mod l v
Download
Skip this Video
Download Presentation
Modül V

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Modül V - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Modül V. Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modül V' - phong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mod l v

Modül V

Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde Değişiklik Yapma

Bu modülün temel amacı derslerinde değişik teknolojik imkânlardan yararlanmak isteyen öğretmenlerin karşılaşmış olduğu bazı eksiklikleri giderme veya basit düzeyde ders materyallerini kendisinin hazırlamasını sağlamaktır.

slide2
Öğretmenler, internet başta olmak üzere çok sayıda hazır kaynaklara erişip bunları derslerinde kullanabilirler. Fakat önemli olan bir gerçek var ki öğretmenin elde ettiği bu materyaller dersi için belirlemiş olduğu öğretim hedef ve amaçlarına tam anlamıyla destek veremeyebilir.

Öğretmenin bu materyaller üzerinde bir takım temel düzenlemeleri yapabilmesi veya çok karmaşık olmayan bazı e-materyalleri kendisinin geliştirebilmesi, daha esnek ve amaca uygun teknolojileri sınıfında kullanabilmesini sağlayacaktır.

tasarlamada dikkate al nacak fakt rler
Tasarlamada Dikkate Alınacak Faktörler

E-materyal geliştirecek öğretmenin her şeyden önce e-materyal geliştirmenin bir süreç olduğunun farkında olması ve bu süreci oluşturan temel bileşenlerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olması, geliştirilecek olan materyalin hem etki seviyesini artıracak, hem de sürecin daha planlı ve kolay yürümesini sağlayacaktır.

retim materyalleri geli tirme s reci bile enleri ve etkile im bi imleri
Öğretim materyalleri geliştirme süreci bileşenleri ve etkileşim biçimleri

Öğretim materyallerinin geliştirme sürecinde hedef kitle, öğrenme ortamı, öğretim yaklaşımı ve içerik bileşenleri arasındaki etkileşim

analiz
Analiz

Bu aşama sürecin ilk basamağı olup, özetle öğretmenin ne tür bir materyale ihtiyaç duyduğunu, nerede ve hangi amaç için kullanacağını, ne tür öğretim faaliyetlerini bu materyal ile destekleyeceğini ve mevcut şartların bu materyalin geliştirilmesi ve uygulanması için uygun olup olmadığı gibi 5N1K türü diye özetleyeceğimiz sorular için cevap aradığı aşamadır.

 • Problem nedir? Neden bu materyale ihtiyaç var?
 • Bu materyal hangi problemi giderecek, konun öğrenilmesini kolaylaştıracak, destekleyecek?
 • Seçilen pedagojik yaklaşıma uygun mu?
 • Geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili fiziksel ve diğer şartlar incelendi mi?
 • Geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan bilgi ve diğer teknik kaynaklar mevcut mu / yeterli mi?
 • Mevcut materyallerin var olup-olmadığı araştırıldı mı?
geli tirme
Geliştirme

Bu aşamada belirlenen öğretim hedef ve çıktıları için ihtiyaç duyulan e-materyalin geliştirilmesi sürecidir.

 • Süreci tanımla (nereden ve ne zaman başlanacak, neler yapılacak vb.)
 • Nasıl bir materyal geliştirileceğine karar ver (Video, Sunu, Grafik vb.)
 • Gerekli kaynakları bir araya getir (Videolar, resimler, grafikler, kamera vb.)
 • Teknik planlamanın ayrıntılarını belirle ve uzman görüşü al, farklı yöntemlerin olup-olmadığını tartış
 • Örnek bir prototip tasarla (Örnek bir sunum hazırla veya kısa bir video klip hazırla)
 • Mümkün ise planların hakkında tecrübeli meslektaşların veya uzmanların görüşü al
 • Tasarım ilke ve öğelerini incele ve seç
de erlendirme
Değerlendirme

Değerlendirme en genel anlamı ile öğretmenin geliştirmiş olduğu materyali ne derece amaca hizmet ettiğini değerlendirdiği aşamadır.

slide9
Bu aşamada materyal geliştiren öğretmenin özellikle görsel tasarım ilke ve öğelerini dikkate alarak materyali geliştirmesi önemlidir.
g rsel tasar m lkeleri
Görsel Tasarım İlkeleri
 • Bütünlük
 • Basitlik
 • Yerleştirme (Hiyerarşi)
 • Yakınlık
 • Hizalama
 • Denge
 • Vurgu
b t nl k
Bütünlük

Bir görseli meydana getiren ögelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, ögeler arasındaki ilişkidir.

slide12
BÜTÜNLÜK sağlayabilmek için:
 • İlişkili nesneleri birbirine yakın olarak kullan (yakınlık-uzaklık ilkesi)
 • Tekrar eden nesneler, özellikler kullan (renk, yazı sitili, boyutu vb)
 • Nesneler arası bir ilişki olmasa bile yerleştirmede bir düzenin olması-dağınık olmaması
 • Genel bir şablonun oluşturulması
 • Ortak renk, yazı sitili ve boyutu gibi elementlerin kullanılması
 • Belirlenen tasarım özelliklerinin çalışma baştan-sona tekrarlanması, aynı olması
basitlik
Basitlik

Tasarımlar hedef kitleye, sunuluş amacına göre farklılıklar gösterebilmekle birlikte unutulmaması gereken, ulaştırılmak istenen mesajın açık, yalın ve basit olması gerekliliğidir. Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, basitlikle karışıklık, belirginlikle belirsizlik, arasında bir denge aranır. Tasarımdaki gereksiz, mesaj ile doğrudan ilişkisi olmayan tasarım öğelerinin kullanılmaması olarak ta tanımlayabiliriz.

yerle tirme hiyerar i
Yerleştirme (Hiyerarşi)

Bu ilke bilginin önem sırasına göre bir organizasyon içerisinde sunulmasına olan eğilimi ile ilgilidir. Bilginin hiyerarşik biçimde sunulması öğrencinin daha iyi öğrenmesine katkı sağlar.

Maslow’unİhtiyaçlar Hiyerarşisi

yak nl k
Yakınlık

Bir görselde birbirine yakın ögeler birbiriyle ilişkili, uzak ögeler ise ilişkisiz olarak algılanır. Ögeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmedikçe, izleyenler bu ögeleri anlamlandırmaya çalışır, hangilerinin birlikte düşünüleceğine karar vererek gruplandırmaya çalışır.

hizalama
Hizalama

Materyaldeki ögeler arasında dikey ve yatay çizgiler varmış gibi hizalanmış iseler izleyici bu unsurları ve aralarındaki ilişkileri daha çabuk kavrar (Demirel, 2001, s:35). Tasarım elementleri belirli bir hiza ile sunulduğunda izleyenlerin kafasında bir düzen oluşturur ve düzenli bilgiler düzensizlere göre daha kolay öğrenilir ve hatırlanırlar(Yalın, 2003, s:116).

denge
Denge

Denge tasarımlarımızda dikkat etmemiz gereken önemli bir ilkedir. Tasarım dengelenmemişse, izleyen kendini rahatsız hissedecek ve bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünecektir. Denge ile ilgili iki tür yaklaşım vardır.

Simetrik Denge: Nesnelerin görselin merkezine göre ortadan ikiye bölündüğünde her iki tarafta da birbirinin aynı olacak şekilde yerleştirilmesi ile simetrik denge oluşur. Aşağıdaki resimde simetrik denge oluşturulmuştur.

slide20
Asimetrik Denge: Farklı nesneler sayfaya ağırlıkları ölçüsünde yerleştirildiğinde asimetrik denge oluşur. Bu şekilde materyale belirli bir ölçüde hareketlilik kazandırılabilir.
vurgu
Vurgu

Materyalde belli bir bölüme dikkat çekme olayıdır. Öğrencilerin görselin belli bir noktasına yoğunlaşması isteniyorsa vurgu kullanılabilir. Vurgu farklı renk ve doku kullanımı, odaklanacak noktanın boyutunun değiştirilmesi, , yön gösteren çizgilerin kullanılması şeklinde yapılabilir.

g rsel tasar m geleri
Görsel Tasarım Ögeleri
 • Nokta ve Çizgi
 • Şekil
 • Renk
 • Yazı
 • Boşluk
 • Doku
 • Boyut
 • Değer
yaz tipografi
OKUNABİLİRLİK İÇİN KÜÇÜK HARF KULLANIMINI TERCİH EDİN. YAZININ KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ BÜYÜK HARFLERLE YAZILABİLİR ANCAK CÜMLENİN TAMAMI VEYA ÜÇ KELİMEDEN DAHA UZUN YAZILAR KÜÇÜK HARFLER KULLANILARAK YAZILMALIDIR.

Okunabilirlik için küçük harf kullanımını tercih edin. Yazının küçük bir bölümü büyük harflerle yazılabilir ancak cümlenin tamamı veya üç kelimeden daha uzun yazılar küçük harfler kullanılarak yazılmalıdır.

Yazı (Tipografi)
bo luk alan
Boşluk - Alan

H a r f l e r a r a s ı b o ş l u k

Harfler arası boşluk

Satırlar aralıları fazla olduğu zaman ise metinler birbirinden kopuk görünür.

Satırlar arası boşluk az olduğu zaman metinleri okumak zorlaşır.

1,5 satır aralığı en rahat okumaya izin veren görünüme sahiptir.

ad