T mov projekt
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Bc. Ľuboš Balát Bc. Marián Bobrík Bc. Peter Franz Bc. Gabriel Pap Bc. Ján Pidych. Bc. Radoslav Kováč Bc. Dušan Lacko Bc. Samuel Vališ. Tímový projekt. Simulácia robotického futbalu Tim 4. Štruktúra prezentácie. Ciele projektu. Pre budúcnosť vyhrať tímová práca. RoboCup. 4 ligy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - phiala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T mov projekt

Bc. Ľuboš Balát

Bc. Marián Bobrík

Bc. Peter Franz

Bc. Gabriel Pap

Bc. Ján Pidych

Bc. Radoslav Kováč

Bc. Dušan Lacko

Bc. Samuel Vališ

Tímový projekt

Simulácia robotického futbalu

Tim 4Ciele projektu
Ciele projektu

 • Pre budúcnosť

 • vyhrať

 • tímová práca


Robocup
RoboCup

 • 4 ligy

 • simulačná liga

  • klient / server

  • UDP / IPKonceptu lny model syst mu
Konceptuálny model systému

Agent

Správanie

Vizualizácia

Používateľské

rozhranie

Komunikačné rozhranie

Používateľ

Coach

Soccerserver


Rozdelenie modulov syst mu do nez visl ch vl kien
Rozdelenie modulov systému do nezávislých vlákien

 • tri základné vlákna

  • vlákno používateľského rozhrania a vizualizácie

  • vlákno komunikačného rozhrania

  • vlákno správania agenta


Architekt ra syst mu
Architektúra systému

vlákno komunikačného rozhrania

vlákno používateľského rozhrania a vizualizácie

ServerConnection

ServerMsg

ServerMsgTranslator

Perception

GameCommand

ServerCommunicator

AgentMonitor

PerceptionSeqSentCommandSeq

GameCommandSeq

vlákno správania agenta

SoccerAgent


Vl kna a udalosti
Vlákna a udalosti

 • Vytváranie vlákien, distribúcia udalostí príslušným objektom.

 • Pracuje s nasledovnými objektami:

  • udalosti – triedy odvodené z triedy CBasicEvent

  • vlákna – inštancie triedy CEventThread alebo CWinThread

  • príjemcovia správ – triedy odvodené z triedy CEventRecipient


Vl kna a udalosti1
Vlákna a udalosti

CEvent Recipient

CEvent Recipient

CEvent Recipient

CBasicEvent

CEventThread

CEventThread

CWinThread

CBasicEvent

CBasicEvent

CBasicEvent

CCoordinator


Inteligencia hra a
Inteligencia hrača

 • Vnútorný model sveta

 • Schopnosti hráča

  • systém schopností

  • základné schopnosti

  • vyššie vrstvy

 • Tímova stratégia

  • formácie

  • brankár, útočnik, obránca


Vn torn svet hr a
Vnútorný svet hráča

CMovingObject

CBall

CAgent

CLocalAgent

 • CMovingObject – pohyblivé objekty na ihrisku

 • CWord - objekt reprezentujúci vnútorný svet hráča


Aktualiz cia vn torn ho sveta
Aktualizácia vnútorného sveta

 • Určenie pozície hráča

  • Určenie uhla (Metóda najmenších štvorcov, Čiarový algoritmus)

  • Určenie pozície hráča (Algoritmus prieniku intervalov)

 • Vylepšenie presnostialgoritmu prieniku intervalov

agent sa môže nachádzať len tu


Aktualiz cia vn torn ho sveta1
Aktualizácia vnútorného sveta

 • Pridanie dodatočných informácií zo správy sense body

 • Výpočet vlastností lopty

 • Spárovanie videných hráčov s vnútorným svetom

 • Obnovenie pozícií hráčov vo vnútornom svete


Z kladn schopnosti hr a
Základné schopnosti hráča

 • Postavené nad základnými príkazmi servera s uvážením aktuálnej situácie – rýchlosť, smer pohybu

  • Dash – posun hráča v smere natočenia, parametrom je sila s akou sa vykoná pohyb

  • Turn – otočenie hráča, veľkosť skutočného otočenia závisí od aktuálnej rýchlosti

  • Kick – zväčšenie rýchlosti lopty


Schopnosti na vy ej rovni
Schopnosti na vyššej úrovni

 • Vstupom je predstava hráča o svete

 • Výstupom je príkaz na vykonanie, pravdepodobnosť úspechu a predpokladaný výsledok (predstava sveta po vykonaní)

 • Bez lopty:

  • SearchBall, GoTo, GoToBall, RunToHomePosition, RetreatFromOffside

 • S loptou:

