1 / 6

Phần mềm gửi tin nhắn quảng cáo không tốn tiền

Quét Data hàng nghìn khách hàng trên Rồng bay, mua rẻ… Tự động Nhắn tin và SMS hàng loạt quảng cáo tới các số điện thoại bạn cần. (có trong file excel , txt ) Phần mềm cho phép gửi hàng ngàn tin nhắn trong 1 ngày Tự động hoán đổi nội dung để không coi là Spam Tự động kết nối tới các ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí, điều khiển nó làm theo ý bạn. Tự động call và gọi hàng loạt tới các số điện thoại mà bạn cần. (có trong file excel, txt )  Phần mềm cài trên máy tính, thao tác cực kỳ đơn giản và dễ dùng. Sẽ cho các bạn chạy thử thời gian là 30 lần trong 5 ngày. Điện thoại: 0935. 408.961 / 0905.635.058 Email: trinhviber@gmail.com

phanmymta
Download Presentation

Phần mềm gửi tin nhắn quảng cáo không tốn tiền

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO KHÔNG TỐN TIỀN CƯỚC 0 VNĐ PHẦN MỀM QUẢNG CÁO VIBER CỦA MASS TEAM Ads Bạn Muốn • Quảng cáo sản phẩm nhiều người biết đến • Data danh sách hàng triệu khách hàng tiềm năng trên Rồng bay, Mua rẻ…… • Tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng • Bán được nhiều sản phẩm • Tạo doanh thu vượt trội • Với chi phí thấp nhất - Tiết kiệm thời gian Công cụ Quảng Cáo Online Hiệu Quả Chúng tôi sẽ Cung Cấp Các Công Cụ, Phần mềm Quảng Cáo Tự Động hỗ trợ cho bạn Call me: 0935.408.961 để được tư vấn tốt nhất và hỗ trợ cài đặt tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung 0905.635.058 hoặc http://facebook.com/MassSeoShop để tham khảo thông tin nhiều hơn Tìm kiếm khách hàng – Kết nối thành công

  2. GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO KHÔNG TỐN TIỀN CƯỚC 0 VNĐ PHẦN MỀM QUẢNG CÁO VIBER CỦA MASS TEAM Ads • Từ Đó • Các nhà quảng cáoonline • Các công ty • Các cá nhân kinh doanh+ Có nhu cầu quảng cáo thông qua các ứng dụng trên ngày càng nhiều • Viber là ứng dụng Gọi điệnvà Nhắn tin miễn phíqua Internet đã chính thức có mặt trên máy tính (Windows và Mac), rất tiện lợi khi bạn muốn tiết kiệm chi phí tối đa . • Chính vì hoàn toàn miễn phí nên số người sử dụng Viber , Zalo , Kakao Talk , Line ngày càng nhiều . • Vì vậy Mass Team Ads đã cho ra • Phần mềm Quảng Cáo Viber • Người dùng có thể gửi tin nhắn quảng cáo tới tất cả người đang sử dụng ứng dụng miễn phí nàyCước 0 VNĐ) • Không cần Điện Thoại Call me: 0935.408.961 để được tư vấn tốt nhất và hỗ trợ cài đặt tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung 0905.635.058 hoặc http://facebook.com/MassSeoShop để tham khảo thông tin nhiều hơn Tìm kiếm khách hàng – Kết nối thành công

  3. GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO KHÔNG TỐN TIỀN CƯỚC 0 VNĐ PHẦN MỀM QUẢNG CÁO VIBER CỦA MASS TEAM Ads • Quét Data hàng nghìn khách hàng trên Rồng bay, mua rẻ… • Tự động Nhắn tin và SMS hàng loạt quảng cáo tới các số điện thoại bạncần. (có trong file excel , txt ) • Phần mềm cho phép gửi hàng ngàn tin nhắn trong 1 ngày • Tự động hoán đổi nội dung để không coi là Spam • Tự động kết nối tới các ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí, điều khiển nó làm theo ý bạn. • Tự động call và gọi hàng loạt tới các số điện thoại mà bạn cần. (có trong file excel, txt ) •  Phần mềm cài trên máy tính, thao tác cực kỳ đơn giản và dễ dùng. • Sẽ cho các bạn chạy thử thời gian là 30 lần trong 5 ngày. CHỨC NĂNG CƠ BẢN MÀ PHẦN MỀM GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO MÀ VIBER MANG LẠI Miễnphíhoàntoàn:  Cước 0 VNĐ choquảngcáo SMS vàGọi Khôngcần SmartPhone Call me: 0935.408.961 để được tư vấn tốt nhất và hỗ trợ cài đặt tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung 0905.635.058 hoặc http://facebook.com/MassSeoShop để tham khảo thông tin nhiều hơn Tìm kiếm khách hàng – Kết nối thành công

