Download
international monetary fund n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERNATIONAL MONETARY FUND PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERNATIONAL MONETARY FUND

INTERNATIONAL MONETARY FUND

225 Views Download Presentation
Download Presentation

INTERNATIONAL MONETARY FUND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. صندوق بین المللی پول INTERNATIONAL MONETARY FUND استادمحترم : جناب دکتر فیضی گرد آورنده : نازنین افصحی بهار93

 2. مقدمه • صندوق بین المللی پول یکی از نهاد های پولی جهانی است . • یکی از معتبر ترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میشود. • نقش بسزایی در اتخاذ راهبرد های پولی و مالی کشور ها دارد. • میتواند در رفع بحران های اقتصادی در گوشه و کنار جهان نقش کلیدی ایفا کند.

 3. روند تاسیس صندوق بین المللی پول

 4. وظایف و اهداف صندوق بین المللی پول 1. نظارت بر سیاست های اقتصادی کشور های عضو 2. تشویق به همکاری در مسایل پولی و مالی بین المللی بین دولت ها به منظور ارائه مکانیزمی برای مشاوره و هماهنگی در مسایل مالی 3.کوشش برای تثبیت نرخ مبادلات ارزی و حفظ مکانیسم پولی بین المللی 4.تسهیل در امر توسعه و رشد موزون تجارت بین الملل و در نتیجه مساعدت به توسعه و حفظ درامد حقیقی و بالا بردن سطح اشتغال 5.کمک به ایجاد سیستم پرداخت های چند جانبه و رفع محدودیت های مبادلات ارزی 6.معاضدت به اعضا از طریق فراهم کردن موقت منابع مالی به منظور اصلاح سو تنظیم تراز پرداخت های آنان در سیستم پولی صندوق 7. تامین کمک های فنی مطلوب 8.پرداخت وام به کشورهایی که با تجارت جهانی پیوند خورده باشند

 5. اعضای صندوق بین المللی پول • تعداد کشورهای عضو در ابتدای تشکیل 44 کشور بوده است . • ایران در حال حاضر یکی از 188 عضو صصندوق بین المللی پول میباشد. • از کشور هایی که تا کنون به عضویت سازمان درنیامده اند میتوان تایوان فلسطین و جمهوری صحرا را نام برد. • مقر صندوق در واشنگتن میباشد . • صندوق بین المللی پول از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد است اما در فعالیت ها و تصمیم گیری هایش استقلال کامل دارد. • اکنون رییس صندوق بین المللی پول کریستین لاکارد می باشد که از 5 ژوییه 2011 تاکنون ریاست صندوق را بعهده داشته است.

 6. ادارات و دوایر صندوق بین المللی پول سیزده اداره دو دفتر دو شعبه 7 اداره اداره منطقه ای برای آفریقا اسیا اروپا و خاور میانه و منطقه غرب وظایفاین ادارات : 1. بررسی وضع اقتصادی ممالک تحت حیطه ی آنها 2. تنظیم توصیه های اقتصادی برای ارایه به کشورهای ذیربط در جهت تامین اهداف صندوق بنا بر آنچه در اساسنامه آن آمده است

 7. ارکان صندوق بین المللی پول ارکان اصلی صندوق : 1.هیات رییسه 2.هیات مدیران اجرایی کمیته های فرعی صندوق : 1.کمیته موقت 2. کمیته توسعه

 8. هیات رئیسهBoard of Governors هیات رییسه 1-عالی ترین مرجع در صندوق بین المللی پول است 2-اعضای هیات رییسه : نمایندگان دولت های عضو وزیر دارایی کشور عضو رئیس بانک مرکزی کشور عضو 1. پذیرش اعضای جدید وظایف هیات رییسه : 2 .تعیین سهمیه ها 3. تخصیص حق برداشت مخصوص 4. انتخاب اعضای هیات مدیران اجرایی جلسات هیات رییسه 1- به درخواست حد اقل 15 دولت عضو 2 - با حد اقل دو سوم آرا 3- حق رای:به سهم شرکه کشور متبوع بستگی دارد

 9. هیات مدیران اجرایی Board of executive director 24 مدیر اجرایی نحوه گزینش : انتصابی – انتخابی وظایف : اداره و تظیم امور روزمره جلسات : در واشنگتن و زیر نظر رییس هیات مدیران اجرایی 1. اعضای هیات یک مدیر عامل توسط هیات مدیران اجرایی برای 5 سال انتخاب میشود بالاترین مقام اجرایی در صندوق است ریاست هیات مدیره را بعهده دارد 2.حق رای میزان حق رای هریک از اعضای هیات مدیران اجرایی به سهم الشرکه کشور متبوعشان در صندوق بین المللی پول بستگی دارد 3. عملکرد معمولا بر اساس وفاق و اجماع عمل میکنند با مشارکت کارکنان دربخش های منطقه ای فعالیت میکنند

