Semin pro p jemce finan n podpory z op rlz opat en 3 3
Download
1 / 46

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3. 3. prosince 2007 Hradec Králové. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Program. 9:00 – Zahájení semináře 9:10 – Projektová část monitorovacích zpráv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3' - phil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Semin pro p jemce finan n podpory z op rlz opat en 3 3

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3

3. prosince 2007

Hradec Králové

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Program
Program

9:00 – Zahájení semináře

9:10 – Projektová část monitorovacích zpráv

10:15 – Přestávka

10:30 – Finanční část monitorovacích zpráv

11:30 – Oběd

12:30 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

13:00 – Legislativně právní úprava, OP LZZ

13:45 – Diskuze

14:00 - Ukončení seminářeObsah prezentace
Obsah prezentace

 • Všeobecné informace

 • Nejčastější chyby při předkládání monitorovacích zpráv – projektová část

 • Závěrečná monitorovací zpráva – projektová část

 • Kontrola v rámci OP RLZ

 • Informace o auditu Evropské komiseRegiocentrum nov pivovar
Regiocentrum Nový pivovar

Adresa:

Krajský úřad KHK

Soukenická 57

500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz


Regiocentrum nov pivovar1
Regiocentrum Nový pivovar

Kontaktní osoby

Ing. Jitka Hejlová

projektová manažerka OP RLZ

budova SO.4c, kancelář N3.439,

tel.: 495 817 586

[email protected]

Ing. Iva Reicheltová

finanční manažerka OP RLZ

budova SO.4c, kancelář N3.444,

tel.: 495 817 282

[email protected]

Ing. Ludmila Jenčová

finanční manažerka OP RLZ

budova SO.4c, kancelář N3.443,

tel.: 495 817 217

[email protected]

Iva Slavíková

finanční manažerka OP RLZ

budova SO.4c, kancelář N3.444,

tel.: 495 817 129

[email protected]


Internetov str nky
Internetové stránky

www.kr-kralovehradecky.cz

sekce

Evropská unie, EHP -granty a dotace  Finanční podpora na úrovni kraje 

OP Rozvoj lidských zdrojů (2004-2006)


Internetov str nky1
Internetové stránky

sekce

Evropská unie, EHP – granty

a dotace

 • Finanční mechanismy

 • Informace k operačním programům (OP VK, OP LZZ)

 • Školení a semináře

Projektové záměry – konzultační činnost

Ing. Jan Špelda,

tel.: 495 817 499

[email protected]1 monitorovac zpr va mz
1. Monitorovací zpráva (MZ) část

 • MZ není podepsaná statutárním zástupcem/oprávněnou osobou. Chybí razítko organizace.

 • Nejsou podrobně popsány klíčové aktivity projektu.

 • Nejsou popsány všechny realizované i plánované klíčové aktivity projektu.

 • V případě změny harmonogramu není tato změna + její zdůvodnění popsáno v MZ v bodě 11 „Věcné změny“. Není přiložena příloha č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu.

 • Nejsou vyplněny zdroje dat a komentář k monitorovacím ukazatelům.


2 p loha 1 monitorovac ukazatele mu
2. Příloha č. 1 částMonitorovací ukazatele (MU)

 • MU nejsou vygenerovány se správným číslem grantového schématu (CZ.04.1.03/3.3.08)

 • V poli „Stav k datu“ není uveden konec monitorovaného období.

 • U relevantních ukazatelů chybí členění na ženy.

 • Ukazatel 1.04.00. Počet podpořených organizací není dále členěn na organizační formu a charakter činností.

 • Nesprávně zařazeny účastníci kurzů, školení apod.


Monitorovac indik tory pro op rlz opat en 3 3

Výstupy: část

1.01.00.A(F)

1.02.00.A(F)

1.04.00.A

1.08.00.A(F)

1.10.00.A(F)

1.11.00.A(F)

1.25.00.A(F)

1.26.00.A(F)

1.33.00.A(F)

1.34.00.A(F)

1.35.00.A(F)

Výsledky:

2.09.00.A(F)

2.12.00.A(F)

2.19.00.A(F)

2.20.00.A(F)

2.31.00.A(F)

2.33.00.A(F)

Monitorovací indikátory pro OP RLZ, opatření 3.3


1 01 00 a f po et podpo en ch osob poskytuj c ch slu by nebo podporuj c ch poskytov n slu eb
1.01.00.A(F) částPočet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb

 • osoby, které v rámci realizovaných projektů získaly jakoukoliv formu podpory

 • osoby, které jsou podpořeny nikoli proto, aby zlepšily své postavení na trhu práce, ale aby zlepšily kvalitu poskytovaných služeb

