post doc vaiheen suunnittelua helena leino kilpi tutkijakoulun johtaja n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Post doc-vaiheen suunnittelua Helena Leino-Kilpi Tutkijakoulun johtaja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Post doc-vaiheen suunnittelua Helena Leino-Kilpi Tutkijakoulun johtaja - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Post doc-vaiheen suunnittelua Helena Leino-Kilpi Tutkijakoulun johtaja. Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Tarkoitus. Miettiä post doc-vaiheen suunnittelua väitöskirjan valmistumisvaiheessa Mikä post doc-vaihe on?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Post doc-vaiheen suunnittelua Helena Leino-Kilpi Tutkijakoulun johtaja' - pink


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
post doc vaiheen suunnittelua helena leino kilpi tutkijakoulun johtaja

Post doc-vaiheen suunnitteluaHelena Leino-KilpiTutkijakoulun johtaja

Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu

Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

tarkoitus
Tarkoitus

Miettiä postdoc-vaiheen suunnitteluaväitöskirjan valmistumisvaiheessa

 • Mikä postdoc-vaihe on?

- tutkijantaitojen karttuminen

 • Post doc-vaiheen suunnittelu
 • Post doc-vaiheen toteutus/rahoitus
post doc vaihe liittyy urasuunnitteluun
Post doc-vaihe liittyy urasuunnitteluun

Erilaiset urat

*Akateeminen

*Kliininen (palvelujärjestelmän eri osissa)

*Hallinnollinen (palvelujärjestelmän eri osissa)

*Pedagoginen (koulutusjärjestelmän eri osissa ja/tai palvelujärjestelmän eri osissa)

*Yhteiskunnallinen/poliittinen

*Yhteiskunnallinen/kolmas sektori

post doc akateemisen uran osana
Post doc-akateemisen uran osana

*Tohtorintutkinto on perustutkinto

*Akateeminen portfolio välttämätön instrumentti

*Tavoitteena eteneminen tutkijauralla

tutkijauran vaiheet opm 2006
Tutkijauran vaiheet (OPM 2006)
 • 1. Tohtorikoulutettavat(doctoral student, PhD-student, graduate student, post graduate student)
 • 2. Tutkijatohtorit(äskettäin väitellyt, post-doctoral researcher/scientist): ei yli 5v, tulee sisältää 2-3 v ulkomainen periodi/tutkimustyötä sen organisaation ulkopuolella, jossa on väitellyt, monipuolista syventävää koulutusta; SA:n rahoitus, yliopistoissa assistentit/yliassistentit/koordinaattorit)
 • 3. Yliopistotutkijat/akatemiatutkijat(yliopistojen/tutkimuslaitosten virkarakennetta kehiteltävä)
 • 4.Akatemiaprofessorit/professorit/tutkimusprofessorit/tutkimusjohtajat(nykyisenkaltainen systeemi, täytöt asiantuntija-arviointien mukaan)
tutkijanuraa k sitelleit dokumentteja
Tutkijanuraa käsitelleitä dokumentteja

* EU http://europa.eu/eracareers/index/European Charter for Researchers, Code of Conduct for the Recruitement of Researchers

 • Suomessa OPM 2006: Tutkijanuratyöryhmän loppuraportti

* OPM Koulutus ja tutkimus vuosina 2007-2012, Kehittämissuunnitelma:

”Tohtorintutkintotavoite säilytetään nykyisellä tasolla. Tavoitteeksi asetetaan tohtoreiden suhteellisen osuuden nostaminen 20 prosenttiin tutkijakunnasta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on, että yhä suurempi osa tohtorin tutkinnon suorittaneista työskentelee tutkimus- ja muissa tehtävissä yliopistolaitoksen ulkopuolella.”

