slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szabó Teréz Krisztina osztályvezető Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szabó Teréz Krisztina osztályvezető Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Szabó Teréz Krisztina osztályvezető Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

A környezetügyi fejlesztések finanszírozásának lehetőségei és korlátai 2014-2020 között KEHOP-tervezés 2013. július 24. . Szabó Teréz Krisztina osztályvezető Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály. Jogi környezet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szabó Teréz Krisztina osztályvezető Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály' - pia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A környezetügyi fejlesztések finanszírozásának lehetőségei és korlátai 2014-2020 között KEHOP-tervezés2013. július 24.

Szabó Teréz Krisztina

osztályvezető

Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

jogi k rnyezet
Jogi környezet
 • A Bizottság 2011 júniusában „ambiciózus, de reális”javaslatokkalálltelő a 2014 és 2020 közöttitöbbévespénzügyikeretre (MFF) vonatkozóan.
 • A Kohéziós Alapra (KA) és a Strukturális Alapokra (ERFA, ESZA) vonatkozó részletes rendelettervezetek 2011. október 6.-án láttak napvilágot.
 • A LIFE+-ra vonatkozó részletes rendelettervezet 2011. december 12-én jelent meg.
 • A Kohéziós Alapot, Európai Szociális Alapot, Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot egységbe foglaló Bizottsági közlemény az ún. Közösségi Stratégiai Keretről (KSK) 2012. március 14-én jelent meg.
lehet s gek tematikus c lkit z sek
LehetőségekTematikus célkitűzések
 • Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
 • Információséskommunikációstechnológiák (IKT)
 • KKV-k, mezőgazdaság és halászatversenyképesség javítása
 • Az alacsonyszéndioxid-kibocsátásúgazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
 • A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás,kockázatmegelőzés és -kezelés
 • Környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság javítása
 • Fenntarthatóközlekedés és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban
 • Foglalkoztatásfejlesztéseés a munkaerőmobilitásánaktámogatása
 • A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénységelleniküzdelem
 • Oktatás, készségfejlesztés és élethosszigtartótanulás
 • Intézményikapacitások növelése és hatékonyközigazgatás
f eu fejleszt si forr sok 2014 2020
Fő EU fejlesztési források 2014-2020
 • Kohéziós Politika (KA, ERFA, ESZA)
 • Kutatás és Technológiai Fejlesztés (Horizon 2020)
 • CAP és EAFRD

Dedikált fejlesztési források a környezetvédelem,energia ésklíma területen az MFF-ben:

 • LIFE+
 • Connecting Europe Facility (EUR 9.1 milliárd a TEN-E számára)
relev ns beruh z si priorit sok i
Releváns beruházási prioritások (I.)
 • (4.sz) Tematikus célkitűzés: Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
 • Beruházási prioritás:
  • Megújuló erőforrások előállításának és elosztásának támogatása (KA, ERFA)
  • Az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a kis- és középvállalkozásokban (KA, ERFA)
  • Az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrában (KA, ERFA) és a
  • intelligens alacsony feszültségű elosztórendszerek fejlesztése (KA, ERFA)
  • alacsony szén-dioxid kibocsátással járó stratégiák támogatása a városi területeken (KA, ERFA)
  • a kis szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szembenellenállóképes, erőforrás-hatékony és környezeti szempontból fenntarthatógazdaságra való áttérés támogatása az oktatási és képzési rendszerek reformja, a készségek és képesítések munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, a munkavállalók képzési szintjének emelése, valamint a környezettel és energiával foglalkozó ágazatokban történő munkahelyteremtés révén (ESzA)
az alacsony sz n dioxid kibocs t s gazdas g fel t rt n elmozdul s t mogat sa minden gazatban
Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
relev ns beruh z si priorit sok ii
Releváns beruházási prioritások (II.)
 • A rendelet minden egyes tematikus célkitűzéshez beruházási prioritások végleges listáját csatolja, amelyek megadják a beavatkozás céljait alaponként
 • (5. sz.) Tematikus célkitűzés: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása
 • Beruházási prioritás:
  • az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó beruházás támogatása (KA, ERFA)
  • egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások elősegítése (KA, ERFA)
az ghajlatv ltoz shoz val alkalmazkod s a kock zatmegel z s s kezel s el mozd t sa
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása

n.a.

