slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Layout Edwin Kindermans PowerPoint Presentation
Download Presentation
Layout Edwin Kindermans

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Layout Edwin Kindermans - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

“Van studietoelagen tot spijbelen” Vernieuwingen in onderwijsland met impact op het lokaal sociaal en flankerend onderwijsbeleid. Layout Edwin Kindermans. Van studietoelagen tot spijbelen. Welkomstwoord. Layout Edwin Kindermans. Van studietoelagen tot spijbelen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Layout Edwin Kindermans


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“Van studietoelagen tot spijbelen”Vernieuwingen in onderwijsland met impact op het lokaal sociaal en flankerend onderwijsbeleid

Layout Edwin Kindermans

van studietoelagen tot spijbelen
Van studietoelagen tot spijbelen

Welkomstwoord

Layout Edwin Kindermans

van studietoelagen tot spijbelen1
Van studietoelagen tot spijbelen

Maximumfacturen basisonderwijs

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen
Maximumfacturen
 • Decreet kostenbeheersing
 • Waarom?
  • Grondwet, internationale verdragen
  • Gelijke kansen

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen1
Maximumfacturen

Twee fasen:

 • Kosteloosheid ODET (1-9-2007)
 • Maximumfacturen (1-9-2008)

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen2
Maximumfacturen

Kosteloosheid ODET:

 • verduidelijkende lijst
 • extra werkingsmiddelen (45 euro / lln)

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen3
Maximumfacturen
 • Scherpe maximumfactuur voor verlevendiging
 • Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen4
Maximumfacturen

Scherpe maximumfactuur: verlevendiging

 • Activiteiten / verplichte materialen nièt ODET
 • Ouders bepalen de kostprijs niet
 • Kleuteronderwijs: 20 euro per leerjaar
 • Lager onderwijs: 60 euro per leerjaar

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen5
Maximumfacturen

Maximumfactuur meerdaagse:

 • Kleuteronderwijs: 0 euro
 • Lager onderwijs: 360 euro / 6 leerjaren

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen6
Maximumfacturen
 • Verschraling? Neen!
 • Minder kosten voor de ouders meer middelen vanuit de overheid

= nieuwe financiering

(+ gemiddeld 130 euro per lln)

Layout Edwin Kindermans

maximumfacturen7
Maximumfacturen

Pro memorie:

 • ‘Diensten’ (opvang, drankjes, ..) = redelijke prijs (bijdrageregeling)
 • Kosten voor schooluitrusting
 • Link met schooltoelagen

Layout Edwin Kindermans

van studietoelagen tot spijbelen2
Van studietoelagen tot spijbelen

Een kansenpas

voor het onderwijs

Praktijkvoorbeeld maximumfactuur

Layout Edwin Kindermans

een kansenpas voor het onderwijs
Een kansenpas voor het onderwijs
 • De kansenpas
 • OK-pas (Oudenaardse Kansenpas)
 • Schoolkosten en cultuurparticipatie
 • De OK-pas in het onderwijs

Layout Edwin Kindermans

de kansenpas
De kansenpas
 • Kansenpas
  • Prijsreductie op socio-culturele activiteiten
  • Preventief en systematisch
  • Toeleiding: niet alleen financiële drempel
  • Keuzevrijheid

2. Werking

  • Fonds(en) cultuurparticipatie
  • Verdeelsleutel: gebruikers – aanbieders – OCMW

Layout Edwin Kindermans

ok pas oudenaardse kansenpas
OK-pas (Oudenaardse Kansenpas)
 • Werkgroep Kansen voor Cultuur
 • Werking
  • Aanbieders
  • Gebruikers
  • Verdeelsleutel
  • Toeleiding & informatie
schoolkosten en cultuurparticipatie
Schoolkosten en cultuurparticipatie
 • Schoolkosten en cultuurparticipatie
  • Niet-participatie
  • Onbetaalde schoolrekeningen
 • Preventieve maatregelen
  • Vlaamse overheid
  • Lokale overheid
 • Stimulans in plaats van vangnet
de ok pas in het onderwijs
De OK-pas in het onderwijs
 • Uitbreiding OK-pas naar onderwijs
  • Convenant
  • Engagementsverklaring
 • Concrete werking
  • Partners & verdeelsleutel
  • Toeleiding & informatie
  • Administratie
 • Het LOP als forum voor overleg en evaluatie
van studietoelagen tot spijbelen3
Van studietoelagen tot spijbelen

