Download
filologia germa ska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filologia germańska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filologia germańska

Filologia germańska

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Filologia germańska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Filologia germańska I rok II stopień 2014/2015

 2. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru: • Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY zaawansowany (hiszpański, włoski, francuski, angielski); • Filologia germańska Od II semestru wybór specjalizacji: • kulturoznawcza • literaturoznawcza • lingwistyczna (językoznawcza) • glottodydaktyczna

 3. Informacje podstawowe • Wszyscy studenci mają wspólny program studiów: Moduł I: język niemiecki – 35 ECTS na 121 całego programu. Są to przedmioty przypisane do semestrów, które trzeba zaliczyć. Ta część planu studiów ma przypisane punkty ECTS na „sztywno”. • Wszyscy studenci muszą wybrać po I semestrze jedną z czterech specjalizacji magisterskich: Moduł II: 42 ECTS

 4. Informacje podstawowe • Germanistyka z drugim językiem obcym ma od I semestru zajęcia z drugiego języka: 30 ECTS • Germanistyka „czysta” ma 32 ECTS tzw. Modułu III – do wyboru • Ponadto zajęcia do wolnego wyboru

 5. Punkty ECTS i program studiów Na I roku wszyscy muszą zebrać min. 60 ECTS, tzn. wybrać 35 ECTS • W tym jest 17 ECTS specjalizacji • Dla germ. z II j.ob.: 11 ECTS drugiego języka • Reszta ECTS to zajęcia do wyboru • Specjalizacje zaczynają się w I semestrze • W I semestrze jest tylko orientacyjne seminarium magisterskie • Moduł III zaczyna się w II semestrze: możliwości – moduły: nauczycielski, tłumaczeniowy, polski jako język obcy, moduł „łódzki” Można nie wybierać skonfigurowanego modułu III i zastąpić go 32 ECTS zajęć do wyboru

 6. Oferta zajęć B i C (konieczność wybrania w ramach specjalizacji) – uwaga, ograniczona liczba miejsc w semestrze zimowym: • B Literatura porównawcza:dr K. Sidowska • B pisanie tekstów dziennikarskich: dr K. Sidowska • B niemiecki system medialny:dr G. Heidemann w semestrze letnim: • B Niemcy w Łodzi: dr M. Kucner • B Historia stos. polsko-niem.: prof. K. Jedynakiewicz • B polsko-niemieckie kontakty: dr A. Pełka • B Literatura Holocaustu. Seminarium wyjazdowe w Raversbruck: prof. J. Jabłkowska Oferta w sem. letnim będzie uzupełniona

 7. Zajęcia dodatkowe Czy można wybrać 2 moduły III lub połączyć moduł III ze specjalnością drugim język obcy? Można, ale trzeba pamiętać, że za zajęcia dodatkowe trzeba będzie zapłacić. Zapisy na seminaria magisterskie orientujące: do 3.10., na moduły i ostatecznie na specjalizacje w grudniu 2014. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić.

 8. Siatka godzin dla wszystkich

 9. Siatka godzin drugiego języka obcego

 10. Specjalizacje

 11. Specjalizacje dla wszystkich

 12. Zajęcia do wyboru dla germanistów z drugim językiem

 13. Zajęcia do wyboru dla germanistów

 14. Moduł III do wyboru • Można w to miejsce wybrać 32 ECTS dowolnych zajęć do wyboru B (10 zajęć) plus 2 ECTS zajęć C; • Można wybrać specjalizację z oferty Wydziału Filologicznego: o ile będą miejsca. Student szuka na własną rękę. • Można wybrać skonfigurowany moduł: • Nauczycielski • Tłumaczeniowy • Polski jako język obcy • Moduł „łódzki” Uwaga: moduł zostanie uruchomiony, jeśli zbierze się min. 16 studentów. Na moduł tłumaczeniowy jest egzamin z języka. Zapisy do modułów będą od grudnia 2014.

 15. Studenci, którzy nie zalicza sprawdzianu na C1 Studenci, którzy nie mają potwierdzonych umiejętności językowych na C1 (nie po germanistyce, bez certyfikatu) muszą w ramach modułu III uzupełnić kompetencje językowe.

 16. Studia w innych uniwersytetach • Mamy duży wybór pobytów stypendialnych ERASMUSa • Polecamy praktyki ERASMUSa • Radzimy starać się o stypendia DAAD • Radzimy korzystać z programu MOST Prosimy śledzić ogłoszenia na stronie

 17. Kontakt, opiekun roku • Siatki godzin oraz dzisiejsza prezentacja godzin na stronie: www. germanistyka.uni.lodz.pl Opiekun roku: dr hab. Małgorzata Kubisiak