R eformen på Stavnsholtskolen - PowerPoint PPT Presentation

r eformen p stavnsholtskolen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R eformen på Stavnsholtskolen PowerPoint Presentation
Download Presentation
R eformen på Stavnsholtskolen

play fullscreen
1 / 11
R eformen på Stavnsholtskolen
113 Views
Download Presentation
phuoc
Download Presentation

R eformen på Stavnsholtskolen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reformen påStavnsholtskolen

 2. Hensigtet med reformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de udnytter deres potentialer optimalt Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Skolen skal sikre eleverne den bedste undervisning, læring, trivsel og resultater

 3. Skolens vision Alle elever på Stavnsholtskolen udvikler sig i ambitiøse faglige læringsmiljøer Eleverne håndterer og respekterer forskelighed og ser den som en ressource Læring bygger på en stærk faglighed, kreativitet og innovation som udvikler elevernes kompetencer i et aktivt samspil med det omkringliggende samfund

 4. Den nye skoledag 0. - 3. klassetrin skal være i skole 30 timer om ugen 4. – 6. klassetrin skal være i skole 33 timer om ugen 7. – 9.klassetrin skal være i skole 35 timer om ugen

 5. Indholdet i den nye skoledag består af en vekselvirkning mellem faglig undervisning, som vi kender den og et nyt begreb, der benævnes understøttende undervisning Den understøttende undervisning bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervining

 6. Bevægelse i undervisningen på alle klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning

 7. Styrket fremmedsprog og nye fag engelsk indføres fra 1.klassetrin tysk eller fransk gøres obligatorisk fra 5.klassetrin der indføres et nyt fag – håndværk og design. Dette erstatter sløjd og håndarbejde hjemkundskab ændres til madkundskab

 8. Øget forældreindflydelse forældrene ses som en ressource i forhold til både eget barn og fællesskabet forældrene skal bidrage til skolens virke klare forventninger til samarbejdet mellem skole og hjem

 9. fra undervisning til læring fokus på læringsmål og læringsudbytte læringsforløb, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og behov bedre undervisningsmiljø og ro til at lære

 10. Den åbne skole tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger samarbejde med foreninger(musikskolen og idrætsforeninger) samarbejde med erhvervslivet

 11. Resultatmålene er… • Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. • Elevernes trivsel skal øges.