Praktijkvoorbeeld

schooltoelagen

schooltoelagen lop gent
Schooltoelagen LOP Gent
 • Pilootproject voor LOP Gent (basis en secundair)
 • LOP-werkgroep Schooltoelagen
 • Actiepunten:
  • Uitbouwen van netwerk
  • Vorming
  • S-team
  • Sensibilisering
schooltoelagen lop gent1
Schooltoelagen LOP Gent
 • Netwerk schooltoelagen
  • Oproep naar onderwijs en welzijn
  • grote respons
   • 60 verenigingen (OCMW, zelfhulporganisaties, vakbond, …)
  • basis- en secundaire scholen
schooltoelagen lop gent2
Schooltoelagen LOP Gent
 • vorming
  • 4 sessies met gemiddeld 25 deelnemers
  • ism dienst schooltoelagen in Oost-Vlaanderen
  • regelgeving – online invullen
schooltoelagen lop gent3
Schooltoelagen LOP Gent
 • S-team
  • Vrijwilligers vanuit netwerk
  • Ondersteunen van scholen/organisaties
  • Invullen van schooltoelagen.
schooltoelagen lop gent4
Schooltoelagen LOP Gent
 • Sensibiliseren
  • uitdeeldag materiaal
  • blijvend onder de aandacht brengen
   • brugfiguren in Basisonderwijs
   • scholen informeren ouders
   • aandacht vanuit organisaties
van studietoelagen tot spijbelen4
Van studietoelagen tot spijbelen

Een sluitende aanpak voor

spijbelen en schoolverzuim

inhoud
Inhoud
 • Waarom aandacht voor spijbelen?
 • Probleem werd opgepikt door het beleid
 • Spijbelactieplan
 • Lokale aanpak van spijbelen
waarom aandacht voor spijbelen
Waarom aandacht voor spijbelen?
 • Spijbelen = belangrijk probleem binnen onderwijs: leerplicht betekent nog niet dat iedereen ook naar school gaat
  • Absoluut verzuim
  • Relatief verzuim
 • Leerrecht en gelijke kansen: vooral bij sociaal achtergestelde leerlingen of leerlingen met moeilijkheden op school
probleem werd dan ook opgepikt door het beleid
Probleem werd dan ook opgepikt door het beleid
 • Huidige regeerakkoord Vlaamse Regering: aandacht voor spijbelproblematiek
 • Beleidsnota Vandenbroucke: verdere uitwerking – vraag om globale aanpak
 • Evaluatie van de bestaande situatie
 • Van daaruit: plan van aanpak = spijbelactieplan
spijbelactieplan
Spijbelactieplan

Rekening houden met volledige context om symptoombestrijdingen te vermijden:

 • Integraal beleid nodig:
   • Sensibilisering
   • Preventie
   • Begeleiding
   • Sanctionering
 • Samenwerking met verschillende actoren/sectoren

Daarom: 12 acties

12 actiepunten
12 actiepunten
 • Gerichte informatiecampagnes
 • Betere registratie afwezigheden
 • Ondersteunen positief schoolklimaat
 • Duidelijke afspraken school - CLB
 • Leerlingen en ouders betrekken
 • Beleid op maat van doelgroepen
 • Afspraken medische attesten
 • Sterkere samenwerking met welzijn
 • Projecten voor ernstige problemen
 • Streng als het moet
 • Controle door lokale besturen
 • Efficiëntere procedures departement
actie 1 gerichte informatiecampagnes
Actie 1: Gerichte informatiecampagnes
 • Probleem:
  • Gevolgen spijbelen onderschat
  • Betrokkenen onderschatten hun verantwoordelijkheid
 • Actie: gerichte campagnes voor huisartsen, hulpverleners, migrantenorganisaties, ouders van kleuters, …
 • Reeds gerealiseerd:
  • Ronde van Vlaanderen voor secretariaten (7/2008)
  • Website omtrent leerplicht (online 11/2007)
  • Brochure over spijbelen (11/2007)
  • Proefproject Mechelen
  • Persconferentie Turkse en Marokkaanse media
  • Studiedagen ism VVSG
actie 5 leerlingen en ouders betrekken
Actie 5: Leerlingen en ouders betrekken
 • Probleem: gebrekkig contact met kwetsbare groepen verhoogt spijbelkans

Betrokkenheid : het creëren en onderhouden van een band met leerlingen en ouders is essentieel om schooluitval te vermijden.