  4. GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO KHÔNG TỐN TIỀN CƯỚC 0 VNĐ PHẦN MỀM QUẢNG CÁO VIBER CỦA MASS TEAM Ads HÌNH ẢNH CHỨC NĂNG PHẦN MỀM GỬI TIN NHẮN TRÊN VIBER Sẽ hoán đổi nội dung tin nhắn để không bị cho là Spam GỬI TIN NHẮN SMS QUẢNG CÁO TÙY BIẾN THEO YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG Call me: 0935.408.961 để được tư vấn tốt nhất và hỗ trợ cài đặt tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung 0905.635.058 hoặc http://facebook.com/MassSeoShop để tham khảo thông tin nhiều hơn Tìm kiếm khách hàng – Kết nối thành công

  5. GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO KHÔNG TỐN TIỀN CƯỚC 0 VNĐ PHẦN MỀM QUẢNG CÁO VIBER CỦA MASS TEAM Ads LỌC DANH SÁCH HÀNG NGHÌN SỐ ĐIỆN THOẠI TƯ FILE EXCEL VÀ GỬI TIN SMS VỚI CƯỚC 0VNĐ Data 10.000 số điện thoại Viber của RongBay Data 13.000 số điện thoại Viber của Mua Rẻ… Và nhiều hơn nửa…… Call me: 0935.408.961 để được tư vấn tốt nhất và hỗ trợ cài đặt tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung 0905.635.058 hoặc http://facebook.com/MassSeoShop để tham khảo thông tin nhiều hơn Tìm kiếm khách hàng – Kết nối thành công

  6. GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO KHÔNG TỐN TIỀN CƯỚC 0 VNĐ PHẦN MỀM QUẢNG CÁO VIBER CỦA MASS TEAM Ads Link download Phần mềm Quảng cáo Viber Gửi tin nhắn SMS Quảng cáo miễn phí Cước 0VNĐ phiên bản 1.6 Link hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quảng cáo Viber Gửi tin nhắn SMS Quảng cáo miễn phí Cước 0VNĐ phiên bản 1.6 Mass Viber phiên bản 1.6http://www.youtube.com/watch?v=qg3yDbrVY-I Mass Viber phiên bản 1.6http://www.mediafire.com/download/fuo9qap0zlhbigk/MassViber.v1.6.rar Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng về phần mềm sẽ đáp ứng tiết kiệm chi phí marketing cho bạn một cách tốt nhất. Hãy dùng thử và cảm nhận, Bạn sẽ có cơ hội quảng bá sản phẩm, giới thiệu tiếp cận đưa sản phẩm đến hàng triệu khách hàng tiềm năngNếu có nhu cầu khách hàng liên hệ theo với Mass Seo Shop của Mass Team Ads phụ trách khu vực Đà Nẵng – Miền Trung để được tư vấn tốt nhất và cài đặt trực tiếp: Điện thoại: 0935. 408.961 / 0905.635.058 Email: trinhviber@gmail.com Địa chỉ: 71 Huỳnh Thúc Trâm, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Call me: 0935.408.961 để được tư vấn tốt nhất và hỗ trợ cài đặt tại khu vực Đà Nẵng – Miền Trung 0905.635.058 hoặc http://facebook.com/MassSeoShop để tham khảo thông tin nhiều hơn Tìm kiếm khách hàng – Kết nối thành công

More Related