KUVVETİ ÖLÇELİM - PowerPoint PPT Presentation

kuvvet l el m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KUVVETİ ÖLÇELİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
KUVVETİ ÖLÇELİM

play fullscreen
1 / 48
KUVVETİ ÖLÇELİM
460 Views
Download Presentation
phuc
Download Presentation

KUVVETİ ÖLÇELİM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KUVVETİ ÖLÇELİM

 2. KUVVET KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜLMESİ Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran veya yavaşlatan, hareketin yönünü değiştiren, cisimler üzerinde şekil değişikliği yapabilen etkiye kuvvet denir.

 3. KUVVETİ TANIYALIM VE ÖLÇELİM • Kuvveti göremeyiz ancak etkileri ile tanıyabiliriz. • Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini hatırlayalım.

 4. Kuvvetin ETKİLERİ • 1-Onları döndürebilir (Kapıya uygulanan kuvvet kapıyı menteşesi etrafında döndürür) • 2-Duran cismi harekete geçirir (Yerde duran miskete vurulduğunda harekete geçer) • 3-Hareketli cismi durdurabilir (Yerde yuvarlanan topu tutarak onu durdurabiliriz) • 4-Cisimlerin şeklini değiştirebilir (Kibrit çöpüne kuvvet uygulanırsa kırılır, Yaya kuvvet uygulandığında uzar) • 5-Cisimlerin süratini artırabilir ve azaltabilir • 6-Cisimlerin yönlerini değiştirebilir.

 5. Hareketsiz cisimler kendiliğinden hareket edemezler. Ancak dışarıdan bir kuvvet uygulandığında hareket edebilirler.

 6. Duran Cisimleri ; • İterek;

 7. Çekerek

 8. Kaldırarak. • Hareket ettiririz.

 9. İtilen Cisimler • İttiğimiz yöne doğru ;

 10. Çekilen Cisimler • Çektiğimiz yöne doğru ;

 11. Kaldırılan Cisimler • Yukarıya doğru hareket ederler.

 12. KUVVET ÇEŞİTLERİ

 13. Bir cisme ters yönlerden, eşit kuvvet uygulandığında cisim hareketsiz kalır.

 14. Duran cisimleri hareket ettirmek için kuvvet uygulamak gerekir.

 15. Kuvvetin büyüklüğü şekil değiştirme etkisinden yararlanarak ölçülür.

 16. KUVVET ÖLÇEN ARAÇLARA DİNAMOMETRE DENİR

 17. DİNAMOMETRE • Kuvvet, dinamometre ile ölçülür. • Esnek yaydaki uzama miktarı, dinamometreye asılan cismin ağırlık kuvveti ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla yaydaki uzama, kuvvetin büyüklüğünün bir ölçüsü olarak alınabilir. • Örneğin 10 N ağırlıklı cisim asıldığında yay 1 mm uzuyorsa, 50 N ağırlıklı cisim asıldığında yay 5 mm uzayacaktır.

 18. 2. Kuvveti Nasıl Ölçeriz?

 19. 2

 20. 3

 21. Kuvvetin etkileri; F= 20N F= 45N Kuvvetin yavaşlatıcı etkisi vardır. Kuvvetin hızlandırıcı etkisi vardır. F = 20N F = 20N Kamyonun hareket etmesini istemiyorsanız, kuvvet nasıl etki etmelidir?

 22. Soru1 A cismine etki eden iki kuvvetten biri batı yönünde 12N, diğeri ise doğu yönünde 24N dur. A cismi hangi yönde ve kaç N büyüklüğünde ki bir net kuvvet ile hareket eder? 24N 12N

 23. Soru2 İki öğrenci bir kitap dolabının yerini değiştirmek istiyorlar. Bu öğrencilerden biri dolabı 50N luk bir kuvvet ile iterken, diğeri de 43N luk bir kuvvetle çekmektedir. Dolaba etki eden kuvvetlerin yönünü göstererek net kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız.

 24. Soru3 Aşağıdaki cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetler etkisindedir? 10N 5N 15N 5N 40N 30N 20N 20N

 25. Soru4 İple bağlanmış bir cisim 4 öğrenci tarafından aşağıdaki kuvvetler eşliğinde çekilmektedir. Cisim hangi yönde hareket eder? Net kuvvet kaç N dur? F1= 40N F3= 90N F2= 70N F4= 40N

 26. ÖRNEK ÖRNEK K Cismine uygulanan kuvvet için bu özellikler; UYGULAMA NOKTASI : K DOĞRULTUSU : DÜŞEY YÖNÜ : KUZEY BÜYÜKLÜĞÜ : 20 N

 27. BİRCİSME BİRDEN FAZLA KUVVET UYGULANIRSA NE OLUR?

 28. BİLEŞKE KUVVET   İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Bileşke R ile gösterilir. Kuvvetlere de

 29.    A- Doğrultuları ve Yönleri Aynı Kuvvetlerin Bileşkelerinin Bulunması F1 R R=F1+F2 F2 F1 F2 R=BİLEŞKE VEKTÖRÜR

 30. F 2F Doğrultuları Aynı, Yönleri Zıt Kuvvetlerin Bileşkelerinin Bulunması 2F R F 2F>F CİSİM 2F yönünde hareket eder R=2F-F=F dir.

 31. KÜTLE ve AĞIRLIK • KÜTLE, bir cismin sahip olduğu değişmeyen madde miktarıdır. • m ( mass ) harfi ile gösterilir. • Birimi gr, kg ve ton olabilir. • Eşit kollu terazi ile ölçülür. Baskül, kantar, hassas terazi kütle ölçümünde kullanılır.

 32. AĞIRLIK ise bir kuvvettir. • G harfi ile gösterilir. • Bir kuvvet çeşidi olduğu için birimi newtondur. • Ve elbette dinamometre ile ölçülür. • Ancak, ağırlıktan bahsedebilmek için kütlesi olan bir cisme ve yerçekimine ihtiyaç vardır. • Yerçekimi ölçümün yapıldığı yere göre değişebilmektedir. ŞİMDİ HEP BERABER BİR GÖZLEM YAPALIM….. O ZAMAN, DÜNYAMIZIN YERÇEKİM İVMESİ KAÇTIR?

 33. 10N/kg

 34. Elimdeki balonlarla birlikte kütlem, 15 kg mış. O zaman sevgili Garfield, Dünyadaki ağırlığın 15x10 = 150N olmalı.

 35. Kütle ile ağırlığı karşılaştıralım… AĞIRLIK KÜTLE • Değişmeyen madde miktarıdır. • m harfi ile gösterilir. • Eşit kollu terazi ile ölçülür. • Birimi gr, kg veya ton olabilir. • Kitabın kütlesi • 500 gr = 0,5 Kg dır. • Bir cisme etki eden yerçekimi • kuvvetidir. • G harfi ile gösterilir. • Dinamometre ile ölçülür. • Birimi Newton (N) dur. • Kitabın ağırlığı ise; • 0,5 x 10 = 5N dur.