slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011 ?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011 ??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

2011 ?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

2011 ??. SPLOŠNA INFORMACIJA S POSVETA RAVNATELJEV KONEC NOVEMBRA 2010 1. Spremljanje kazalnikov kakovosti : zagotavljanja varnosti učencev, razporejanje delovnega časa, delovanje aktivov …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

2011 ??


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 2011??

  2. SPLOŠNA INFORMACIJA S POSVETA RAVNATELJEV KONEC NOVEMBRA2010 • 1. Spremljanje kazalnikov kakovosti: zagotavljanja varnosti učencev, razporejanje delovnega časa, delovanje aktivov … • 2. V prvem triletju upada kvaliteta pouka osnovnih veščin (branje, osnovne računske operacije) – zaradi prevelike razparceliranosti ciljev, standardov in kriterijev; osredotočiti se na PRIČAKOVENE REZULTATE (pravica učenca ne dosegati standardov znanja?) • 3. Distanca do uvajanja upravnih postopkov na področje vzgoje in izobraževanja – na področju vzgojno – izobraževalnih postopkov MORA OSTATI VISOKA STOPNJA MOŽNOSTI IMPROVIZACIJE (v okviru predpisanih pravil): • avtonomija učnih procesov (načrt, priprava, izvedba …) izjema: preverjanje in ocenjevanje • avtonomija vzgojnih načrtov in postopkov (pravila, ukrepi, restitucija, mediacija …) izjema: Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ (UL št. 76/2008) 4.JVP (javno veljavni program – kurikulum) se izvaja v javnih državnih zavodih brezplačno in izven njih za plačilo (programi tujih šol ne spadajo v JPV)

  3. 5. Zakon o osnovni šoli: • Uvedba obveznega tujega jezika v 2. razredu in obveznega drugega tujega jezika na začetku 2. triletja (zelo alternativna stališča v strokovni javnosti). • Enotna obravnava nekaterih pojmov: LDN (ali vsebuje vizijo zavoda in evalvacijo dejavnosti), Pravila šolskega reda, Hišni red, Vzgojni ukrep …enota in podružnica .. • 6. NPZ v službi dviga kvalitete ped. procesa: izvedbeni načrt, sintezno poročilo s PREDLOGI IZBOLJŠAV KVALITETE POUČEVANJA S STRANI UČITELJEV, ANALIZA DOSEGANJA CILJEV (vsebovanih v predlogah za izboljšavo kvalitete poučevanja iz predhodnega NPZ) • 7.Bela knjiga • enotna sistemizirana razredna ura za učitelje vsakega oddelka • razširjen program izbirnih predmetov z neobveznimi (2 uri tedensko) • NPZ – obvezen na koncu tretjega in drugega triletja (materinščina, matematika, tuj jezik, izbrani predmet), prostovoljen na koncu prvega triletja (materinščina, matematika) • 8. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami • uporabiti vse možnosti, še preden je izdana odločba (dod/dop, pomoč prostovoljcev, individualizirani načrti)

  4. OPERATIVNE PRIORITETE V NOVEM LETU (NOVI PREDLOGI REŠITEV) Dežurni učenci – dva stola, opozorila dež. učiteljev, opozorila na raz. urah, dogovori šolske skupnosti Vozači na predmetni stopnji opozorila po zvočniku, intervencije ravnatelja doslednost nadomeščanja dosledna kontrola seznamov, reakcija dežurnih učiteljev na kršitve, reakcija razrednikov na kršitve, upoštevanje pravil prihajanja po hodniku znotraj šole, pregled garderobnih omaric z razredniki Estetska notranja podoba stavbe (posebno koordinacijsko telo) kratkoročna ureditev: kotiček pod stopnicami, jedilnica, hodnik pred zbornico, garderoba 1. triletje … dolgoročna zasnova: glavni vhod, avla pri glavnem vhodu (nova garderoba?) …

  5. KRONOLOGIJA DOGODKOV 2011 JANUAR 24. gostovanje vzgojiteljske šole V. Pilon, Ajdovščina 26. komemoracija na Brcih 27. partizanske smučine – medšolsko tekmovanje 27., 28. (sreda, četrtek), PRVA REDOVALNA KONFERENCA 29. partizanske smučine – zaključek v hotelu FEBRUAR 2. “Rastem s knjigo”, zaključek v zadnjem triletju (knjižnica, muzej, akvarij) 4.osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, glasbeni koncert in ponatis povesti Človek proti človeku (?) 10. ogled SMGL, Pekarna Mišmaš raz. stopnja, podružnice 19.dobrodelni koncert skupine Vera in luč, Glasniki veselja 21. do 25. ZIMSKE POČITNICE, 3 planirani dnevi obvezne prisotnosti: redni sestanki aktivov z analizo ocen, obdobja in urejanje ped. dokumentacije moodle, izobraževanje v okviru E – šolstva (priprava in izmenjava didaktičnih gradiv) izobraževanje za delo z novo spletno stranjo (vnašanje novic, vnašanje napovedanih in minulih dogodkov v opomnik spletnega koledarja, usklajevanje internega opomnika)

  6. MAREC • 8.Pust – Mala laufarija (obisk laufarjev po razredih razredne in predmetne • stopnje); Dan žena • 11. predvideno predavanje za starše; B. Žorž: Komunikacija z mladostnikom • prireditev ob materinskem prazniku na PŠ Novaki in PŠ Šebrelje • APRIL • 4.-8. bivanje osmošolcev CŠOD Spuhlja • 5. revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Cerknem • 11. revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Idriji • ? obisk EU parlamenta v Bruslju (Generalni direktorat za komunikacije, oddelek za obiske in seminarje) • MAJ • 7. Dan odprtih vrat – Človek ne jezi se, delovna sobota (namesto 26. aprila); • 17. jumicar, 107 učencev (od 3. do 5. razreda) • od 21. do 27., udeležbe na svetovnem prvenstvu v orientaciji v športnem • središču Trentino, Italija. • 28.revija šolskih pevskih zborov • JUNIJ 2011 • ? zaključna prireditev ob natečaju »Pikapolonica«, izdaja zbornika • 14. valeta devetošolcev • 24. prireditev ob zaključku šolskega leta

  7. Dan odprtih vrat, 7. maj ČLOVEK NE JEZI SE • geslo za današnji čas (simbolika) • “živa partija” v šolskem atriju ali telovadnici (s primerno tematiko nasprotnikov: prebivalci različnih krajev, pokrajin, planetov živali, športne panoge …) • dve osrednji prireditvi v večnamenskem prostoru (šrtv obzornik 2) • razredna stopnja, za obisk staršev prigodne vsebine (likovne, literarne, gledališke • predmetna stopnja, za obisk staršev, učna ura, ki se nanaša na ugodno rešitev konflikta (zgodovina, EU unija, književnost, glasba …)

  8. Hvala za pozornost, največ je odvisno od nas samih. Hrabro in z optimizmom v 2011!