Allemansrätten
Download
1 / 9

Allemansrätten (hör gärna av er till mig) Björn Galant [email protected] 08-787 59 60 - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Allemansrätten (hör gärna av er till mig) Björn Galant [email protected] 08-787 59 60. Allemansrättens gränser. Naturskydd, Miljöbalken. Allemansrätten ”inte störa-inte förstöra”. Olägenhet eller nämnvärd skada. Ej kränka markägarens ekonomiska intressen. Brottsbalken

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Allemansrätten (hör gärna av er till mig) Björn Galant [email protected] 08-787 59 60' - phuc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Allemansrätten (hör gärna av er till mig)Björn [email protected] 59 60


Allemansrättens gränser

Naturskydd, Miljöbalken

Allemansrätten”inte störa-inte förstöra”

Olägenhet eller nämnvärd skada. Ej kränka markägarens ekonomiska intressen

Brottsbalken

-Stöld-Skadegörelse-nedskräpning

- Tagande av olovlig väg

”Anläggning”

Landskapets bruk- skogsbruk - jordbruk

Motorisering


Tagande av olovlig v g brottsbalken 12 kap 4 se f reg ende bild
Tagande av olovlig vägBrottsbalken 12 kap. 4 § (se föregående bild)

"Tager man olovlig väg över tomt eller plantering eller annan äga, som kan skadas därav, dömes för tagande av olovlig väg."

= Om det finns ”risk” för skada så är passage över det området förbjuden. T.ex om du står vid en stubbåker så får du inte passera förrän du konstaterat att den inte är insådd. Detsamma gäller för skoter. Du får inte passera ett fält om det finns risk för skada. T.ex isbränna eller att dränering tinar senare än övrig mark.


Vad finns i stubben??

Tröskning, men Vad finns i stubben?


Allemansr tt allef retagsr tt
Allemansrätt - Alleföretagsrätt

 • LRF gillar allemansrätten och välkomnar allmänhet och friluftsliv ut i skogen enligt grundregeln.INTE STÖRA – INTE FÖRSTÖRA

 • LRF anser dock att företag inte ska kunna bedriva sin verksamhet på annans mark med hänvisning till allemansrätten. T.ex

  - Storskaliga bärplockningsföretag- Turistföretag med återkommande verksamhet på annans mark.- Gårdar som hyr ut boxplatser för hästar och låter dessa rida återkommande på andras marker.

  Lösningen är att prata med och komma överens med berörda markägare.


N gra steg i r tt riktning
Några steg i rätt riktning:

 • Markavtal mellan Skistar och 260 markägare i Åre.

 • ”Turismföretag som vill bedriva verksamhet på annans mark ska söka dialog med berörd markägare om formerna för detta, och vid behov göra överenskommelser”(Ekoturismföreningen Ulf Lovén, och LRF Björn Galant överens om denna skrivning. Dialogmöte naturvårdsverket 14/4 -2013).

 • Överenskommelse mellan Norrskensbär och LRF Västerbotten angående bärplockning, vilket ledde till minskade problem för markägarna.


Ur Prop;2012/13:51 Mål för friluftspolitikenAllemansrätten

Dialoger underlättas

I propositionen Framtidens friluftsliv betonades att ett organiserat nyttjande

av allemansrättsligt tillgänglig mark alltid bör bygga på ett gott

samarbete med markägare. Ambitionen är att få ett bra samtalsklimat

mellan företagare, organisationer och fastighetsägare så att parterna kommer

överens innan en verksamhet etableras. Parterna bör därför sträva

efter att avtala om hur aktiviteter ska bedrivas under ömsesidigt hänsynstagande.

Naturvårdsverket bör i samråd med Skogsstyrelsen, Statens

jordbruksverk, Sametinget, Boverket, markägarorganisationer, friluftsorganisationer

och naturturistnäringen utarbeta kanaler för att underlätta

dialog och kontakter mellan bl.a. företag, ideella organisationer, myndigheter,

markägare och samebyar.

4.4


Boende i st der
Boende i städer

Denna trend leder till att färre vet hur man ”rör sig och för sig” i skog och mark.

Antal personer

Tid


ad