... o láske ... ... pre lásku ... ... z lásky ... - PowerPoint PPT Presentation

o l ske pre l sku z l sky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
... o láske ... ... pre lásku ... ... z lásky ... PowerPoint Presentation
Download Presentation
... o láske ... ... pre lásku ... ... z lásky ...

play fullscreen
1 / 12
... o láske ... ... pre lásku ... ... z lásky ...
147 Views
Download Presentation
phylicia-fauna
Download Presentation

... o láske ... ... pre lásku ... ... z lásky ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ... o láske...... pre lásku ...... z lásky ...

 2. Viera je to, čo udržuje našu myseľ pozdvihnutú k dobru.Viera je živým vzťahom k osobe, od ktorej mnoho očakávam, ktorú neprestávam poznávať, s ktorou sa radím, ktorú objavujem.Láska je viera v toho druhého. Viera, nádej – to patrí k sebe. Niekoho ľúbiť znamená, navždy v neho dúfať! Nič sa nestráca tak rýchlo a bez nášho vedomia ako „láska a viera“.

 3. Čo to znamená niekoho skutočne ľúbiť? ... dostať sa prvýkrát k svojej vlastnej pravde, k svojmu pravému životu, vedieť, kým som...Znamená to, žiť tak, ako sme nežili, byť sami sebou, ako sme nikdy neboli, stať sa sami sebou vďaka niekomu druhému.

 4. Niekoho ľúbiť, to znamená poskytnúť mu „úver“!Láska má v sebe vždy rozmery budúcnosti.Znamená to očakávať od toho druhého niečo viac, než to, čo sme dodnes našli. Bez „úveru“ nie je možné rásť! Môžeme rásť len pre niekoho, kto v nás verí. Môžeme nekonečne rásť, len keď sme milovaný.

 5. Láska k partnerovi znamená, ostať navždy „živým“.„Sľúbil som ti, že ťa budem ľúbiť, že zostanem pre teba „živým“.“„Chcem byť znovu živý, aby som ťa mohol ľúbiť. To je moja jediná vernosť.“... „ak zostanem živým, potom verím, že ak to bola na počiatku pravá láska, že táto láska zostane živá, alebo bude schopná vzkriesenia“...

 6. Láska znamená byť v temnotách verným tomu, čo sme videli vo svetle. Láska je schopná vzkriesiť lásku!

 7. Pravdou je, že niekedy prežívame vo svojich srdciach obdobie, kedy je cit prerušený, ale ako máme v tomto období cit nahradiť? Je tu vôbec nejaký liek? Zákon? Nie, pretože keď nepociťujeme lásku, opierame sa o zákon, namiesto toho, aby sme sa snažili oživiť zdroj svojej lásky, obnoviť ju, počítať s ňou a veriť v ňu, aj keď ju práve nepociťujeme.V tomto ťažkom období môže prežiť len láska sama, láska, ktorá už má skúsenosť z takýchto období, láska, ktorá vie, že neprestáva ľubiť ani vtedy, keď sa jej zdá, že už neľúbi. To je skúsenosť lásky a žiadny právny predpis.

 8. Viera je zmes svetla a temnoty. Ten, kto je vo svetle, vidí, no nemá vieru. Ten, kto je len v temnotách, nemôže veriť.Veríme, pretože sme prežili okamžiky svetla. Uvedomme si, že nie je možné, aby sme v temnotách popierali to, čo sme videli vo svetle.

 9. Láska nie je nerozlučiteľná preto, že to hovorí zákon, ale preto, že je to prirodzená povaha lásky, pravej lásky. No tam, kde nie je na začiatku pravá láska, nie je nič…

 10. Pravá láska je vždy trochu nekľudná. Je potrebné byť trochu nekľudným, čo znamená byť „tvorivým.“

 11. Láska je tvorivá sila a dosiahne pravdu len tvorivou mocou, ktorú má jeden partner nad druhým. Len láska môže o nejakej osobe poznať pravdu. Jedine láska je „jasnozrivá“.*****

 12. ... a nakoniec sa chcem poďakovať pánovi Louisovi Evelymu, vďaka ktorého myšlienkam, som mohla vytvoriť toto „putovanie lásky.“ ...... Je venované „nemenovanému“ ...Verím, že každý, kto toto „putovanie lásky“ prijme do svojho srdca, bude šťastný.