* OPM Toimenpideohjelma tutkijakoulutuksen ja tutkijanuran kehittämiseksi vuosille 2007-2011

* OPM Tohtorinkoulutuksen kehittäminen 2006

* Tohtorien töihin sijoittuminen (SA 2003 Tohtorien työllistyminen, sijoittuminen ja tarve sekä yliopistojen seurantatilastot)

viimeisimm t linjaukset
Viimeisimmät linjaukset
 • Tutkijanuraa edistetään toteuttamalla laadukas tutkijanurajärjestelmä sekä parantamalla uran eri vaiheiden läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Lisätään uran houkuttelevuutta ja vahvistetaan väittelyn jälkeistä koulutusta. (Tutkimus- ja innovaationeuvosto, linjaus 2011-2015)
 • Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. OKM 2:2011 (ei erityistä tutkijaurasta/tutkijakoulutuksesta)
 • Sitaatioindeksityöryhmän raportti. OKM 12:2011 (ei erityistä tutkijaurasta, mutta tutkijan tunnettava sitaatiojärjestelmät – hyödyllinen luettava!)
tohtorintutkinto tuottaa
Tohtorintutkinto tuottaa

Tieteellisestä ja taiteellisesta jatkokoulutuksesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa

yliopistotutkinnoista (19.8.2004/794). Asetus tuli voimaan 1.8.2005. Asetuksen 21 §:n mukaan:

”Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

1 perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä

saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2 perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä

3 saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.”

post doc vaihetta ei m rit mik n normi
Post doc-vaihetta ei määritä mikään normi

Tutkijantaitojen kokonaisuus – kehitys kaikilla alueilla:

 • Tieteellinen ilmaiseminen/viestintä – tieteellisen kirjoittamisen/raportoinnin ja suullisen esittämisen taidot
 • Tieteellinen yhteistyö – tieteellisen yhteistyön edellyttämät kommunikaatiotaidot
 • Tieteellisen urasuunnittelun taidot
 • Eettinen osaaminen – eettisten ratkaisujen tekemisen taidot
 • Tieteellisten menetelmien taidot
 • Tulosten implementointi/translaatio- taidot tukea tulosten käyttöönottoa

A Uusien tutkijasukupolvien kasvatus – työn jatkuminen

slide10
Tohtoritutkinnon suorittaneiden tavoitteellinen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2020 (Opetusministeriö 2007b, 12).
     • Arvio vuonna 2007 Tavoite vuonna 2020
 • Yliopistot 37 % 30 %
 • Yritykset 15 % 20 %
 • Tutkimuslaitokset 12 % 14 %
 • Ammattikorkeakoulut 5 % 10 %
 • Muut asiantuntijatehtävät 31 % 26 %
post doc vaiheen suunnittelu
Post doc-vaiheen suunnittelu
 • 1. Päätös akateemisesta urasta!
 • 2. Hyvälaatuinen väitöskirja
 • 3. Oma ajatus jatkosta – liittyy väitöskirjan johtopäätösosaan
 • 4. Keskustelu pääohjaajan kanssa (tai jonkun prosessissa olleen) – liityttävä kuitenkin jonkun yliopiston tutkimuskokonaisuuteen
 • 5. Suunnitteluprosessi (riippuu ohjaajasta)
 • 6. Rahoitussuunnitelma (resurssisuunnitelma) 5 vuodelle
 • (7. Eteneminen ilman rahoitusta – suunnittelu)
 • 8. Julkaisusuunnitelma (tuotossuunnitelma) 5 vuodelle
 • 9. Kansainvälistymissuunnitelma 5 vuodelle
 • 10. Oman ryhmän rakentamissuunnitelma 5 vuodelle
 • 11. Uusien tutkijoiden kouluttamissuunnitelma (mukaan hankkeeseen erilaisia opiskelijoita)
post doc vaiheen rahoitus
Post doc-vaiheen rahoitus
 • Säätiöt: http://www.postdocpooli.fi/
 • Säätiöiden postdoc -pooli on suomalaisten säätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. (haku x2/v)
 • Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus yhdestä lähteestä.
 • Post doc-paikkoja voi etsiä: http://www.postdocjobs.com/;

http://www.phds.org/postdoc/choosing-a-postdoctoral-position/; http://www.nationalpostdoc.org/home; http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index ;

 • Suomen Akatemia: http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Rahoitusmahdollisuudet/Kayttotarkoituksen-mukaan/

Erityisesti tutkijatohtori (4 vuotta, tarkoitettu tutkijauran alkuun, haku syksyisin kerran vuodessa)

post dox rahoitus jatkuu
Post-dox rahoitus, jatkuu
 • Eurooppa:
 • http://www.eurodoc.net/ (doctoralstudents and youngresearchers – usuallyduringfirstyearsafterPhD);
 • http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index (European charter, tutkijoille erilaista tietoa);
 • http://mcfa.eu/ (EU/Marie Curie-rahoitus)

