Nama : Danisya Alya Marsya Class: 5/5 - PowerPoint PPT Presentation

phila
nama danisya alya marsya class 5 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nama : Danisya Alya Marsya Class: 5/5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nama : Danisya Alya Marsya Class: 5/5

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Presentation Description
151 Views
Download Presentation

Nama : Danisya Alya Marsya Class: 5/5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nama: DanisyaAlyaMarsyaClass: 5/5 Tajuk:TajMahal

  2. TaJMahal Namabinaan yang sayatelahpilihialahTajMahal.TajMahalterletak The TajMahal di Agra di Utara India telahdibinapada 1632-1648 atasarahan Shah Jahansebagaimakam monumental (makam) untukisterikesayangannya, MumtazMahal.di India, In the North India.BinaaninidibinaTajMahal di Agra di Utara India telahdibinapada 1632-1648 atasarahan Shah Jahansebagaimakam monumental (makam) untukisterikesayangannya, MumtazMahal. KeistimewaanbinaaniniialahTajMahalmerupakansalahsatubinaan yang terkenal di dunia yang dibinasemata-matabagimengabadikansebuahcinta yang suciseorangsuamiterhadapisterinya. TajMahal yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India adalahsebuahmonumentinggalanKerajaanMoghul. PandangansayatentangTajMahalialahiasangatunikdanistimewauntukIsterinya.