Tüsistuste kodeerimise erinevused – ettepanekud põhimõtete ühtlustamiseks - PowerPoint PPT Presentation

pilis
t sistuste kodeerimise erinevused ettepanekud p him tete htlustamiseks n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tüsistuste kodeerimise erinevused – ettepanekud põhimõtete ühtlustamiseks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tüsistuste kodeerimise erinevused – ettepanekud põhimõtete ühtlustamiseks

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
229 Views
Download Presentation

Tüsistuste kodeerimise erinevused – ettepanekud põhimõtete ühtlustamiseks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tüsistuste kodeerimise erinevused – ettepanekud põhimõtete ühtlustamiseks Mustamäe Haiglas 26.11.2009 Tallinna Kirurgide Selts Jaan Tepp

 2. Algus • Haigekassa initsiatiiv üldkirurgia kvaliteedi indikaatorite väljatöötamiseks. • Tehti ettepanek osaleda töögrupis dots. U.Lepner • dr. M.Murruste • dr. J.Tepp • + • dr. A.Tiit

 3. Kvaliteet meditsiinis ja selle mõõtmine • Tegijate kvalifikatsioon • Kehtestatud reeglitest kinnipidamine protsessi käigus • Tüsistuste esinemine=tulemuste hindamine • Kulutatud ressursi hulk ühe ühiku kohta • Haigete rahulolu • Haigete elu kvaliteet peale haigust • jpm • Ühist arusaama ja universaalset ühikut selle mõõtmiseks ei olegi –eri maades erinevad, erialati erinevad, jne. • Meie eesmärk: oma kvaliteedi indikaator (=“mõõdupulk”)

 4. Äge apenditsiit ja apendektoomiaTüsistuste esinemine • Kõikides kohtades tehakse • Suhteliselt suured arvud • Enam-vähem sarnane kontingent • Tüsistuste avaldumine kiire • Ei nõua erivahendeid

 5. Probleemid ? Neid ei kodeerita. • Tüsistused

 6. Kuidas siiski jõuda tüsistusteni • Üle 5 (7) päeva haiglasviibimine apenditsiidiga • Rehospitaliseerimised 30 päeva jooksul peale apendektoomiat

 7. Olematu arv tüsistusi peale apendektoomiat • Väide • Apenditsiidiga haiglas viibitakse nii vähe, et tüsistusi sellel ajal veel ei tekigi • Vastuväited • 286 juhtu ≥6 päeva haiglasviibimist • 142 juhtu ≥8 päeva haiglasviibimist • Ambulatoorsetel arvetel reeglina vaid koodid Z48.0 ja L02 (K35.9) • 109 rehospitaliseerimist 30 päeva jooksul peale apendektoomiat

 8. 2008 statistika • Dots. U.Lepneri ettekandest 2009 Kirurgide Kevadpäevadel – SM allasutuse Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel • 2230 apenditsiidi juhtu • 2022 opereeriti • 2 suri postoperatiivselt • = operatiivne aktiivsus 90,7% • =postoperatiivne letaalsus 0,099

 9. 2008 statistika 2033 apenditsiiti apendektoomiaga +105 apenditsiiti apendektoomiaga Kokku 2138 apenditsiiti apendektoomiaga (+52juhtu?) • Haigekassa andmed • aluseks 2242K ja 030106 • aluseks DRG (äge apenditsiit opereeritud)

 10. 2008 statistika TAI Haigekassa 2138 apenditsiiti apendektoomiaga Operatiivne aktiivsus 95,9% • 2230 apenditsiidi juhtu • 2022 opereeriti • 2 suri postoperatiivselt • = operatiivne aktiivsus 90,7% • =postoperatiivne letaalsus 0,099

 11. Rehospitaliseerimine haavamädaniku tõttu peale apendektoomiat – mis diagnoosi koodi panete Teie? • L02.2 Kerenahaabstsess, -furunkul ja –karbunkul - Abscessus, furunculus et carbunculus cutaneus trunci • K35.9 Täpsustamata äge apenditsiit -Appendicitis acuta non specificata • T81.4 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgne nakkus - Infectio post interventionem non alibi classificata

 12. Rehospitaliseerimine süvainfektsiooni tõttu peale apendektoomiat – mis diagnoosi koodi panete Teie? • K65.0 Äge peritoniit - Peritonitis acuta • K35.1 Äge apenditsiit peritoneaalabstsessiga -Appendicitis acuta cum abscessu peritoneali • T81.4 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgne nakkus - Infectio post interventionem non alibi classificata

 13. Rehospitaliseerimised 30 päeva jooksul peale apendektoomiat -109 • T – seostatavad kindlasti apenditsiidi tüsistustega - 29 • K35 - seostatavad apenditsiidi tüsistustega - 10 • K65 - seostatavad apenditsiidi tüsistustega - 10 • L02 ja L03 – võib oletada apendektoomia järgset tüsistust- 13 • 62 • Võib välistada apendektoomia tüsistuse - 16 • Ei ole võimalik väita ei ühte ega teist - 31

 14. 2008 statistika TAI Haigekassa 2138 apenditsiiti apendektoomiaga (+52) Operatiivne aktiivsus 95,9% (Operatiivne aktiivsus 98,6%) • 2230 apenditsiidi juhtu (-10) • 2022 opereeriti • 2 suri postoperatiivselt • = operatiivne aktiivsus 90,7% • =postoperatiivne letaalsus 0,099

 15. Meie järeldus • Praeguste andmete (kodeerimise) ebakorrektsust arvestades ei ole võimalik apendektoomia kvaliteedi kohta tõeseid järeldusi teha

 16. Ettepanekud aastaks 2010 – keeraks uue lehekülje ja hakkaks ühtedest põhimõtetest lähtuvalt kodeerima tüsistusi

 17. Põhimõtted • Põhihaiguse juures alati märkida õigesti 4 koht (apenditsiidi näitel K35.0, K35.1 ja K35.9) • Ravitüsistus alati kodeerida (mida selleks lugeda - dr. Trudnikovi ettekandest) • Rehospitaliseerimisel ravitüsistuse tõttu kodeerida see põhihaigusena – kasutada T-ga koodi, mitte sama haiguse koodi, millega oli esimesel korral haiglas • Ambulatoorsel visiidil samuti tüsistuse korral kasutada T –ga koodi - mitte Z48.0 või L02. • Ravitüsistuse tõttu üleviimisel teise haiglasse kasutada seal samuti T-ga koodi – mitte K65, K35

 18. Last but not least.... • Kogu jutt käis küll apenditsiidi näitel ja ümber, kuid võiks olla põhimõttena rekendatav kõikide patoloogiate korral tekkinud ravitüsistuste kodeerimisel.

 19. Kas teeme ära?või

 20. Tänan kuulamast!