hva er beste praksis styrearbeid og hvordan komme dit styreakademiet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet. 14.10.2004. Fokus på beste praksis og på hvilke forbedringstiltak som bør settes i verk. Styrets interne prosesser og forbedringsagenda. Fremragende styrearbeid. Styrets sammensetning og valgkommiteens arbeid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva er “beste praksis” styrearbeid og hvordan komme dit? Styreakademiet' - ping


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fokus p beste praksis og p hvilke forbedringstiltak som b r settes i verk
Fokus på beste praksis og på hvilke forbedringstiltak som bør settes i verk

Styrets interne prosesser

og forbedringsagenda

Fremragende

styrearbeid

Styrets sammensetning

og valgkommiteens

arbeid

Kommunikasjon og

samhandling mellom

styret og administrasjon

noen synspunkter
Noen synspunkter…….

“Dette ville vært dekkende for situasjonen

i norske styrer også”

“Styret må bruke mer tid på å evaluere

egne prestasjoner, priortere tiltak og

faktisk gjennomføre dem”

“Det er nok lover og reguleringer.

Det står om den enkeltes adferd

rundt styrebordet”

“Det er nødvendig å få bedre innsikt i selskapets

styrker og svakheter, samt markedets trender”

“Independence is an attitude of mind rather than a list of business credentials”

The Economist March 20th 2004

“What distinguishes exemplary boards is that they

are robust, effective social systems”

Jefferey A. Sonnenfeld

vilje til selvkritikk er grunnleggende for forbedre seg
Vilje til selvkritikk er grunnleggende for å forbedre seg?
 • Kontinuerlig “forbedringsiver” med vilje til å uttale egne mål
 • Vilje til å forbedre “internklimaet” i styret
 • Vilje til å gjennomføre forbedringstiltak
  • Årskalender
  • Info-portaler
  • Definisjon av involvering i strategiprosessen
  • Eksterne innlegg av bransjeeksperter
  • Etc.
 • Tar selvkritisk refleksjon og har vilje til å bruke tid til selvevaluering
 • Tid til opplæring
 • Evaluering av adm.dir. er en transparent prosess som hele styret står bak
hva kjennetegner diskusjonen i et velfungerende styre
Hva kjennetegner diskusjonen i et velfungerende styre?
 • Åpen og reell
 • Alle viktige diskusjoner skjer i styrerommet
 • Basert på ny/oppdatert og relevant informasjon
 • Ikke hierarkisk, men demokratisk møteledelse
 • Aksept og rom for å stille kritiske spørsmål
hva kjennetegner en beste praksis relasjon mellom styre og administrasjon
Hva kjennetegner en beste praksis- relasjon mellom styre og administrasjon?
 • En distinkt og klok rolleforståelse
 • Mot til å stille spørsmålet – Hvordan kan vi samspille for å utøve rollene våre bedre?
 • Holdninger preget av romslighet og gjensidig respekt for hver av rollene
 • God forståelse av at konstruktivt samspill tjener begge parter bedre enn maktspill og ”revir”beskyttelse
 • Aksept for styrets utøvelse av rollene både som korrektiv og som støttespiller for administrasjonen
prosessen for etablering av beste praksis styrearbeid gir noen helt sentrale sluttprodukter
Prosessen for etablering av ”beste praksis” styrearbeid gir noen helt sentrale sluttprodukter
 • Institusjonalisering av en veldefinert årlig forbedringssyklus for styret (Gjentas årlig)
 • Veldefinerte roller og samhandlingsmønstre for styret og CEO (Uttalte spilleregler)
 • Spesifikke forbedringsinitiativ og eksplisitte mål for styrets arbeid og egen-evaluering påfølgende år
 • Omforent styreagenda (overordnet tidsbruk og prioritering av temaer) og forbedrede instrukser
 • Evaluering av CEO bør være en del av styrets årlige definerte prosess
hvilke rolle skal styret spille innen ulike omr der
Hvilke rolle skal styret spille innen ulike områder?

Kilde: Harvard Business Review. Building better Boards, David A Nadler, Eli Sætersmoen analyse

viktigste tiltak for ke tilgangen p relevant informasjon til styret
Viktigste tiltak for å øke tilgangen på relevant informasjon til styret
 • Bruk av underkomiteer
  • Revisjonskomite
  • Avlønningskomite
  • Organisasjonsutvikling
  • Annet.
 • Definisjon av hele styrets involvering i strategiutviklingen
  • Tidlig “input”
  • Presentasjon av dilemmaene/veivalgene
 • Møter med bransje-eksperter og analytikere
 • Styreportal med konkurrent-informasjon, analyser, chat room, etc.
mitt r d
Mitt råd……

Institusjonaliser en årlig forbedringsprosess med fokus på forbedring for styret og styret/administrasjon