een vermarkte gezondheidszorg wat is daar mis mee korenbeurs lezing 8 2 2009 arnhem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Een vermarkte gezondheidszorg Wat is daar mis mee? Korenbeurs lezing, 8-2-2009 Arnhem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Een vermarkte gezondheidszorg Wat is daar mis mee? Korenbeurs lezing, 8-2-2009 Arnhem - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Universiteit Utrecht. Universiteit Utrecht. USBO. Een vermarkte gezondheidszorg Wat is daar mis mee? Korenbeurs lezing, 8-2-2009 Arnhem. Margo Trappenburg USBO m.j.trappenburg@uu.nl www.margotrappenburg.nl. Universiteit Utrecht. Markt in de gezondheidszorg. Universiteit Utrecht.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Een vermarkte gezondheidszorg Wat is daar mis mee? Korenbeurs lezing, 8-2-2009 Arnhem' - phyllis-warren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
een vermarkte gezondheidszorg wat is daar mis mee korenbeurs lezing 8 2 2009 arnhem

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Een vermarkte gezondheidszorgWat is daar mis mee?Korenbeurs lezing, 8-2-2009Arnhem

Margo Trappenburg

USBO

m.j.trappenburg@uu.nl

www.margotrappenburg.nl

markt in de gezondheidszorg2

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Markt in de gezondheidszorg

Wat is er nu precies mis met markt in de gezondheidszorg? En wat kunnen we doen om een proces van vermarkting te stoppen?

politieke theorie vanaf 1971
politieke theorie vanaf 1971

John Rawls, A Theory of Justice

1921 - 2002

nadenken achter sluier van onwetendheid
Nadenken achter sluier van onwetendheid
 • In de original position bedenken we twee principes:
 • Zoveel mogelijk klassieke vrijheidsrechten voor iedereen;

2a. Equal opportunities

2b. Difference principle, maximin principe.

de theorie van robert nozick

USBO

De theorie van Robert Nozick

Anarchy, State, and Utopia 1974

1938 - 2002

libertarische politieke filosofie

USBO

Libertarische politieke filosofie
 • Recht op leven, vrijheid, eigendom
 • Rechtvaardige verkrijging, rechtvaardige overdracht, rectificatie
 • Geen andere principes
de retorica van de vergelijkingen
De retorica van de vergelijkingen
 • Gelijke kansen in de liefde
 • Sociaal, genetisch en biologisch toeval
 • Kapzorg verdelen naar rato van behoefte?
 • Wat is er mis met al deze vergelijkingen?
de theorie van michael walzer

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

De theorie van Michael Walzer
 • Rechtvaardigheid ligt verborgen in onze instituties.

2. Is in onze samenleving een kwestie van gescheiden sferen.

3. Scheiding van sferen leidt tot complexe gelijkheid.

Michael Walzer, Spheres of Justice, 1983

de sfeer van de gezondheidszorg

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

De sfeer van de gezondheidszorg

1. Medische zorg naar rato van medische behoefte (sfeerspecifiek)

2. Medische behoefte is niet hetzelfde als de vraag van de patiënt. Soms weet professional het beter.

3. De professional maakt geen reclame. Collegialiteit.

grensverkeer

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Grensverkeer

1. Homoseksualiteit een ziekte?

 • Huwelijksleed een ziekte?
 • Opvoedingsproblemen een ziekte?

Met welke problemen kun je wel en niet naar de huisarts of de RIAGG?

grenscontrole

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Grenscontrole

1. Door professionals

2. Door burgers

3. Door de politiek

normaal gesproken

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Normaal gesproken …

Wordt deze grensovergang vooral bewaakt door de politiek,

maar nu ….

wat doet dit met de professional

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Wat doet dit met de professional?
 • Uitgaan van de vraag van de klant.
 • Aantasting van collegialiteit.
 • Reclame, marktaandeel beschermen, nieuwe markten aanboren.
uitgaan van de vraag van de klant

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Uitgaan van de vraag van de klant

Citaat uit NWO project over beroepsethiek.