 • každá osoba je započítávána tolikrát, kolik podpor obdržela

 • jedná se například o pracovníky služeb zaměstnanosti, pracovníky organizací zajišťujících služby v oblasti trhu práce, sociálních služeb, vzdělávání


1 08 00 a f po et podpo en ch pracovn k lektor metodik konzultant a d c ch pracovn k v kurzech
1.08.00.A(F) částPočet podpořených pracovníků – lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků – v kurzech

 • celkový počet osob, které se zúčastnily podpořených kurzů

 • např. počet lektorů, kteří budou v rámci projektu proškoleni (v kurzech)

 • podmnožina ukazatele 1.01.00.A(F)

 • výsledkem (např. získáním certifikátu) je ukazatel 2.19.00.A(F) Počet podpořených pracovníků, u kterých podpora splnila účel


1 04 00 a po et podpo en ch organizac
1.04.00.A částPočet podpořených organizací

 • zahrnuje se sem organizace předkladatele projektu a její partneři, kteří jsou uvedeni v žádosti o finanční podporu z OP RLZ

 • nezapomínat na členění

  • dle organizační formy (1.04.01.A – 1.04.06.A)

  • dle charakteru činností (1.04.07.A – 1.04.11.A)


1 33 00 a f po et astn k kurz poskytovatel slu eb s komponentou informa n ch technologi
1.33.00.A(F) částPočet účastníků kurzů – poskytovatelů služeb s komponentou informačních technologií

 • celkový počet účastníků kurzů, kde byl tématický celek výuky (min. 40 hodin) věnován informačním technologií

 • ukazatel hodnotící naplňování horizontálních témat programu

 • týká se pouze podpořených osob, ne pilotních kurzů


1 34 00 a f po et astn k kurz poskytovatel slu eb s komponentou ivotn ho prost ed
1.34.00.A(F) částPočet účastníků kurzů – poskytovatelů služeb s komponentou životního prostředí

 • celkový počet účastníků kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek výuky v rozsahu min. 5% celkového času a minimálně 1hodiny

 • ukazatel hodnotící naplňování horizontálních témat programu

 • týká se pouze podpořených osob, ne pilotních kurzů


1 25 00 a f pod l astn k kurz s komponentou informa n ch technologi
1.25.00.A(F) částPodíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií

 • podílový ukazatel, který se automaticky dopočítá při nahrávání do MSSF Monit

 • 1.33.00/1.08.00 x 100 = 1.25.00 v %


1 26 00 a f pod l astn k kurz s komponentou ivotn ho prost ed
1.26.00.A(F) částPodíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí

 • podílový ukazatel, který se automaticky dopočítá při nahrávání do MSSF Monit

 • 1.34.00/1.08.00 x 100 = 1.26.00 v %


1 35 00 a f po et osob pro kolen ch v pilotn m ov ov n v podpo en ch vzd l vac ch programech
1.35.00.A(F) částPočet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech

 • podpořen je vytvořený vzdělávací program, jehož kvalita a účinnost je ověřována na pilotních účastnících

 • pilotní ověřování je součást tvorby vzdělávacích programů a proto se nejedná o přímo podpořené osoby

 • nelze tedy vystavit akreditovaný certifikát, ale pouze osvědčení či potvrzení o absolvování


1 35 00 a f po et osob pro kolen ch v pilotn m ov ov n v podpo en ch vzd l vac ch programech1
1.35.00.A(F) částPočet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech

 • osoby z 1.35.00.A(F) se nemohou započítávat do žádných jiných ukazatelů, které jsou určeny pro přímo podpořené osoby (1.33.00.A(F), 1.34.00.A(F), 1.08.00.A(F) a jiné)


3 p loha 3b p ehled erp n ve ejn podpory podle de minimis
3. Příloha č. 3B částPřehled čerpání veřejné podpory podle de minimis

 • Příloha není vůbec doložena.

 • Chybně uvedené částky.

 • Nezapomínat přiložit novou přílohu č. 3B v případě změny uznatelných nákladů!


Ne p edlo te monitorovac zpr vu
Než předložíte monitorovací zprávu… část

 • shrnutí o 12 bodech, na které si je nutné před podáním monitorovací zprávy odpovědět kladně

 • ke stažení na internetových stránkách


4 publicita a propagace projektu
4. částPublicita a propagace projektu

 • Dodržování a provádění publicity dle stanovených pravidel je velmi důležité a bude předmětem kontrol.

 • Každý příjemce je povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 • Kdykoliv je to možné měl by být použit i popis ESF.

 • Logo ESF v ČR a logo EU musí být použito na všech příslušných školících, informačních a propagačních materiálech, ve školících místnostech, na zařízení a vybavení zakoupených z prostředku EU, dokumentaci k projektu atd.


4 publicita a propagace projektu1
4. částPublicita a propagace projektu

 • Společně s logem ESF se vždy používá vlajka EU!

