f ldm vel stan s ter letfejleszt s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Földműveléstan és területfejlesztés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Földműveléstan és területfejlesztés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Földműveléstan és területfejlesztés - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Földműveléstan és területfejlesztés. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc. A vetésváltás természettudományos alapjai. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Klasszikus vetésforgó Keretvetésforgó Vetésváltás Növényi sorrend változatok A vetésváltás természettudományos alapjai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Földműveléstan és területfejlesztés


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f ldm vel stan s ter letfejleszt s

Földműveléstan és területfejlesztés

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

el ad s ttekint se
ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE
 • Klasszikus vetésforgó
 • Keretvetésforgó
 • Vetésváltás
 • Növényi sorrend változatok
 • A vetésváltás természettudományos alapjai
 • Növényi összetételt befolyásoló tényezők

HEFOP 3.3.1.

klasszikus vet sforg
Klasszikus vetésforgó
 • a növénytermesztés olyan tervszerű rendszere, amelyben a növények összetétele és aránya hosszabb időre állandó,
 • a növényeket térben és időben előre kidolgozott sorrend szerint termesztik,
 • a növények meghatározott idő elteltével kerülnek vissza eredeti helyükre.

HEFOP 3.3.1.

klasszikus vet sforg1
Klasszikus vetésforgó

A rendszernek négy alapeleme van:

 • a növényi összetétel
 • a növények aránya
 • a növények sorrendje
 • a körforgás (rotáció)

HEFOP 3.3.1.

klasszikus vet sforg2
Klasszikus vetésforgó

1. A növényi összetétel:

 • az adott vetésforgóban termesztett növényfajokat jelenti,
 • Az adott gazdaságban vagy annak bizonyos területén termesztett növények összessége.
 • A termesztett növények számában jelentős különbségek lehetnek,
 • szélsőséges esetben 3-ra is csökkenhet,
 • évtizedekkel ezelőtt 10-20 növény termesztése volt gyakori.

2. A növények aránya:

 • megmutatja, hogy az egyes növények milyen %-ban foglalnak helyet a vetésforgóban.

HEFOP 3.3.1.

klasszikus vet sforg3
Klasszikus vetésforgó

3. A növényi sorrend:

 • megszabja, hogy az egyes növények hogyan követik egymást.

4. Körforgás (Rotáció):

 • azt az években kifejezett időtartamot jelenti, amely alatt a körforgás befejeztével az adott növény ugyan arra a szakaszra kerülnek vissza.
 • Azt az időtartamot értjük, amely alatt a vetésforgó össze növénye valamennyi területszakaszon termesztésre került.

HEFOP 3.3.1.

klasszikus vet sforg5
Klasszikus vetésforgó

Példa:

Sorrend Összetétel Arány

1. Év Őszi búza 25 %

2. Év Őszi káposztarepce 25 %

3. Év Őszi árpa 25 %

4. Év Kukorica 25%

Rotáció 4 év

HEFOP 3.3.1.

klasszikus vet sforg6
Klasszikus vetésforgó

Példa:

Az előző példában csak akkor kapjuk meg évente az adott növényi összetételt, ha négy területszakaszon folytatjuk a termesztést

I. II. III. IV.

1. Év Őszi búza Ő. káposztarepce Ő.árpa kukorica

2. Év Ő. káposztarepce Ő. árpa kukorica Ő. búza

3. Év Őszi árpa kukorica Ő. búza Ő káposztar.

4. Év kukorica ő. búza Ő. Káposztar. Ő. árpa

Rotáció 4 év

 • A klasszikus vetésforgó csak abban az esetben tartható fenn hosszú távon, ha a gazdasági viszonyok azt megengedik.
 • A rendszer rugalmatlansága azonban, sem a hazai sem a nemzetközi növénytermesztés számára nem teszi lehetővé alkalmazhatóságát.