“Kijk maar naar de oncologie. Als mensen redelijk hopeloze vormen van kanker hebben waarbij je gewoon weet dat een operatie gewoon geen winst meer oplevert, zijn er zoveel mensen die zeggen: al is er maar een procent kans, wil je het alsjeblieft doen? En naarmate de marktwerking sterker is en die dokter zegt ja, ik kan nog een uur gaan zitten praten waarom het niet hoeft maar ik kan ook denken: men wil het, iedereen roept dat het meer patiëntgerichte zorg moet worden. Dus ik ben politiek correct bezig, ik verdien er meer aan, ik vind het veel leuker om te opereren dan om een uur lang te gaan zitten praten. Dus welke incentive heb ik nog om aan de patiënt uit te leggen dat het echt niet hoeft.” (chirurg)

uitgaan van de vraag van de klant1

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Uitgaan van de vraag van de klant

Citaat uit NWO project over beroepsethiek.

“Ook in deze praktijk zullen zo nu en dan ECG’tjes gedraaid worden, niet omdat ik het noodzakelijk vind, maar omdat de patiënt het gedeeltelijk vraagt en omdat ik daar een vergoeding tegenover zie staan, terwijl ik vroeger misschien gezegd zou hebben: Nou dat lijkt me niet zo’n nuttige bijdrage aan het onderzoek.” (huisarts)

uitgaan van de vraag van de klant2

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Uitgaan van de vraag van de klant

Citaat uit NWO project over beroepsethiek.

“Wat ik vaak merk is dat je meer defensief wordt en meer klantgericht wordt. Dat gaat niet altijd samen met die eed, denk ik hè. Als ik uitga van het uitgangspunt: ik doe iets voor jou omdat het goed is voor je gezondheid, dan betekent dat ook wel eens dat we het niet met elkaar eens zijn. Als je servicegerichtheid vooropstelt, dan probeer je een klant tevreden te stellen.” (huisarts)

uitgaan van de vraag van de klant3

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Uitgaan van de vraag van de klant

Citaat uit NWO project over beroepsethiek.

“En dan kom je op een oud uitgangspunt. Een goede dokter is een dokter die de autonomie van zijn patiënt nastreeft en hem niet zieker maakt. Alleen, dat is als je puur naar marktwerking kijkt, is het je eigen glazen intrappen. Want een goede winkelier, die bindt zijn klant aan zijn werkplaats, hè?” (huisarts)

uitgaan van de vraag van de klant4

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Uitgaan van de vraag van de klant

Citaat uit NWO project over beroepsethiek.

“Ik ben bang dat er steeds meer collegae zeggen (…) van ja jongens, waar doe ik het voor. Maar als ik dit allemaal niet doe, dan doet een ander het. En doet een ander het, dan lopen ze naar die ander toe en ben ik die patiënt kwijt. Ja, dat is een stuk geneeskunde waarvan ik zeg, deden we vroeger eerst wat echt nodig was, het wordt steeds meer een soort wensgeneeskunde.” (huisarts)

aantasting van collegialiteit

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Aantasting van collegialiteit

Citaat uit NWO project over beroepsethiek.

“Ziekenhuizen. Eerst werden mensen die onterecht naar de eerste hulp ging teruggestuurd, zo van: ga maar naar de huisarts. Nou geen enkel ziekenhuis doet dat meer. Integendeel, ook uit eigen belang halen ze mensen juist eerder naar zich toe, bieden uitgebreide service, dus de volgende week niet alleen die patiënt, maar de hele familie gaat ook gelijk naar het ziekenhuis.” (huisarts)

Hoestpoli. Mannenpoli.

De tandarts is de dokter van de toekomst?

world medical association

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

World Medical Association

“At the time of being admitted as a member of the medical profession:

I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity; (…)

The health of my patient will be my first consideration; (….)

My colleagues will be my brothers;

I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.” (WMA 1948)

van collega naar concurrent

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Van collega naar concurrent

“Iemand, die geen roeping voelt voor het geneesheerschap,

kan het niet ten volle goed uitoefenen.

Geneesheer zijn wil zeggen dienaar zijn, dienaar van den zieken

mensch.”

“Een beroep als het onze moet niet met dat van een handelsman

over één kam geschoren kunnen worden; een medicus die graag

reclame maakt doet beter, evenals zijn collega, wien het alleen

om geld verdienen te doen is, in den handel te gaan, waar zijn

karakter en gaven meer tot hun recht kunnen komen dan in de

medische praktijk.”

“Zoo nadrukkelijk mogelijk moeten wij aanstonds als onze meening

hier neerschrijven, dat wanneer een arts, in welke mate of in welk

opzicht dan ook, er toe meewerkt om de aandacht van het publiek

op zich te vestigen, hij een daad begaat die strijdt met de eerste

beginselen van de medische ethiek.” (KNMG 1936)

reclame in de zorg

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Reclame in de zorg

Citaat uit NWO project over beroepsethiek.

