Zaji t n d iagnostick ho pr zkumu ve vybran ch organizac ch
Download
1 / 18

Zajištění d iagnostické ho průzkumu ve vybraných organizacích - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Zajištění d iagnostické ho průzkumu ve vybraných organizacích. Projekt OP LZZ „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména z dravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“ Mgr. Ilona Štorová,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zajištění d iagnostické ho průzkumu ve vybraných organizacích' - pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zaji t n d iagnostick ho pr zkumu ve vybran ch organizac ch

Zajištění diagnostického průzkumu ve vybraných organizacích

Projekt OP LZZ„Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“

Mgr. Ilona Štorová,

Euro Educa


Obsah
Obsah

 • Zpracování dotazníků pro diagnostické šetření.

 • Zajištění diagnostického šetření na určených pracovištích

 • Zpracování a statistické vyhodnocení a předložení výsledků šetření

 • Stanovení požadavků na další úrovně statistické analýzy, závěrečné vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy.

 • Zapracování závěrů diagnostického šetření do vzdělávacích textů 4 modulů.

 • Příprava textů 4 vzdělávacích modulů k akreditaci na MZ ČR a MPSV


Zpracov n dotazn k
Zpracování dotazníků

 • Využito metodiky z dokumentů a dalších doporučení Světové zdravotnické organizace

  • Framework Guidelines for Addressing Workplace Violenc in the Health Sector, ILO/ICN/WHO/PSI, Point Programme on Workplace Violence in the Health Sector, Ženeva 2002

  • Point Progrmma on Workplace Violence in the Health Sector: Country Case Studies Research Instruments, Research Protocol, ILO/ICN/WHO/PSI, Geneva 2003

  • Point Programme on Workplace Violence in the Health Sector: Country Case Studies Research Instruments, Survey Questionnaire, ILO/ICN/WHO/PSI, Geneva 2003

 • Dotazníky byly upraveny na specifické prostředí České republiky a doplněny o připomínky zadavatele.


Zaji t n diagnostick ho et en
Zajištění diagnostického šetření

 • Rozeslání tzv. „balíčku“

  • průvodní dopis

  • vzor dotazníku (dotazník v elektronické i písemné formě)

  • technická specifikace pro on-line vyplňování

  • stanovený počet osob

 • Týdenní sledování

 • Konečný počet vrácených dotazníků celkem: 1 112


Zp racov n dat

Statistické výstupy zpracovány v systému SAS dle kategorií:

A. Osobní údaje a údaje o pracovišti

B. Fyzické násilí na pracovišti

C. Psychické násilí - slovní napadání, bullying / mobbing, sexuální obtěžování a rasové ponižování

D. Zaměstnavatel ve zdravotnictví/sociálních službách

F. Vnímání vlastní práce

ZPRACOVÁNÍ DAT
A2 zastoupen podle pohlav
A2. Zastoupení podle pohlaví kategorií:

zdravotnictví

sociální péče
B fyzick n sil na pracovi ti

četnost a typ kategorií:

subjektivní posouzení

osoba útočníka

místo a čas incidentu

ošetření, následky

reakce zaměstnavatele

spokojenost se způsobem řešení

svědectví o výskytu násilí

B. Fyzické násilí na PRACOVIšTI
D zam stnavatel ve zdravotnictv soci ln ch slu b ch

Strategie zaměstnavatele kategorií:

Opatření pro řešení případů násilí

Účinnost bezpečnostních opatření

Opatření v posledních 2 letech

Dopad provedených změn

D. ZAMĚSTNAVATEL VE ZDRAVOTNICTVÍ / SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Dal aktivity
Další aktivity kategorií:

 • Stanovení požadavků na další úrovně statistické analýzy, závěrečné vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy.

 • Promítnutí a zapracování závěrů diagnostického šetření do vzdělávacích textů 4 modulů.

 • Příprava a předložení textů 4 vzdělávacích modulů k akreditaci na MZ ČR a MPSV

 • Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti

 • Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace

 • Základy sebeobrany

 • Management prevence násilí na pracovišti


D kuji v m za pozornost
Děkuji vám kategorií: za pozornost

Ilona Štorová

[email protected]


ad