HEFOP 3.3.1.

keretvet sforg
Keretvetésforgó
 • A klasszikus vetésforgóból fejlődött ki,
 • a gyakorlat igénye kényszerítette ki,
 • alkalmazása esetében a vetésfogó abban az esetben is működőképes, ha a valamilyen körülmény nem teszi lehetővé az egyik növény termesztését.
 • nem növényeket különít el, hanem agrotechnikai szempontból (vetésidő stb.) hasonló növénycsoportokat.

HEFOP 3.3.1.

keretvet sforg1
Keretvetésforgó
 • A keretvetésforgó növényi csoportokból összeállítható, klasszikus elveket követő vetésforgót jelent,
 • lényegesen rugalmasabb gyakorlati alkalmazást tesz lehetővé.

HEFOP 3.3.1.

keretvet sforg2
Keretvetésforgó

Példa:

Klasszikus vetésforgó Keretvetésforgó

Őszi búza Őszi gabonák (Őszi búza, árpa)

Őszi káposztarepce Keresztes virágúak (mustár, retek)

Őszi árpa Őszi gabonák

Kukorica Kapás növények

 • A keretvetésforgó többi alkotóeleme (a növényi sorrend, a növények aránya, a körforgás) megegyezik a klasszikus vetésforgóval.

A vetésforgó lehet: szántóföldi, takarmányos, és speciális vetésforgó

HEFOP 3.3.1.

slide14

Westsik-féle homokjavító vetésforgó kísérletNyíregyháza 1929-től

 • A vetésforgók 3 szakaszra oszlanak
 • Termesztett növények: Rozs, burgonya, csillagfürt
 • Kezelés csoportok:
 • 1. Parlag,
 • 2. Különböző szerves-anyag visszapótlási módok (zöldtrágya, gyökértrágya, mulcs, szalmatrágya, istállótrágya.

HEFOP 3.3.1.

vet sv lt s
Vetésváltás

A vetésváltás olyan tervszerű rendszer, amelyben adott területen az agrotechnikai szempontból hasonló vagy különböző csoportba tartozó növényeket időközönként váltakozva termesztik.

 • A vetésforgóval párhuzamosan kialakult talajhasználati rendszer,
 • a gyakorlatban nem lehetséges olyan vetésforgót alkalmazni, amely 5-10 vagy annál több növényt tartalmaz.
 • A növényis sorrend összeállításának alapelvei ebben a rendszerben is megmaradnak.

HEFOP 3.3.1.

n v nyi sorrend v ltozatok
Növényi sorrend változatok

Példa: Vetésváltás egy illetve kétévi váltással

Évenkénti váltás Kétévenkénti váltás háromévenkénti v.

1. év kukorica kukorica kukorica

2. év őszi búza kukorica kukorica

3. év őszi káposztarepce őszi búza kukorica

4. év őszi búza őszi búza őszi búza

5. év kukorica ő.káposztarepce őszi búza

6. Év őszi búza őszi búza őszi búza

 • Mo-n a gyakori a kétévenkénti vetésváltás, ill. a kukorica és az őszi búza dominanciája
 • Oka: a búza és a kukorica közel hasonló nagyságú területet foglal el (búza 1991-2001 1,05 mill. ha-t; kukorica 1,15 mill.ha-t)

Bikultúra: kétévenkénti vetésváltás.

Trikultúra: háromévenkénti vetésváltás.

HEFOP 3.3.1.

a vet sv lt s term szettudom nyos alapjai1
A vetésváltás természettudományos alapjai
 • Tartamkísérletek: Halle „örök rozstermesztési kísérlet; Rothamsted őszi búza és őszi árpa tartamkísérlet;

USA kukorica tartamkísérletek

 • Humuszelmélet
 • Tápanyagelmélet
 • Nitrogénelmélet
 • Szerkezetelmélet
 • Vízfelhasználási elmélet
 • Gyökérforgó elmélet
 • Gyomok elszaporodása
 • Talajuntság

HEFOP 3.3.1.

humuszelm let
Humuszelmélet
 • THAER (XIX. század eleje): Humuszgyarapító és humusz fogyasztó szántóföldi növényeket különböztetett meg.
 • Vetésforgó összeállításánál a talaj szervesanyag készletének fenntartása, vagy gyarapítása a cél.
 • A talajba visszamaradt szerves-anyag mennyisége és a betakarított termés mennyisége között pozitív a korreláció.
 • A termést növelő termesztéstechnológiai eljárások a talajban illetve a talaj felszínén visszamaradó szervesanyag mennyiségét is növelik.
 • Egyéves növények esetében sem csökken feltétlenül a talaj humusztartalma.
 • Kísérletek igazolják, hogy a növények ilyen csoportosítása nem indokolt.

HEFOP 3.3.1.

t panyagelm let
Tápanyagelmélet

Tápanyagelmélet (J. LIEBIG):

 • Nevéhez kötődik a minimum elmélet (a hozam a minimumban levő tápanyag mennyiségétől függ).

HEFOP 3.3.1.

nitrog nelm let
Nitrogénelmélet
 • BOUSSINGAULT kísérletekkel bizonyította a pillangós virágú növények nitrogénkötését
 • Pillangós és nem pillangós növények váltakozó termesztése fontos tényező a talaj termékenység fenntartásában.
 • Egyik termesztett növény sem képes a talajt ásványi tápanyagokkal gazdagítani.
 • A növények ásványianyag-felvelő képessége sem azonos.

HEFOP 3.3.1.

szerkezet s v zfelhaszn l si elm let
Szerkezet- és vízfelhasználási elmélet

Viljamsz: Évelő füvek termesztése javítja a talaj szerkezetét.

 • Túlértékelte a tartós szerkezet szerepét.
 • Az egyes növények talajszerkezetre gyakorolt hatását a termesztés és a betakarítás során alkalmazott eljárások jelentősen módosíthatják.

Vízfelhasználási elmélet:

 • A növények vízigényének és vízfelvételének különbözőségén alapszik.
 • A növények a felhasznált vízmennyiség szempontjából csoportosíthatók (kevés, közepes és sok).

(K: Borsó, mák, tavaszi takarmánykeverékek; Közp: őszi és tavaszi kalászosok; S: kukorica, cukorrépa, napraforgó, cirokfélék).

HEFOP 3.3.1.

gy k rforg elm let
Gyökérforgó elmélet
 • A termesztett növények gyökértömegének mennyisége, minőssége és mélységbeli elhelyezkedésének különbözőségén alapszik.
 • Gyökér minősségének egyik mutatója a C:N arány (évelő és egyéves pillangósok 1:18-20; gabonafélék 1:40-45; cirokfélék, napraforgó 1:50-70)
 • A gyökérzet legnagyobb része a felső 20 cm-es talajrétegben helyezkedik el,
 • Mélyen, közepesen és sekélyen gyökerező növényeket különböztetünk meg (M: lucerna, vöröshere, csillagfürt; K: őszi és tavaszi kalászosok; S: len, borsó, bab).

HEFOP 3.3.1.

vet sv lt s term szettudom nyos alapjai
Vetésváltás természettudományos alapjai

Gyomok elszaporodása:

 • Váltás nélküli termesztés esetén bizonyos gyomfajok elszaporodhatnak.
 • A vetésváltás a gyomok irtásának legolcsóbb, és egyik leghatékonyabb eszköze.

Talajuntság:

 • Oka: tápanyaghiány, növénykórtani okok, organizmus elmélet, toxinelmélet.

HEFOP 3.3.1.

n v nyi sorrend v ltozatok1
Növényi sorrend változatok

Monokultúra:

 • Vetésváltás nélküli termesztés,
 • egy növényt ugyanazon a területen éveken át termesztünk (időbeli monokultúra),
 • fajok vagy fajkombinációk koncentrálódása egy adott területen (térbeli monokultúra).
 • Az évelő növények (lucerna 4 év) termesztése nem számít monokultúrának.
 • Hazai viszonyok között monokultúrásan termeszthető: kukorica, rizs, rozs.
 • Külföldön: kukorica, rizs, rozs, gyapot, kávé.
 • A monokultúrás rendszerben időszakosan „megszakító” növényeket is termesztenek (somkóró)

HEFOP 3.3.1.

n v nyi sorrend v ltozatok2
Növényi sorrend változatok

Monokultúrás termesztés előnyei:

 • A talajt a termesztett növény sajátosságaihoz lehet alakítani.
 • Az éghajlat a termesztett növény számára a legkedvezőbb lehet.
 • A termesztő szakértőjévé válik az adott növény termesztésének.
 • A termelőnek nem kell egész évben a gazdálkodással foglalkoznia.
 • A gépesítés költségei kisebbek lehetnek.
 • Jobb lehet a termesztés jövedelmezősége.

HEFOP 3.3.1.

n v nyi sorrend v ltozatok3
Növényi sorrend változatok

Vetésforgó előnyei:

 • Folytonosabb növényborítottság, erózió kártétele mérsékelhető.
 • A talaj fizikai állapota kedvezőbb lehet.
 • Időszakonként mélyen gyökerező pillangósok termeszthetők.
 • Mérsékelhető a gyomosodás.
 • Kártevők és kórokozók kártétele mérsékelhető.
 • A munkaigény széthúzható, a növénytermesztés bevétele különböző időpontban jelentkezik.

HEFOP 3.3.1.

n v nyi sorrend v ltozatok sszefoglal sa
Növényi sorrend változatok összefoglalása

Termesztési Növények

rendszer összetétele aránya sorrendje rotációja

klasszikus állandó állandó állandó állandó

vetésváltás tervszerű tervszerű változó nincs

monokultúra 1 növény 100 % önmaga után megszakítás

HEFOP 3.3.1.

n v nyi sszet telt befoly sol t nyez k
Növényi összetételt befolyásoló tényezők

1. Természeti tényezők:

 • Éghajlati viszonyok (Vegetációs időszak hosszúsága, hőmérsékleti viszonyok, csapadék viszonyok),
 • Talajtulajdonságok,
 • Domborzati viszonyok.

2. Biológiai tényezők:

 • növények víz-, tápanyagigénye,
 • kártevők, kórokozók elleni védekezés,
 • gyomosságra gyakorolt hatás,
 • gyökér- és tarlómaradványok.

3. Közgazdasági tényezők:

 • fogyasztói igény, kereslet, az adott gazdaság lehetőségei (élőmunka, technikai felkészültség, szakismeret).

HEFOP 3.3.1.

el ad s sszefoglal sa
ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
 • Klasszikus vetésforgó
 • Keretvetésforgó
 • Vetésváltás
 • Növényi sorrend változatok
 • A vetésváltás természettudományos alapjai
 • Növényi összetételt befolyásoló tényezők

HEFOP 3.3.1.

el ad s ellen rz k rd sei
ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
 • Melyek a klasszikus vetésforgó alapelemei?
 • Melyek a keretvetésforgó jellemzői?
 • Ismertesse a növényi sorrend változatokat!
 • Hogyan járult hozzá a humusz-, a tápanyag-, nitrogén-, és a szerkezetelmélet, valamint a vízfelhasználási elmélet és a gyökérforgó elmélet a vetésváltás természettudományos alapjainak a fejlődéséhez?
 • Melyek a növényi összetételt befolyásoló tényezők?

HEFOP 3.3.1.

el ad s felhaszn lt forr sai
ELŐADÁS felhasznált forrásai

Szakirodalom:

 • Nyíri L. (1993): Földműveléstan. Mezőgazda Kiadó.
 • Birkás M. (2006) Földműveléstan és földhasználat tankönyv. Mezőgazda Kiadó.

HEFOP 3.3.1.

k sz n m a figyelm ket k vetkez el ad s c me n v nytermeszt si rendszerek kialak t s nak alapelvei
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKETKÖVETKEZŐELŐADÁS CÍME:Növénytermesztési rendszerek kialakításának alapelvei
 • Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: elővetemény-érték, elővetemény-igény, visszatérhetőségi idő, összeférhetőség, koncentrálhatóság

Előadás anyagát készítette:

Prof. Dr. Nagy János

Dr. Rátonyi Tamás

HEFOP 3.3.1.