  • Dribble, PassBall, KickGoal, PassBallAlongLine, PassBallToTeammate, KickAwayBall

 • Brankár:

  • CatchBall, RunToAttacker, InterceptBall


Schopnosti na vy ej rovni1
Schopnosti na vyššej úrovni

B0

B1

B2

B3

B4

B5

P0=P1

P2

P3

P4

P5

 • Beh na určenú pozíciu

 • Jednoduché ohodnotenie situácie (BallKickable, NearGoal, PlayerInWay)

 • Zistenie prekážky v behu

 • Odhad pozície lopty v budúcnosti

 • Odhad pozície chytenia lopty

 • Identifikácia najbližšieho spoluhráča

 • Identifikácia voľného spoluhráča


T mov strat gia form cie
Tímová stratégia - formácie

 • Formácie: 442, 352, 334, 244, 532

 • CTeamPosition – nastavenie a získanie pozície hráča

 • CUnit – zoskupovanie hráčov do jednotiek

 • CFormation – údaje o type formácie

 • CFormationSkills – zručnosti hráča vo formácii


T mov strat gia lohy hr ov
Tímová stratégia - úlohy hráčov

 • Brankár

 • Obránca

 • Útočník


Pou vate sk rozhranie
Používateľské rozhranie

 • Hlavné požiadavky :

  • Zobrazovať stav agenta a jeho vnútorný svet

  • Jednoduchá konfigurovateľnosť

  • Zabezpečiť podporu pre ladenie – textové správy

 • Výstup :

  • Grafický

  • Textový


Spolupr ca vizualiz cia agent
Spolupráca vizualizácia - agent

Vlákno agenta

Vlákno vizualizácie

Triedaokna

Posielanie správ

CVisPerception

CAgent

CVisObject


Textov spr vy pre ladenie
Textové správy pre ladenie

Správy pre výpis

trieda textového okna

CStaticTextBuffer

zápis do súboru

CLogManager

ladiace okno (MS Visual Studio)Vizualiz cia1
Vizualizácia

Agent neznámehotímu


Vizualiz cia2
Vizualizácia

Agent nášhotímu


Vizualiz cia3
Vizualizácia

Vlastný agentVizualiz cia5
Vizualizácia

Agent súperovho tímu


Vizualiz cia6
Vizualizácia

Doplňujúceinformácie


Vizualiz cia7
Vizualizácia

Hranica videnia agenta


Vizualiz cia8
Vizualizácia

Vlajky okolo ihriska


Z vere n turnaj
Záverečný turnaj

 • 23.5.2001, miestnosť CPU, 4 tímy


Z vere n turnaj1
Záverečný turnaj

 • Zhodnotenie

  • nedostatky v správaní agentov

  • zlé sledovanie lotpy

  • nepresné prihrávky

  • striktné udržiavanie formácie

  • kvalitný brankár


Zhodnotenie produktu
Zhodnotenie produktu

 • Rozšíriteľná a modifikovateľná architektúra

 • Podrobný vnútorný model sveta

 • Množstvo algoritmov

 • Dopracovať schopnosti agenta


Simul cia robotick ho futbalu
Simulácia robotického futbalu

 • (Rozdelenie úloh?)

 • manažment verzií

 • komunikácia v tíme

 • dodržiavanie štandardov

 • problémy projektu

Manažment projektu


Mana ment verzi
Manažment verzií

 • problémy:

  • silne zviazané moduly

  • ako vyvíjať závislé moduly súbežne?

  • ako kontrolovať vytváraný kód?

 • riešenie - 2 verzie:

  • vývojová verzia - „Prototyp”

  • riadená verzia - „Develop”


Mana ment verzi1
Manažment verzií

 • verzia „Prototyp”

  • nevyhnutná funkčnosť pre závislé moduly

  • „uvolnený” návrh a rozhrania (static)

  • súbor ToDoClasses.h

 • verzia „Develop”

  • kontrola štandardov

  • prerobený systém udalostí a synchronizácie


Mana ment verzi2
Manažment verzií

 • proces spájania verzií

1.41b

1.43b

Prototyp

1.40

1.41p

1.42

1.44

1.52

1.41s

2.02

2.05

2.09

2.12

Develop


Komunik cia v t me
Komunikácia v tíme

 • E-mailová konferencia (tim4@pandora.cz)

 • problémy:

  • vyhodnocovanie úloh

  • dostupnosť výsledkov

 • riešenie - rozšírenie WWW stránky:

  • evidencia úloh

  • uchovávanie výsledkov

  • prepojenie na konferenciu


Komunik cia v t me1
Komunikácia v tíme

 • tabuľka úloh


Simul cia robotick ho futbalu1

Simulácia robotického futbalu

Ďakujeme za pozornosť