internhyra internpris n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internhyra/internpris PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internhyra/internpris

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Internhyra/internpris - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Internhyra/internpris. Självkostnad Driftkostnad inkl media Underhåll Administration Kapitalkostnad. Internhyra/internpris. Fördelar Medvetandegör lokalanvändarna om lokalkostnaden Styrningseffekt Lokaler som inte behövs lämnas Underlag för prisjämförelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internhyra/internpris' - pippa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internhyra internpris
Internhyra/internpris
 • Självkostnad
   • Driftkostnad inkl media
   • Underhåll
   • Administration
   • Kapitalkostnad
internhyra internpris1
Internhyra/internpris
 • Fördelar
   • Medvetandegör lokalanvändarna om lokalkostnaden
   • Styrningseffekt
   • Lokaler som inte behövs lämnas
   • Underlag för prisjämförelser
   • Intresset för lokalresursplanering ökar
   • Optimerar kommunnyttan
internhyra internpris2
Internhyra/internpris
 • Nackdelar
   • Inga riktiga pengar
   • Hyran motsvarar inte ”värdet” av lokalen
   • Kan bli komplicerat
   • Brist på flexibla lösningar
   • Monopolsituation
   • Kräver administrativa resurser
internhyra internpris3
Internhyra/internpris
 • Nivåer
   • Självkostnad på totalnivå
   • Självkostnad på kategorinivå
   • Självkostnad på fastighetsnivå
   • Självkostnad på byggnadsnivå
internpris
Mål

Självkostnadsbaserad med schablon för underhåll

Ska visa de verkliga kostnaderna

Kan särskiljas från andra kostnader

Utmanar till förbättringar

Lättadministrerat

Externa lokaler med extern hyra plus administration och ev. fastighetsservice, el vatten etc

Internpris
internpris huvudavtal med bilagor
Internprishuvudavtalmed bilagor
 • Internpriset beräknas per internavtal
 • Möjlighet till månadsvis ”avräkning”
 • Prognos över internprisets utveckling under planeringsperioden bifogas internfakturan
 • Förvaltningarna bestämmer själva hur internpriset ska fördelas

Internavtal

Huvudkontrakt

- Parter- Kategori

- Yta och belopp- Allmänna upplåtelsevillkor - Gränsdragning- Särskilda bestämmelser

Bilagor

- Lokalförteckning- Budgeterat internpris- Upplåtelse- och uppsägningstider- Gränsdragningslista

kapitalkostnad
Kapitalkostnad
 • Investeringsutgiften
 • Kalkylränta
 • Avskrivningstid
investeringar
Investeringar
 • Definition
   • Större utgifter t ex > 40 000kr
   • Livslängd minst 3 år
 • Gränsdragningsproblem
   • Investering/underhåll
investeringstyper
Investeringstyper
 • Verksamhetsinvesteringar
  • Ny- till- och ombyggnader
  • Verksamhetsanpassning
 • Fastighetsinvesteringar
  • Lönsamhetsinvesteringar
  • Reinvesteringar
kapitalkostnader
Kapitalkostnader
 • Beräkningsmodeller
  • Real annuitet
  • Nominell annuitet
  • Rak avskrivning
  • Nominell avskrivning
kapitalkostnader1
Kapitalkostnader
 • Årskostnad (Annuitet)
  • Utgiften x faktor (kalkylränta och avskrivning)
  • Inflationskompensation (Real kalkylmodell)
 • Årskostnad (Rak)
  • Restvärdet x räntan
nyckeltal
Nyckeltal
 • Kontrollera och följa upp utvecklingen
  • Inom den egna verksamheten
  • Hos andra jämförbara organisationer
 • Men även stimulera och sporra organisationen till förbättringar.
nyckeltal1
Nyckeltal
 • Lokalkostnad/m2
 • Lokalkostnad/anställd
 • Lokalkostnad/elev
 • Energiförbrukning/m2
 • Underhållskostnad/m2
 • Administrationskostnad/m2
 • Kapitalkostnad/Total kostnad
nyckeltal2
Nyckeltal
 • Att tänka på
  • Vad menas med m2?
  • Förbrukning eller kronor?
  • Vilken period avses?
  • Begränsa antalet nyckeltal
investeringskalkyler
Investeringskalkyler
 • Nuvärdemodellen - jfr alternativa lösningar
 • Annuitetsmodellen- jfr alternativa lösningar
 • Pay-off - lönsamhetsinvesteringar
nuv rdemodellen
Nuvärdemodellen
 • Alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till nuvärde med hjälp av en faktor
 • Om summan av nuvärdet större än 0 är investeringen lönsam
annuitetsmodellen
Annuitetsmodellen
 • Grundinvesteringen fördelas ut över den ekonomiska livslängden
 • Jämför förväntade driftnetton med den fördelade investeringen
 • Om driftöverskottet är större än de årliga annuiteterna är investeringen lönsam
pay off metoden
Pay-off metoden
 • Grundinvesteringen dividerat med den förväntade vinsten per år
 • Investeringen lönsam om pay-off tiden är kortare än investeringens livslängd eller kortare än uppsatt mål