 10. ارکان فرعی صندوق بین المللی پول کمیته موقت : - ایجاد تعدیلات لازم برای نظام پولی بین المللی – بررسی اختلافات ناگهانی که نظام پولی بین المللی با آن مواجه میشود - بررسی پیشنهادهای رسیده از هیات اجرایی برای اصلاح اساسنامه صندوق کمیته توسعه : در زمینه ارتقای انتقال منابع واقعی به کشور های در حال توسعه و کشور های عقب مانده فعالیت دارد. • اعضای کمیته : -اعضای هیات رییسه صندوق و بانک جهانی – وزیران و مقاماتی در همین مقام که برای 2 سال انتخاب میشوند • جلسات : جلسات کمیته توسعه معمولا همزمان با جلسات کمیته موقت در همان مکان تشکیل میشود

 11. سهام اعضاءو تسهیلات برداشت - سهمیه هر عضو معادل حق عضویت او در صندوق است . -سهمیه هر عضو سهم عضو را از تخصیص حق برداشت مخصوص نشان میدهد -سهمیه کشور ها در صندوق بین المللی پول بر اساس اس دی آر و بخشی نیز بر اساس پول آن کشور پرداخت میشود. - میزان سهم الشرکه هر عضو تعیین کننده حق رای آن کشوردر صندوق بین المللی پول است . - سهمیه اعضا هر چند سال یکبار تغییر میکند . هیات رییسه در فواصل زمانی 5ساله سهمیه ها را بررسی میکند و تغییرات لازم ذا در آن میدهد

 12. حق برداشت ویژه SDR • حق برداشت ویژه یک نوع پول جدید است که به صورت یک اعتبار دراختیار اعضا قرارمی گیرد ودر زمانی که کشوری با کاهش تراز پرداخت مواجه می شود می تواند از این اعتبار استفاده کرده و در ازای پرداخت پول ملی خود از ارز کشوری دیگر که دارای توازن پرداخت است استفاده کند. • اس دی آر بعنوان واحد حساب از صندوق بین المللی پول و دیگر سازمانهای بین المللی عمل میکند . • به نسبت سهمیه اعضا در صندوق بین المللی پول به کشور های آن اختصاص داده شده است.. • صندوق بین المللی پول بر اساس توانایی هر عضو در موازنه کردن پرداخت های خود و وضعیت ذخایر امکان استفاده از ارائه اس یس آر در مقابل ارز خارجی را فراهم میکند. • به هر حاال مجموع تعهدات یک عضو هیچگاه از سه برابر سهم اس دی آر تخصیص یافته صندوق به آن کشور تجاوز نمیکند.

 13. منابع مالی صندوق بین المللی پول 1.سهمیه های پرداختی اعضا سهم الشرکه پرداختی اعضابه صندوق بین المللی پول منبع اصلی نقدینگی این صندوق میباشد که برای پرداخت اعتبارات به کشور های عضو مورد اسفاده قرار میگیرد. 2. دریافت وام صندوق می تواند درصورت لزوم منابع مالی مورد نیاز خود را از راه وام استقراض کند.

 14. ایران و صندوق بین المللی پول عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صند وق بين المللي پول مستند بهقانوناجازه مشارکت دولت ايران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون وودزمصوب1324است. ايران در ٢٩ دسامبر ١٩٤٥ با سهميه ٢٥ ميليون دلاري به عضويتصندوق بين المللي پول درآمدو لذا در زمره اولين اعضاي اين موسسه مهم بين المللي قرار د ارد. طبق قوانين مذکور،رئيس کل بانک مرکزي ايران نماينده دولت درصندوق بين المللي پول بوده و ارتباط دولت با صندوق ازطريق بانک مرکزي ايران خواهدبود.

 15. مناسبات ایران و صندوق از دیدگاه کلی مناسبات ایران و صندوق به چهار مرحله تقسیم می شود: بعد از جنگ جهانی - ایران جزء کشورهای وام گیرنده از صندوق است. - در فاصله سالهای 1331 تا 1351 جمعا“ 18 بار و در مجموع 184/3 میلیون دلار وام گرفته است. - تا پایان سال 1352 موفق به باز پرداخت وام ها شد. مرحله دوم ازسال 1974 - با افزایش عواید ارزی ایران به دلیل افزایش بهای نفت در سال های 1975-1974ایران مبدل به یک کشور وام دهنده به صندوق شد. - طی سال 1975-1974 ایران جمعا“ 990 میلیون حق برداشت مخصوص وام در اختیارصندوق نهاد - دوره بازپرداخت وام های اعطایی ایران 7 سال و نرخ بهره آن 7/25 درصد بود.

 16. مرحله سوم - ارتباط ایران با صندوق به حداقل رسید. دوره انقلاب - نه تقاضای وام نمود و نه تسهیلاتی در اختیار صندوق قرار داد 1366-1357 مرحله چهارم - در سال 67 نخستین بار بعد از انقلاب استفاده از منابع صندوق را مورد توجه قرارداد. پس از جنگ تا کنون - در دو مرحله پیاپی مبلغی معادل 300 میلیون حق برداشت مخصوص استفاده کرد.

 17. منابع • WWW. IMF.COM • موسی زاده ، رضا، سازمان های بین المللی،چاپ چهارم ،نشر میزان،1382 • مقاله آشنایی با صندوق بین المللی پول مجله بر رسی های بازرگانی /خرداد1379/ شماره 153 • مقاله وظايف، کارکردها و چالش هاي پيش روي صندوق بي نالمللي پول و چگونگي روابط جمهوري اسلامي ايران با آن / لیلا اقامیر کلایی