relev ns beruh z si priorit sok iii
Releváns beruházási prioritások (III.)
 • (6.sz)Tematikus célkitűzés: A környezet védelme és az erőforrások fenntartható használatának előmozdítása
 • Beruházási prioritás:
  • a hulladékgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése a környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése érdekében (KA, ERFA)
  • a vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése a környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítése érdekében (KA, ERFA)
  • a biológiai sokféleség védelme, talajvédelem és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld infrastruktúrákat is (KA, ERFA)
  • a városi környezet javítása, beleértve a szennyezett talajú területekhelyreállítását és a levegőszennyezés csökkentését (KA, ERFA)
  • a kulturális örökség védelme, elősegítése és fejlesztése (ERFA)
relev ns beruh z si priorit sok iv
Releváns beruházási prioritások (IV.)
 • (1.sz)Tematikus célkitűzés: A kutatás, technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (alapvetően nem környezetvédelmi, de fontos kiegészítő forrás lehet)
 • Beruházási prioritás:
  • a kutatási és innovációs infrastruktúra(K+I) és ennek kiválóságának a fejlesztésére irányuló kapacitás megerősítése és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása (ERDF)
  • a vállalatok K+I beruházásának, a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális innováció és közszolgálati alkalmazások,keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek és nyílt innováció intelligens specializáció által (ERDF)
  • a technológiai és alkalmazott kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás támogatása, az általános célú technológiák terjesztése (ERDF)
  • a kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció ösztönzése posztgraduális képzésekkidolgozása, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő tevékenységek és partnerségek révén (ESF)
lehets ges beruh z si ter letek
Lehetséges beruházási területek
 • Beruházás az innovációba:
  • Vízfelhasználás hatékonysága, víz visszaforgatás
  • A monitoring rendszerek fejlesztése és alkalmazása pl. a biodiverzitás, levegőtisztaság védelem területén
  • Ökoszisztéma szolgáltatások
  • Földrajzi és környezeti információs rendszerek
  • Erőforrás hatékonyság
  • Ökoinnováció a cégeknél, valamint a kis- és középvállalkozásoknál
slide15

Beruházások a környezetvédelem és a klímavédelem területén a Kohéziós Politikán keresztül

Speciális Kohéziós Politikai finanszírozás a környezetvédelemre és klímaváltozásra

InnovációRegionálisInnovációsStratégiák

Fenntartható Város-fejlesztés

k vetkeztetet sek
Következtetetések
 • A jelenlegi általános rendelettervezet és a Kohéziós Alapra, ERFA-ra, ESZA-ra vonatkozó rendeletek alapján nincs olyan jelenlegi hazai környezeti fejlesztési cél, ami ne lenne finanszírozható
 • DE: a rendelkezésre álló források szűkösebbek lesznek várhatóan mint a tervezett fejlesztési igények
ltal nos inform ci k nrp strat giai h tt r pm

Klíma és Energia

 • 14.65%-os megújuló energia részarány
 • 10% teljesenergiamegtakarítás
 • Max +10% ÜHG kibocsátás növekedés az ETS-enkívűli szektorokban 2005-höz képest
 • A klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóképesség növelése,fenntarthatótérségivízszétosztásfejlesztése, árvízvédelem,katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése
 • Nemzeti Energiastratégia2030
 • Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010-2020
 • II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
 • NemzetiÉghajlatváltozásiStratégia

Általános információk (NRP, stratégiai háttér, PM)

 • Nemzeti Környezetvédelmi Program (mellékleteként: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv és BiodiverzitásMegőrzési Stratégia), 2009-2014 és2014-2020
 • Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia2011-2020
 • Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020
 • Országos Hulladékgazdálkodási Terv
 • Magyarország VízgyűjtőgazdálkodásiTerve
 • Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Program
 • Ivóvízminőség-javító Program
 • Környezet- és Természetvédelem
 • Víziközmű-szolgálatás fejlesztése, vízminőségvédelem
 • Hulladékgazdálkodás, levegő- és zajvédelem
 • Ökoinnováció, K+F és szemléletformálás
 • A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének javítása
 • Zöld infrastruktúrák fejlesztése, atermészetvédelmikezelésinfrastrukturálisfeltételeinekjavítása
 • A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása
slide20

1. A klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás

Specifikus célok (tervezett intézkedések):

Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése (klímaváltozási vonatkozású adatbázis fejlesztések, sérülékenység elemzések, módszertanok, kockázati térképek, katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés fejlesztése)

Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi vízszétosztás fejlesztése

(térségi vízszétosztás fejlesztése, belvízvédelem fejlesztése, VTT)

Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése

(állami, önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése, dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése)

Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése, lakosság és intézmények felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére

(polgári védelem, tűzvédelem, iparbiztonság fejlesztése).