 • Při umístění vlajky EU mohou být použity dvě velikosti.

 • Vlajka EU může být také v černobílé variantě.


4 publicita a propagace projektu2
4. částPublicita a propagace projektu

 • Samostatnou zkratku ESF lze použít pouze v graficky zpracované podobě ve formě podtisku.

 • Společně s logem ESF a logem EU lze použít i logo realizátora (nikoli partnera)!

 • Logo ESF a vlajka EU nesmí být menší než logo příjemce podpory.

 • Nejmenší možná velikost log je 6 mm.


5 v b rov zen na dod vku zbo nebo slu eb
5. Výběrová řízení na dodávku zboží nebo služeb část

 • do 100 000,- Kč (bez DPH)

 • od 101 000 – 500 000,- Kč (bez DPH)

 • od 500 001 – 1 999 999,- Kč (bez DPH)

 • od 2 000 000,-

  a) příjemce je veřejným zadavatelem

  b) příjemce není veřejným zadavatelem


5 v b rov zen na dod vku zbo nebo slu eb1
5. Výběrová řízení na dodávku zboží nebo služeb část

 • Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu pod stanovené limity.

 • Vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která se zamýšlí pořídit v průběhu realizace projektu např. vedení účetnictví externí firmou, nákup služeb lektorů, nájem nemovitostí a nebytových prostor (s výjimkou již stávajících), výroba a tisk propagačních materiálů, zhotovení a průběžná aktualizace internetových stránek, příprava vzdělávacích modulů, nákup zařízení a vybavení atd.


Z v re n monitorovac zpr va projektov st

Závěrečná monitorovací zpráva částprojektová část


Z v re n monitorovac zpr va zmz
Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) část

 • dle Smlouvy o poskytnutí dotace se předkládá nejpozději do 1 měsíce od ukončení dobyrealizace projektu

 • cílem je zhodnotit úspěšnost celého projektu

 • formulář ZMZ je identický s formulářem průběžné MZ

 • vhodné vypracovat souhrnnou informaci o realizovaném projektu, která bude přílohou ZMZ a bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  • Identifikační údaje – název příjemce, název projektu, datum zahájení a ukončení projektu, příp. partnery,

  • Stručný popis průběhu realizace projektu – celkový průběh klíčových aktivit a jejich způsob realizace, zhodnocení zvoleného způsobu práce, nejdůležitější milníky projektu, co se osvědčilo, co nikoliv a proč,

  • Dosažené cíle projektu – co bylo dosaženo, jak se zlepšila situace cílových skupin, jaké jsou výstupy a produkty projektu, porovnání dosažených cílů s plánem


Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) část

 • Zpětná vazba od cílových skupin – zdroje hodnocení (dotazníky, rozhovory), hodnocení realizovaných aktivit cílovými skupinami, přínos,

 • Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů – plánované a dosažené hodnoty, zdůvodnění nedosažených aktivit,

 • Publicita projektu – články v tisku, odborných časopisech, konference, workshopy, semináře,

 • Udržitelnost projektu – pokračování, rozšiřování, zajištění udržitelnosti,

 • Další náležitosti – problémy při realizaci (překážky), horizontální témata (jak byla zohledněna) a podobně


Kontrola v r mci op rlz

Kontrola v rámci OP RLZ část

„Důvěřuj, ale prověřuj!“


Z kladn druhy kontrol
Základní druhy kontrol část

Předběžná – konaná před uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční podpory, prověření, zda žadatel splňuje všechny stanovené podmínky

Průběžná – prověřuje, zda jsou v průběhu použití veřejných prostředků dodržovány stanovené podmínky

Následná – prověřuje soulad výsledků se schválenými záměry, dosažení deklarovaných cílů, efektivnost a účelnost použití veřejných prostředků


Pr b n kontrola
Průběžná kontrola část

 • Administrativní – na základě monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, vyúčtování předložených dokladů

 • Fyzická (na místě) – ověřuje, zda deklarovaný stav odpovídá skutečnému, prováděna alespoň 1x za dobu trvání projektu


Kontrola v r mci op rlz1
Kontrola v rámci OP RLZ část

Zaměření kontroly:

 • Dodržování právních předpisů a stanovených pravidel

 • Plnění deklarovaných cílů projektu

 • Hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených veřejných prostředků


Konkr tn zam en fyzick kontroly projektu
Konkrétní zaměření fyzické kontroly projektu část

 • Dokumentace k projektu – k dispozici musí být smlouva, dodatky, partnerská smlouva, materiály z výběrových řízení, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, přehled aktivit a doložení plnění indikátorů, účetní doklady

 • Úplnost dokumentace k prováděným kurzům/seminářům – osnovy kurzů, způsob náboru účastníků, seznam účastníků a jejich oprávněnost, prezenční listiny, zapojení lektorů, školící podklady/pomůcky, kopie vydaných osvědčení o absolvování kurzů, hodnocení kvality a přínosu kurzu pro účastníky apod.


