teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM) - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM). Mgr. Radim Uhlář r adim.uhlar @vsb.cz Poruba, A952, kl. 4481 mujweb.cz/www/radimu. Podmínky udělení zápočtu - viz if.vsb.cz - > studium -> FBI -> fy zikálních předmětů - > Fyzik ální měření

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM)' - pierrette-roger


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM)

Mgr. Radim Uhlář

radim.uhlar@vsb.cz

Poruba, A952, kl. 4481

mujweb.cz/www/radimu

slide2
Podmínky udělení zápočtu

- viz if.vsb.cz -> studium -> FBI ->

fyzikálních předmětů -> Fyzikální měření

(prez.) -> Harmonogram výuky předmětu FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ

Konkretizace podmínek udělení zápočtu a bodů:

1) Každý posluchač odměří osm laboratorních úloh a odevzdá za sebe osm jim odpovídajících protokolů v požadované kvalitě s relevantními výsledky.

slide3
Za jeden protokol maximálně 10 bodů. Z toho 3 b. písemná příprava na měření.
 • Student bez přípravy, bez pláště a nemající znalosti potřebné k samostatnému provedení experimentu nebude připuštěn na měření.
 • Neodevzdání protokolu na nejbližším cvičení, jehož se student účastní – odebrání 3 b. Při druhém opakování prohřešku 6-ti b., při třetím 9-ti b, dále již neudělení zápočtu.
slide4
5) Získání minimálně 51 bodů.
 • Úspěšné absolvování písemného testu, tzn. minimálně deset bodů z dvaceti. Test je možně jednou opravit.
 • Vrácení určitého protokolu k přepracování poprvé – odečet 2 b., podruhé – odečet 4 b., potřetí – odečet 6 b. atd.

Vzor testu a tato prezentace viz

mujweb/www/radimu

logick sch ma experiment ln pr ce
Logické schéma experimentální práce

Zásady:

LOGIKA

SROZUMITELNOST

ÚPLNOST

slide6
Etapy procesu měření fyzikálních veličin se shodují s etapami jakékoli experimentální činnosti:
 • Projekt měření

a) Formulace problému

Jednoznačnost, úplnost, obsahuje požadavky na kvalitu měření.

b) Všeobecný rozbor

- rešerše odborné literatury apod.

slide7
c) Teoretická odvození a rozbory

- odvození potřebných vztahů, uvedení podmínek, za nichž platí

Pozn. Měřená veličina může záviset na různých souborech dílčích veličin, výběr vztahu závisí na mnoha faktorech (obtížnost měření dílčích veličin, dosažitelná přesnost měření, přístrojové vybavení)

slide8
d) Rozbor a optimalizace nejistot

e) Vypracování metodiky měření

 • Realizace experimentu

a) Fyzická příprava experimentu

- kalibrace měřidel, sestavení aparatury a ověření její funkčnosti, zajištění stabilních vnějších podmínek např. termostatem, zápis evidenčních případně výrobních čísel měřidel apod.

slide9
b) Vlastní měření
 • výběr vhodných rozsahů, sledování relevantních podmínek, zápis hodnot měřené veličiny

c) Matematické zpracování výsledků měření

 • Soubor výsledků a zhodnocení experimentu, případně komentáře
protokol z m en
Protokol z měření
 • Záhlaví (viz if.vsb.cz -> studium -> FBI ->

fyzikálních předmětů -> Fyzikální měření

(prez.) -> záhlaví protokolu

 • Anotace – stručná charakteristika práce v rozsahu několika řádků, zpracovává se nakonec
 • Seznam symbolů a označení - uvedení jejich významu
 • Cíle měření
slide11
Měřicí prostředky
 • Kompendium teorie
 • Pokyny k vlastnímu měření
 • Matematické zpracování výsledků měření

- tabulky naměřených hodnot

- výpočet měřené veličiny a příslušných nejistot

slide12
Soubor výsledků a zhodnocení experimentu
 • absolutní a relativní nejistotu výsledku měření všech veličin!!
 • jednotky
 • relevantní podmínky a skutečnosti mající na výsledek měření odůvodněně vliv
 • zdroje informací k výpočtu nejistot (dokumentace výrobce měřidla, statistika – uvést četnost souboru hodnot, odhad)
 • Použít dohodnutý zápis výsledku měření ve tvaru hodnota ± nejistota
slide13
určit v procentech, je-li to možné, odchylku naměřené hodnoty od tabulkové (viz tabulky fyzikálních veličin, např. Brož, J., Roskovec, V., & Valouch, M. Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha, 1980.),
 • použité korekce, interpolace,
 • zhodnocení, zda byly splněny požadavky zadání experimentu.
slide14
Referenční seznam
 • např. http://if.vsb.cz/ - Návody k předmětu Fyzikální měření pro fakultu FBI

Kopečný, J., Mádr, V., Pištora, J., Fojtek, A., & Foukal, J. Fyzikální měření, VŠB-TU, Ostrava, 1999.

 • Přílohy

- Grafy

slide15
Metrologické pojmy

- Měření je empirická činnost, jejímž výsledkem je určení hodnoty nějaké veličiny.

- Metrologie je vědní a technický obor zabývající se měřením. Zahrnuje veškeré poznatky týkající se měření, jejich praktického provádění a hodnocení jejich výsledků. V užším slova smyslu zajišťuje jednotnost, správnost a přesnost měření.

slide16
Měřicí prostředek je každé zařízení používané k měření. Jsou jimi
 • měřidla – technický prostředek nebo zařízení určené k provádění měření; rozlišujeme

(i) míry – měřidla, které při použití reprodukují trvale jednu nebo několik určených hodnot dané veličiny, při měření se žádná součást měřidel nepohybuje

(ii) měřicí přístroje – měřidla, u nichž se alespoň jedna součást během měření funkčně pohybuje nebo mění svůj stav

slide17
měřicí zařízení – doplňují měřidla, např.

vypínače, přívodní vodiče, svorky apod.

 • Kalibrace je soubor úkonů, které poskytují za určitých podmínek závislost mezi hodnotami indikovanými měřidlem a mezi známými hodnotami měřené veličiny reprezentované etalonem patřičného řádu.
 • Etalon je měřidlo určené k definování, uchovávání a reprodukci určité jednotky fyzikální veličiny.
slide18
Normy týkající se hodnocení kvality výsledku měření

- ČSN P ENV 13005 (014109)

Pokyn pro vyjádření nejistoty měření

- Taylor, B. N., & Kuyatt, C. E. (1994). Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, NIST Technical Note, National Institute of Standards and Technology, Washington.

slide20
Referenční seznam

Kopečný, J., Mádr, V., Pištora, J., Fojtek, A., & Foukal, J.(1999). Fyzikální měření, VŠB-TU, Ostrava.

Mechlová, E., Košťál, K. et al. (1999). Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha.