Kulturminner, kulturmiljøer og landskap - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap
148 Views
Download Presentation

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kulturminner, kulturmiljøer og landskap

  2. Norderhov kirke

  3. Utvalgte kultur-landskap i jord-bruket

  4. Konflikt med kulturlandskapet ved Fekjær

  5. Sørum-gårdene, del av utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  6. Norderhov kirke og prestegård, vegtraseen kommer over jordet

  7. Korridorenes forhold til kulturmiljøet med Norderhov kirke og prestegård