Konkr tn zam en fyzick kontroly projektu1
Konkrétní zaměření fyzické kontroly projektu část

 • Úplnost dokumentace k vyvíjeným modulům, metodikám – zápisy z jednání pracovních skupin, hmotné výstupy, žádost o akreditaci, oznámení o udělení akreditace (je-li relevantní)

 • Plnění výstupů projektu – sledování naplňování indikátorů

 • Čerpání finančních prostředků – nastavení systému finanční kontroly projektu, vedení účetnictví, soulad čerpání s rozpočtem, výběr vzorku dokladů z každé kapitoly rozpočtu, dodržení pravidel pro výběr dodavatelů

 • Průběh vybraných aktivit v případě fyzické účasti na akci – forma vedení semináře, evidence účastníků, publicita, podkladové materiály pro účastníky, hodnocení semináře


Zji t n nedostatky z kontrol projekt
Zjištěné nedostatky z kontrol projektů část

 • Vyskytuje se neznalost a nezkušenost žadatele v ekonomické oblasti – porušování právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákoník práce – pracovní smlouvy, cestovní náhrady).

 • Nepřehlednost, nedostatečná průkaznost a velice špatná formální úroveň předložených dokladů.

 • Účetní doklady neobsahují předepsané náležitosti (čísla dokladů, podpisy, obsah účet. případu).

 • Nesprávné opravy účetních dokladů – přepisováno, škrtáno, rozporné údaje = nesrozumitelnost.


Zji t n nedostatky z kontrol projekt1
Zjištěné nedostatky z kontrol projektů část

 • Faktury nejsou podloženy objednávkami, dodacími listy, rozpisy provedených prací apod.

 • Faktury jsou vystaveny dříve než jsou provedeny práce.

 • Jsou propláceny zálohové faktury, které nejsou následně vyúčtovány.

 • Velké nedostatky především ve vykazování a proplácení mezd a cestovních náhrad.

 • Není vedena průkazná evidence pořízeného majetku, není prováděna inventarizace.


Zji t n nedostatky z kontrol projekt2
Zjištěné nedostatky z kontrol projektů část

 • Proplácení výdajů, které očividně nesouvisejí s projektem.

 • Nedostatečné doložení účelu, potřebnosti, nezbytnosti, souvislosti a efektu výdajů pro realizaci projektu.

 • Riziko duplicity proplácení stejných výdajů z více veřejných zdrojů.Informace o auditu evropsk komise1
Informace o auditu Evropské komise část

 • ze seznamu projektů bylo vybráno cca 30 projektů, které EK navštíví v místě realizace projektu,

 • v současné době bylo zkontrolováno 8 projektů,

 • mezi nejčastěji problémové a dotazované oblasti patří tyto:

  1. Cíle projektu – co bylo dosaženo, jak se zlepšila situace cílových skupin, jaké jsou výstupy a produkty projektu, porovnání dosažených cílů s plánem

  2. Výdaje projektu – zda byly účelně využity, jaký význam měly při naplňování cílů projektu

  3. Publicita projektu


Informace o auditu evropsk komise2
Informace o auditu Evropské komise část

4.Rovné příležitosti – auditoři se ptají, zda byli např. hendikepovaní či jiné sociálně vyloučené skupiny společnosti aktivně oslovovány (inzeráty, přímé oslovování apod.)

5. Udržitelnost projektů – ohlas projektu, získaná akreditace, další potenciální zájemci apod.

6. Rozpočítávání (nepřímých) výdajů na energii, nájem, počítače a jiné vybavení, pokud je současně využíváno i pro potřeby firmy (odpovídající metodika výpočtu)


Informace o auditu evropsk komise3
Informace o auditu Evropské komise část

7. Výkazy práce – vykazují se stále stejné činnosti; je nárokováno přesně to, co je v rozpočtu = neodpovídá skutečnosti; auditoři ověřují (buď z účetnictví nebo dotazem na jednotlivé náhodně vybrané zaměstnance), zda byly mzdy opravdu vyplaceny

8. Upozorňují na tendenci v některých členských státech EU – nakupovat ke konci projektu věci, které již nejsou pro projekt nezbytné!!! např. tiskárna, kopírka, nábytek, letáčky informující o kurzech po skončení projektu… = neuznatelný výdaj

9. Indikátory – je nutno odlišovat počty podpořených osob a počty osob, které se účastní jednotlivých školení


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost část

Ing. Jitka Hejlová,

[email protected]

tel.: 495 817 586


ad