budowy – marzec 2008 r.;
 • Planowana inauguracja roku akademickiego w nowym budynku – 2010 r.;
oczekiwania w stosunku do u ytkownik w
Oczekiwania w stosunku do użytkowników:

Szanowni Państwo,

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag, dotyczących weryfikacji istniejącej koncepcji architektonicznej Wydziału FAIS pod kątem Programu użytkowego na adres e-mailowy:

[email protected]

w terminie od 18 grudnia 2006 r. do końca stycznia 2007 r.

Zapraszamy również do składania propozycji i postulatów kierowanych do Pełnomocnika Dziekana ds. Budowy w pokoju nr -114 lub pod numerem telefonu 5828.

slide38
11 stycznia 2007 roku o godz. 1000 w Sali nr 057 planowane jest w Instytucie Fizyki spotkanie z projektantami (architekci i projektanci branżowi) z firmy WASKO-PROJEKT S.C.
aktualne projekty b d dost pne na stronie internetowej dotycz cej nowego budynku
Aktualne projekty będą dostępne na stronie internetowej, dotyczącej nowego budynku:
 • Wersje wydrukowane

są do wglądu

u p. Małgorzaty Makuch

w pok. nr -114.

ad