“een vriendje van hem, die in de maag, darm en leverziekten opgeleid was, die begon een privé-scopie kliniek. En die gaat adverteren met: Weet u wel zeker dat u geen dikke darmkanker hebt? U weet het pas zeker als u bij mij bent geweest voor een scopie. Genereert gewoon zijn eigen aanbod. En het is in zijn financieel belang dat alle mensen erg bang zijn dat ze dikke darm kanker hebben.” (chirurg)

reclame markten aanboren

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Reclame. Markten aanboren.

Fysiotherapie nieuwe stijl

reclame markten aanboren1

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Reclame. Markten aanboren.

Kostenverlaging is niet waarschijnlijk

wat doet dit met de pati nt

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Wat doet dit met de patiënt?
 • Veel tijd kwijt met kiezen en regelen.
 • Premie op assertiviteit, mondigheid, onbeschoft gedrag.
 • Kan professionals niet meer vertrouwen.
 • Oneigenlijke criteria voor lang niet iedereen bevredigend.
 • Als premie- en belastingbetaler veel geld kwijt.
kan professionals niet meer vertrouwen
Kan professionals niet meer vertrouwen

Posting op website

“Vanaf 24-8-2006 is het niet langer toegestaan om op het forum

de naam van een kliniek, arts of medewerker van een ooglaser-

bedrijf te noemen of aanwijzingen te geven waardoor alsnog de

identiteit van een kliniek vastgesteld kan worden.

De reden hiervoor is dat er in het verleden regelmatig sluikpostings

zijn geweest van klinieken die daarmee probeerden commercieel

Voordeel te behalen.

Het was voor bezoekers haast onmogelijk om het verschil te merken

tussen de commerciële nepberichten en de oprechte berichten van

gewone consumenten.

Om de commerciële posters volledig de wind uit de zeilen te halen

hebben we besloten tot deze rigoureuze huisregel.”

oneigenlijke criteria toch niet de bedoeling

Het commerciële zorgbemiddelingsbureau Quality Medical Services biedt die dienst aan aan mensen die niet willen wachten. De 900 euro wordt gedeeld door ziekenhuis en specialist.De SP is er fel tegen dat mensen zo voorkruipen op de wachtlijst. "Dit zorgt voor tweedeling en voorkruipzorg. Mensen met meer geld krijgen hierdoor een snellere behandeling dan mensen die niets kunnen missen, maar er mogelijk wel slechter aan toe zijn."Dat het Kennemer Gasthuis en haar artsen hieraan meewerken vindt Kant verwerpelijk: "Ziekenhuizen en artsen zich laten omkopen om mensen eerder te behandelen. Moreel gezien is het helemaal onaanvaardbaar."

Oneigenlijke criteria toch niet de bedoeling?

Voorrang ziekenhuis voor 900 euro

Spitsnieuws, 13 november 2008

oneigenlijke criteria toch niet de bedoeling1
Oneigenlijke criteria toch niet de bedoeling?

Ongelijkheid tussen

patiënten …

Op de website van deNederlandse Patiënten

Consumenten Federatie:

“Onlangs ontving de NPCF een bericht dat een ziekenhuis voorrang

geeft aan verzekerden van een voorkeursverzekeraar. Verzekerden

van deze zorgverzekeraar worden binnen een paar dagen geholpen.

(..) Het ziekenhuis mag afspraken maken met zorgverzekeraars

over levertijden. (…) Het mag er echter niet toe leiden dat andere

verzekerden langer moeten wachten op hun behandeling.”

belasting en premiebetaler
Belasting- en premiebetaler
 • Het aanleveren en registreren van al die gegevens ten behoeve van de kiezende consument kost geld.
 • Controleren en managen kost geld.
 • Toezicht op concurrentie.
 • Kosten van de reclame.

Is het economisch gezien wel een goed idee geweest?

grenscontrole1

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Grenscontrole

1. Door professionals

2. Door burgers

3. Door de politiek

wat vindt u

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Wat vindt u?

Wat moeten we doen als patiënten, burgers en professionals? Mee bewegen met de politiek?

Of tegenwicht bieden en zelf de grens bewaken?

Vraag voor de discussie na de pauze!

dank u wel

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

USBO

Dank u wel.

Zie verder:

www.margotrappenburg.nl

www.beroepseer.nl