Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2013

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2013

127 Views Download Presentation
Download Presentation

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA2013

  2. TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA • Voda, sanitácia a hygiena

  3. CIEĽ TMG 2013 • Zníženie detskej úmrtnosti spôsobené znečistenou vodou, nedostatočnou sanitáciou a hygienou • Obnova, dezinfekcia údržba existujúcich latrín a zariadení na umývanie rúk • Tréning lokálnych pracovníkov • Informačná kampaň zameraná na dôležitosť vody, sanitácie a hygieny Zabezpečiť prístup k pitnej vode, sanitácii a hygiene pre 15 000 ľudí, vrátane 2500 školákov

  4. UGANDA • Východná Afrika • Vnútrozemský, rovníkový štát • Zväčša rovinatý povrch, územie jazier • 33 640 833 počet obyvateľov • Hlavné mesto - Kampala Nebbi

  5. PREČO UGANDA • 35% obyvateľstva žije z menej ako 1 $ na deň • 55% ľudí nemá prístup k zdrojom nezávadnej vody • 75% úmrtí je spôsobených chorobami z nezávadnej vody • 73% domácností nemá prostriedky na umývanie rúk

  6. PREČO VODA, SANITÁCIA A HYGIENA? • Hnačkovité ochorenia - 2. najväčším vrahom detí • Hygiena a sanitácia - zredukovanie ochorenia na hnačky o 20% a počet úmrtí na hnačky až o 50%

  7. AJ LENNY KRAVITZ podporuje vodné a sanitačné programy UNICEF.

  8. PRÍBEH Ešte donedávna tieto dve študentky základnej školy Kijoso Model nachádzadajúcej sa v západnej časti Ugandy, nenavštevovali školu. V ich škole totiž chýbali dievčenské toalety a tak boli nútené prestať chodiť do školy. V súčasnosti sa však obe veľmi tešia z nových latrín, ktoré im pre ich školu postavil UNICEF.

  9. ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