slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Dr. Csikós Andrea Dóra településfejlesztő PowerPoint Presentation
Download Presentation
Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Dr. Csikós Andrea Dóra településfejlesztő

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Dr. Csikós Andrea Dóra településfejlesztő - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Dr. Csikós Andrea Dóra településfejlesztő 2007. Kecskemét. Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP. Európai Szociális Alapból ( ESZA) finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó – humánerőforrás fejlesztések Alapdokumentumok:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Dr. Csikós Andrea Dóra településfejlesztő' - pia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Társadalmi Megújulás Operatív Program

TÁMOP

Dr. Csikós Andrea Dóra

településfejlesztő

2007. Kecskemét

t rsadalmi meg jul s operat v program t mop
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • Európai Szociális Alapból ( ESZA) finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó – humánerőforrás fejlesztések
 • Alapdokumentumok:

TÁMOP 2007-2008. évre vonatkozó akciótervének 2007.05.18-i változata – JELENLEG MÉG BÁRMIKOR VÁLTOZHAT!

t rsadalmi meg jul s operat v program t mop1
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

TEMATIKA

 • A TÁMOP akciótervének általános bemutatása
 • A TÁMOP-AT prioritástengelyeinek és intézkedéseinek ismertetése, különös tekintettel a térséget érintő humáninfrastruktúra fejlesztésekre
 • Kérdések
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop2
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

Prioritási tengelyek:

 • A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése
 • Alkalmazkodóképesség javítása (munkavállalók és szervezetek gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásának segítése)
 • Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
 • A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
 • Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop3
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

1.prioritás:A foglalkoztathatóságfejlesztése munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése

 • 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése
 • 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért
 • 1.2.1 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop4
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 1.3.1. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként – I. fázis
 • 1.4.1. Alternatív foglalkoztatási programok átmeneti támogatása
 • 1.4.2. Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop5
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása

 • 2.1. Lépj egyet előre
 • 2.2. Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése
 • 2.3. Munkahelyi képzések támogatása - mikro- és kisvállalkozások
 • 2.4. Munkahelyi képzések támogatása – ernyő-szervezeteken keresztül
 • 2.5. Munkahelyi képzések támogatása – középvállalatok
 • 2.6. A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop6
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 2.7. Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése
 • 2.8. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása
 • 2.9. „Új pálya” program
 • 2.10. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése
 • 2.11. A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása
 • 2.12. Az akkreditáció rendszerének kialakítása
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop7
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3.1. A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben

 • Fejlesztés koordináció( 21.sz. közoktatás)
 • Innovatív iskolák
 • Pedagógiai kultúra korszerűsítése, Pedagógusok új szerepben
 • Mérésértékelés
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop8
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 3.2.A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása
 • Intézményi fenntartói társulások megrendelő szerepének
 • „Építő közösségek”-Program a közművelődéi intézményrendszer és civil szféra atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztése
 • „Tudásdepó-Expressz” A könyvtári hálózat fejlesztése, nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
 • Kulturális örökségi értékek digitalizálása és Egységes Szolgáltató Felület kialakítása
 • Új tanulási formák (digitális iskola)
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop9
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • „Múzeumok Mindenkinek”
 • 3.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban
 • HHH gyermekek integrált nevelését és esélyegyenlőségének biztosítását megalapozó szakmai fejlesztések és szolgáltatások biztosítása
 • Oktatási esélyegyenlőségi programok
 • HHH fiatalok falsőfokú képzésbe irányuló tovább tanulásának erősítése-”Láthatalan kollégiumi” Program
 • Második Esély Gimnáziumok
 • Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop10
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

3.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

t rsadalmi meg jul s operat v program t mop11
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
 • 4.1. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban
 • 4.2.Tananyagfejlesztés
 • 4.3. Képzők képzése, a pedagógusképzést támogató hálózatok korszerűsítése
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop12
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 4.4. Korszerű matematikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása
 • 4.5. Felsőoktatás hatékonyságát növelő központi szolgáltatások fejlesztése
 • 4.6. Központi felsőoktatási minőségfejlesztés
 • 4.7. A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és Felsőoktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése, nemzetközi szintű tudásbázisok fejlesztése.
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop13
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 4.8. Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása
 • 4.9. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
 • 4.10. Nemzeti Kiválóság Program
 • 4.11. Nemzeti Kutatóközpont kiváló külföldi kutatókat támogató ösztöndíjai
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop14
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 4.8. Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása
 • 4.9. A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
 • 4.10. Nemzeti Kiválóság Program
 • 4.11. Nemzeti Kutatóközpont kiváló külföldi kutatókat támogató ösztöndíjai
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop15
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.2.1. Egészségügyi humánerőforrás monitoring
 • 5.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés
 • 5.2.3. Regionális alapú országos egészségmonitorozási rendszer kiépítése
 • 5.2.4. Foglalkoztatás támogatása
 • 5.2.5. Szervezeti hatékonyság fejlesztése az ellátórendszerben
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop16
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.2.6. Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a Tervezett jelentős beruházásoknál, épület-, gép-, műszer- és energiakataszter modernizálása
 • 5.2.7. Betegazonosítási –és irányítási rendszerek bevezetésének előkészítése
 • 5.3. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása zászlóshajó program
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop17
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.4.1. Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai módszertani megalapozása, együttműködésben a társterületekkel
 • 5.4.2. a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet program a leghátrányosabb helyzetű térségekben
 • 5.4.3. Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére programok
 • 5.4.4. Biztos Kezdet program országos elterjesztése
 • 5.4.5. Gyermekek és fiatalok integrációs programjai
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop18
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.5.1. „Első lépés” Alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai
 • 5.5.2. Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának módszertani megalapozása
 • 5.5.3. Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációja
 • 5.5.4.A Gyermekvédelmi ellátórendszerben élő, illetve onnét kikerülő fiatalok önálló életvitel programjai
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop19
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.6.1. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása
 • 5.6.2. Központi szociális információs fejlesztések
 • 5.6.3. Házi segítségnyújtás fejlesztése
 • 5.6.4. Szociális képzések fejlesztése,szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop20
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.6.5. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása
 • 5.6.6. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése
 • 5.6.7. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás feltételeinek megteremtése
 • 5.6.8. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop21
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.7.1.Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása
 • 5.7.2. Önkéntesség elterjesztése
 • 5.7.3.Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása
 • 5.7.4.Anti-diszkriminációs műsorok,jogvédő tevékenység, kampányok támogatása
 • 5.7.5. A diszkrimináció elleni küzdelem – társadalmi szemléletformálás
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop22
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP
 • 5.7.6. A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával
 • 5.7.7.Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése
 • 5.8.1 Foglalkoztatásba ágyazott képzés
 • 5.8.2. Foglalkoztatásba ágyazott képzés
 • 5.8.3 Civil részvétel erősítése a kompetenciafejlesztés eszközeivel
 • 5.9.1. A társadalmi kohézió növelése a biztonság megerősítésével
t rsadalmi meg jul s operat v program t mop23
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

 • További információk:

www.aranyhomok.hu