slide21

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

 • Tervezett beavatkozások
 • Ivóvízminőség javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával.
 • Új szennyvízgyűjtő rendszerek, szennyvíztisztító telepek építése, meglévő szennyvíz-gyűjtő rendszerek, szennyvíztisztító telepek fejlesztése és bővítése.
 • Komplex projekt részeként közcsatornával gazdaságosan el nem látható települések, településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű egyedi szennyvízkezelésének megoldása/fejlesztése.
 • Szennyvíziszap-stratégiában megfogalmazott intézkedések végrehajtása.
 • Szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel.
 • Szennyvízhasznosítás fejlesztése a Víz Keretirányelv előírásaival összhangban.
 • Integrált, költséghatékonyabb, biztonságosabb irányítási rendszerek bevezetése.
 • Rendszerek energiaköltségének csökkentése, kapacitás optimalizálást, víztakarékosságot célzó beruházások.
slide22

3. Vízvédelemmel, hulladékgazdálkodással, levegőminőséggel és

zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, ökoinnováció

 • Specifikus célok (tervezett intézkedések):
 • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések (Települési hulladékhasznosító és ártalmatlanító hálózat kiépítése; Szelektív gyűjtés fejlesztése; Lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok kezelése; Komposztálás, biogáz termelés; Települési szilárdhulladék-lerakók térségi szintű rekultivációja; Nem veszélyes építési-bontási hulladékok 70%-os anyagában történő hasznosítási arányának elérése; Azbesztmentesítés)
 • Levegőtisztaság-védelemmel és zajcsökkentéssel kapcsolatos fejlesztések elősegítése (OLM fejlesztése; Levegőszennyezettség forrásösszetételének meghatározása; Légszennyező anyagok kibocsátási leltárának és előrejelzésének fejlesztése, POP Nemzeti Intézkedési Terv felülvizsgálata, Stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek felülvizsgálata, Zajcsökkentési intézkedési tervek végrehajtása, Térinformatikai alapú, légszennyezettségi modell létrehozása)
 • A 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtása (VGT aktualizálása; Ivóvízbázisok védelme; Vízfolyások és állóvizek szennyezés csökkentési és hidromorfológiai állapotát javító intézkedések; Kármentesítés; Ágazati információs rendszerek fejlesztése; Monitoring fejlesztés, egyszeri felmérések, Nagy tavainkra kiterjedő környezeti monitoring rendszer)
 • Ökoinnovációsfejlesztések és kapcsolódó beruházások (Szennyezés megelőzésre irányuló és szennyezéskezelési technológiai innovációk, Termékek és szolgáltatások környezetvédelmi szempontú innovációja)
slide23

4. Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések

 • Specifikus célok (tervezett intézkedések):
 • A közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének javítása (Élőhely-fejlesztés, -rekonstrukció; Növény- és állatfajok ex-situ megőrzéséhez, a fajmegőrzési programok akciótervének végrehajtásához szükséges eszközrendszer kialakítása, fejlesztése, célzott fajmegőrzési beavatkozások)
 • A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása (Természetvédelmi rendeltetésű területek mezőgazdasági módszerekkel fenntartott élőhelyeit, ill. természetvédelmi rendeltetésű erdők és „erdő” művelési ágú területeket érintően, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító (pro silva) erdőkezeléshez kapcsolódóan)
 • A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez szükséges feltételek megteremtése (Eszközpark fejlesztése; Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer továbbfejlesztése, infrastrukturális és intézményi hátterének javítása)
 • A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása (egységes szemléletben történő bemutatásukhoz, valamint a hozzájuk kapcsolódó célzott szemléletformálási tevékenységek, ill. az ehhez szükséges infrastrukturális háttér kialakítása)
 • A zöld infrastruktúra fejlesztése a működőképes természeti rendszerek (ökoszisztémák), tájak, és az általuk nyújtott szolgáltatások hosszú távú megőrzésével (Ökológiai kapcsolatok biztosítását szolgáló fejlesztések, táji léptékű élőhely-fejlesztési programok, táj-rekonstrukció; Zöldfelületi elemek rekonstrukciója; Vonalas létesítmények természetkárosító, tájromboló, és a fajok vándorlását akadályozó hatásának mérséklése; Védett földtudományi értékek és területek, kunhalmok, földvárak és fülkés sziklák, ill. természeti környezetük rekonstrukciója)
slide24

5. Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és

energiahatékonysági fejlesztések

 • Tervezett beavatkozások
 • Lakóépületek (panel és nem panel) energiahatékonysági felújítása.
 • Új közel nulla energiaigényű lakó- és középületek építésének ösztönzése.
 • Közfeladatot ellátó épületek energiahatékonysági korszerűsítése.
 • Egyéb közfeladat ellátáshoz kapcsolódó energiahatékonysági fejlesztések (pl. közvilágítás).
 • Távhőrendszerekenergiahatékonysági fejlesztése és megújuló alapra helyezése
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása (biomassza, biogáz, geotermia, nap-, vízenergia) hő- és villamos energia termelésre is.
 • Hulladékok energetikai hasznosítása.
 • Innovatív megújuló energiaforrás technológiák mintaprojektjeinek létesítése.
 • Komplex szemléletformálási programok indítása.
 • Kis kapacitású tározó rendszerek létesítése megújuló energiaforrás termelő egységek mellé, a decentralizált szabályozások megvalósítása érdekében.
 • Intelligens hálózati projektek terjesztése (smartgrid)
slide25

Pénzügyi determinációk

A jelenleg a 1322/2013. (VI. 12.) Korm. Határozat szerint az elérhető forrás: 6773,26 Mrd Ft

korl tok i k rnyezetv delmet rint ex ante felt telek
Korlátok I. – Környezetvédelmet érintő ex-ante feltételek

Általános feltétel:

 • Akörnyezeti hatásvizsgálattal (EIA) és a stratégiai környezeti vizsgálattal (SEA) kapcsolatos környezetvédelmi jogszabályok

Tematikus célkitűzéshez kötődő feltételek:

 • 6.1. Vízügyi ágazat: (a) Olyan vízdíj megállapítási politika megléte, amely alkalmas arra, hogy a felhasználókat a vízkészletek hatékony használatára ösztönözze, és (b) annak biztosítása, hogy a különféle vízhasználatok megfelelően hozzájáruljanak a vízi szolgáltatások költségeinek megtérüléséhez, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének megfelelően.
 • 6.2. Hulladékágazat: A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása, különös tekintettel a hulladékgazdálkodási tervek kialakítására az irányelvvel és a hulladékgazdálkodási hierarchiával összhangban.
korl tok ii t emati kus koncentr ci erfa

6%

80%

50%

20%

Fejlett és átmeneti régiók (KMR)

Kevésbé fejlett régiók

Korlátok II. – tematikus koncentráció ERFA
 • Az ERFA beruházások kötelező minimális arányai:
 • Alacsony CO2 kibocsátású gazdaság
 • K+F és innováció
 • KKV-k versenyképessége

Nincs többé felső határa az energiahatékonysági beruházásoknak a lakásszektorban (jelenleg az ERFA maximum 4%-a)

korl tok iii tematikus koncentr ci esza
Korlátok III. Tematikus koncentráció ESZA
 • Minden tagállamban a források legalább 20%-át a „társadalmi befogadás, szegénység elleni küzdelem” célkitűzésre kell fordítani
 • Fejlettebb régiók: a források 80%-a legfeljebb 4 beruházási prioritásra
 • Átmeneti régiók: a források 70%-a legfeljebb 4 beruházási prioritásra
 • Kevésbé fejlett régiók: a források 60%-a legfeljebb 4 beruházási prioritásra
kl ma kiad sok elsz mol sa
Klíma-kiadások elszámolása
 • A teljes rendelkezésre álló forrás 20%-át kell klímavédelmi célokra költeni,
 • A nyomonkövetés módja a Rio-markerek alkalmazása (0%-40%-100%-os súlyozás
 • Bizottsági példák a Rio-markerek alkalmazására:
h d projektek
HÍD-Projektek
 • Lényege, hogy biztosított legyen a hosszadalmas tervezési és végrehajtási szakaszokkal rendelkező nagy infrastrukturális projektek programozási időszakokon átívelő, folytatólagos megvalósíthatósága.
 • A híd-projektek koncepció tagállami kérés és javaslat (eredetileg magyar felvetés, amely több tagállamban jelentkező problémára adna megoldást), amelyhez a Bizottság a jelenlegi információk szerint nyitottan áll hozzá.
 • Ez a nagyprojektek végrehajtását könnyebbé és költséghatékonyabbá teszi, mivel nem kell a projekteket több részletre szétdarabolni, hanem fizikai indikátorokat és mérföldköveket lehet használni annak érdekében, hogy az egyes projekt fázisokat azonosítani lehessen (az építés egyes munkafázisainak lezárása és fizikai mutatókkal való ellátása, pl. földmunka elvégzése, vagy kisajátítás, stb.).
 • Ez legfőképpen a kármentesítési, valamint a közlekedési infrastruktúra projektek esetén fontos. E projektek elszámolhatóságának, továbbvitelének és zárásának kérdéseit kezelni kell nem csupán a következő és az utáni, hanem a jelenlegi és a következő időszak vonatkozásában is.