USA:

 • Fulbright: http://fulbright.state.gov/

HUOM! Erilaisia kahdenvälisiä sopimuksia ja rahoituksia – kysy ohjaajaltasi. Ohjaaja on velvollinen auttamaan ja etsimään rahoitusta, jos jatkat yhteistyötä hänen kanssaan. Harkittava erityinen kansainvälinen perspektiivi ja kansainväliset partnerit, jos etsii kansainvälistä rahoitusta.

dosentti
Dosentti
 • arvonimi jossakin yliopistossa (ei enää työsuhde)
 • perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito, riittävä suomen kielen hallinta ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä
 • Alan voi hakija itse määritellä
 • Yleensä yhteys ensin ko tieteenalaan, hakemus esim. kanslerille (riippuen yliopistosta)
 • Hakijan kuvattava oma tutkimusalansa/-linjansa ja tulevaisuuden näkymät ko alalla – keskittyminen tutkimuksessa ja oman linjan rakentaminen välttämätöntä
 • lausunto yleensä 2 ulkopuoliselta asiantuntijalta, tiedekuntaneuvosto/johtokunta päättää
jatkuu dosentti
... jatkuu dosentti
 • Tieteellinen pätevyys / kyky itsenäiseen tutkimustyöhön: trin tutkinto, vähintäin 20 julkaisua (saattaa vaihdella yliopistoittain)
 • Hyvä opetustaito: pedagoginen koulutus, opetuskokemus, opetustaito (opetusnäyte), oppimateriaalin tuottaminen
 • Käytännöllinen perehtyneisyys (lääke- ja hammaslääketieteen aloilla)
 • Ansiot nuorten tutkijoiden ohjauksessa
 • Oma tutkijakoulutus (erityisesti kansainvälinen)
akateeminen portfolio
Akateeminen portfolio
 • eri yliopistoilla hiukan erilaisia malleja, monet modifioineet HY:n käytäntöä
 • elementit:

1) perustiedot

2) tutkimus ja tieteellinen toiminta

3) opetus ja ohjaus

4) yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hallintotehtävät ja muut

perustiedot
Perustiedot
 • henkilö- ja yhteystiedot
 • koulutus ja tutkinnot
 • kielitaito
 • muut taustatiedot (saattavat vaihdella esim. haettavan tehtävän kannalta)
tutkimus ja tieteellinen toiminta
Tutkimus ja tieteellinen toiminta
 • kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa (tutkijanuran eri vaiheiden kuvaus)
 • tutkimusfilosofia, - etiikka, tutkimuksen päälinjat
 • merkittävät julkaisut (julkaisuluettelo, josta yleensä kyettävä erottamaan merkittävimmät – eri hakutilanteissa eri määrä tai erikseen ohjattu; julkaisuluettelon laadinta esim. SA:n mukaan tai jos yliopisto edellyttää tiettyä mallia)
 • arviot ja palkinnot tutkimustoiminnasta
 • toiminta akateemisessa yhteisössä (asiantuntijatehtävät, verkostot, luottamustehtävät, jäsenyydet)
 • omat visiot, tulevaisuudensuunnitelmat
 • muut tieteelliset ansiot
opetus ja ohjaus
Opetus ja ohjaus
 • opetus- ja ohjauskokemus (opetusuran kuvaus)
 • opetusfilosofia ja –etiikka
 • pedagoginen koulutus
 • oppimateriaalituotanto
 • oman opetuksen kehittäminen
 • osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen
 • oman opetustoiminnan vahvuudet
 • muut ansiot
yhteiskunnallinen vaikuttavuus hallinto
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, hallinto
 • yhteiskunnalliset tehtävät
 • hallinto- ja johtamistehtävät (työryhmät, toimikunnat, jäsenyydet)
 • johtamiskoulutus tms
 • julkaisut, esitelmät, muu tiedottaminen
 • muut merkittävät
hyv akateeminen portfolio
Hyvä akateeminen portfolio
 • kattava, lyhyt, ytimekäs
 • noudattaa annettuja rajoituksia ja ohjeita
 • sisältää ansiot
 • sisältää itsearviointia, rehellinen ja perusteltu
 • kieli ja esitystapa selkeitä
 • väitteet/arviot perusteltuja (liitteet, dokumentit)