 • Actie:
  • LOP’s zoeken structurele samenwerking met organisaties allochtonen en kansarmen
  • 200 extra Jo-Jo’s (= meer dan maal 2)
  • Ouderkoepels stimuleren grotere betrokkenheid ouders bij spijbelproblemen
 • Reeds gerealiseerd:
  • In kaart gebracht welke LOP’s nu reeds samenwerken met organisaties allochtonen en kansarmen. Nagaan hoe deze samenwerking nog kan worden uitgebreid
  • Wijzigingen aan regelgeving schooltoelagen
actie 11 controle door lokale besturen
Actie 11: Controle door lokale besturen
 • Probleem: niet alle overheden nemen probleem ernstig
 • Actie:
  • afspraken met steden met grote problemen (incl. Brussel), ook over rol politie en OCMW
  • gezamenlijke visie met VVSG
  • projecten in kader stedelijk onderwijsbeleid
  • gegevensuitwisseling versterken
 • Reeds gerealiseerd:
  • Projecten lokaal flankerend onderwijsbeleid rond spijbelen
  • Overleg met Centraal Meldpunt A’pen en ‘t Steunpunt Gent
  • Samenwerking met VVSG voor informeren lokale besturen en diensten (gemeente, OCMW, lokale politie,…)
  • Samenwerking met Franse Gemeenschap voor leerplichtcontrole in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
pleidooi voor een lokale spijbelaanpak
Pleidooi voor een lokale spijbelaanpak
 • Heeft een aantal voordelen t.o.v. een centrale aanpak:
  • Men kent de situatie en de achtergrond van de leerling en kan dus beter inspelen op de concrete toestand met een aanpak op maat;
  • Men kan sneller reageren en dus korter op de bal spelen;
  • Heel wat steden en gemeenten nemen een steeds grotere rol op in het onderwijsbeleid in hun stad/gemeente (cf. flankerend lokaal onderwijsbeleid). Dit kunnen we enkel aanmoedigen en stimuleren. Het voeren van een spijbelbeleid is hier een onderdeel van.
samenwerking op lokaal vlak
Samenwerking op lokaal vlak
 • Er zijn heel wat actoren waarmee een lokaal bestuur best kan samenwerken, zoals politie, onderwijsdiensten en de OCMW’s.
 • De steden en gemeenten spelen bovendien ook een rol in de leerplichtcontrole. Hierbij kan ook samengewerkt worden met de lokale politie.
rol van een ocmw in de spijbelaanpak
Rol van een OCMW in de spijbelaanpak
 • Voornamelijk preventieve rol
  • Alert zijn voor spijbelen
  • Cliënten wijzen op het belang van naar school gaan
  • Mee stappen in lokale samenwerkingsverbanden rond spijbelen
contactgegevens
Contactgegevens
 • Het spijbelteam: Evi Verduyckt, Katrien Bonneux en Evi Neven
  • 02/5538678
  • spijbelen@vlaanderen.be
 • www.ond.vlaanderen.be/leerplicht
van studietoelagen tot spijbelen5
Van studietoelagen tot spijbelen

Samenwerken

rond spijbelproblematiek

Een praktijkverhaal

ontstaan van samenwerking
Ontstaan van samenwerking
 • Ministeriële omzendbrief PLP41:

aanpak jeugdcriminaliteit met specifieke aandacht voor scholen

 • Vast aanspreekpunt voor scholen bij lokale politie
samenwerkingsprotocol
Samenwerkingsprotocol
 • 3 actoren: onderwijs – Parket – politie
 • Samenwerken= communicatie tussen de actoren
 • Communicatie= het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen actoren
 • Vertrouwen= vroegdetectie
samenwerkingsprotocol1
Samenwerkingsprotocol
 • Doel: aanpak aanhoudend spijbelgedrag en agressie/delinquent gedrag in en om de scholen
 • 01/01/2007 – 31/12/2009, met jaarlijks evaluatiemoment
 • Wie?: cel onderwijs van Stad Turnhout, coördinators van CLB’s, directies van scholen, Procureur, Politie, Time-Out, huisartsenkring, LOP
samenwerkingsprotocol2
Samenwerkingsprotocol
 • Wat?
  • School vult meldingsformulier in en stuurt dit naar politie en parket
  • Politie onderneemt actie
  • School wordt op de hoogte gehouden
aanpak door politie
Aanpak door politie
 • Nazicht in politionele bestanden
 • Contactname met MJ en ouders
 • Gesprek indien mogelijk – laatste kans dmv afspraken
 • Terugkoppeling aan school
 • Volgende spijbelbeurt: proces-verbaal
 • >30 halve dagen afw: proces-verbaal
 • POS/MOF: proces-verbaal
gevolg van pv
Gevolg van pv
 • POS: CBJ
 • MOF: JRB
hiaten in samenwerking
Hiaten in samenwerking
 • Decreet rechtspositie van de minderjarige:goedkeuring van de MJ
 • Weinig mogelijkheden naar aanpak van spijbelen
 • Slechte communicatie tussen scholen en CLB’s
 • Geen uniforme werking tussen verschillende PZ en parketten
van studietoelagen tot spijbelen6
Van studietoelagen tot spijbelen

Toespraak minister Vandenbroucke

“De tienkamp voor gelijke kansen,

ook op lokaal niveau”

www.vandenbroucke.com