slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vem kan söka? Enskilda företag Upp till totalt 250 anställda om företaget ingår i en koncern PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vem kan söka? Enskilda företag Upp till totalt 250 anställda om företaget ingår i en koncern

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Vem kan söka? Enskilda företag Upp till totalt 250 anställda om företaget ingår i en koncern - PowerPoint PPT Presentation

piper
121 Views
Download Presentation

Vem kan söka? Enskilda företag Upp till totalt 250 anställda om företaget ingår i en koncern

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Du har behov av att utveckla ditt företags produkter eller tjänster. Via partnerskapet ”finanspartner.nu” får du nu möjlighet att söka finansiering för detta. Tillväxtverket stödjer partnerskapet och har avsatt medel för stöd till företag med utvecklingsbara idéer. • Vem kan söka? • Enskilda företag • Upp till totalt 250 anställda om företaget ingår i en koncern • I detta program får det sökande företaget ha högst 50 anställda. • Minst två verksamma personer i företaget som vardera arbetar minst 50 %. • Företaget ska ha en rimlig omsättning - 1 Mkr – för tjänsteutveckling eller 2 Mkr för utveckling av varor och ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingen och kommersialiseringen. • Företaget ska ha stor tillväxtpotential Vad får pengarna användas till? • Externa tjänster för produktutveckling av varor och/eller utveckling av tjänster. Hur mycket pengar kan jag få? • Tillverkande företag 100 000–500 000 kr. • Tjänsteföretag 50 000–500 000 kr. • Företagen står själva för minst 50 % i kontanta medel. • Pengarna är ett bidrag, inget lån. För ytterligare information, kontakta: • www.finanspartner.nu • Veijo HedmanALMI Företagspartner Nord AB0910-71 15 89veijo.hedman@almi.se • Stefan LundblomInnovationsbron AB, Region Norr0920-751 30stefan.lundblom@innovationsbron.se • Birgitta CajanderNorrlandsfonden0920-24 42 62birgitta.cajander@norrlandsfonden.se • Elisabeth Johansson EnglundLänsstyrelsen i Norrbottens län0920-962 67elisabeth.johansson.englund@ • länsstyrelsen.se • Anders WäpplingIUC Norrbotten AB070-665 31 83anders.wappling@iucnorrbotten.se • Bengt Eriksson • Vattenfall Inlandskraft AB • 070-541 50 70 • bengt.eriksson2@vattenfall.com • Innovationsbron AB, Region Norr • ALMI Företagspartner Nord AB • Norrlandsfonden • Vattenfall • Länsstyrelsen i Norrbottens län • IUC Norrbotten