serie konferencji i kursy szkoleniowe marie curie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk. Cel akcji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie' - phaedra-calliope


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
serie konferencji i kursy szkoleniowe marie curie

Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie

Joanna Bosiacka-Kniat

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41

e-mail: jk@ppnt.poznan.pl

http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

cel akcji
Cel akcji
 • wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców
 • wspieranie różnych działań szkoleniowych (włączając wirtualne), które są korzystne dla celów i interesów europejskiej nauki
 • promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy
projekt
Projekt
 • tematyka związana z ostatnimi osiągnięciami naukowymi krajów członkowskich lub stowarzyszonych, istotna z punktu widzenia początkujących naukowców albo też dotycząca światowych osiągnięć w dziedzinach ważnych z punktu widzenia Europy, o których informacje korzystnie byłoby przekazać europejskim naukowcom
 • konferencje mogą być najwcześniej organizowane 6 miesięcy po danym terminie nadsyłania wniosków do KE
zasady
Zasady
 • uczestnikami konferencji mogą być naukowcy z krajów członkowskich, stowarzyszonych oraz trzecich
 • w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach konferencje mogą być organizowane w krajach trzecich, ale wtedy finansowani mogą być tylko europejscy naukowcy
 • organizatorami może być każda instytucja
serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych
 • projekt musi zawierać przynajmniej 4 imprezy, (górna granica nie jest określona) zorganizowane w okresie max 4 lat
 • seria imprez może być zorganizowana przez jedną organizację lub też kilku lokalnych organizatorów
 • imprezy mogą odbywać się w różnych miejscach
serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych1
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych
 • projekty, mogą dotyczyć kilku dziedzin pod warunkiem że jest to uzasadnione z naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego punktu widzenia
 • projekt może składać się z typowych naukowych konferencji, uzupełnianych o praktyczne szkolenia. Proponowane imprezy muszą jednak tworzyć jednolity plan szkoleniowy (coherent training plan)
 • przewidywane dofinansowanie, w zależności od wielkości projektu, może wynosić od 180 000 do 1 400 000 euro
konferencje
Konferencje
 • spotkania o wysokim poziomie naukowo-technologicznym dotyczące najbardziej aktualnych tematów, skupiające naukowców o różnym poziomie doświadczenia badawczego;o niepowtarzjącym się charakterze (non-repetitive high-level ); zwykle trwające kilka dni
kursy szkoleniowe
Kursy szkoleniowe
 • organizowane przez uniwersytety, instytucje badawcze, centra naukowe lub przedsiębiorstwa itd.
 • zaawansowane szkolenia na temat specyficznych naukowych lub technologicznych tematów, np. szkoły letnie, praktyczne kursy, warsztaty;
 • mogą być uzupełniane o szkolenia istotne dla kariery naukowej, np. z zakresu zarządzania projektami, etyki i komunikacji, oraz o zajęcia praktyczne prowadzone w laboratoriach lub w terenie
 • szkolenia muszą mieć opracowany program (defined syllabus)
 • max czas trwania każdej imprezy/szkolenia przewidzianej w projekcie to 4 tygodnie
 • liczba uczestników ( z lub bez wsparcia Komisji) każdej imprezy zwykle nie powinna przekraczać 150 osób
serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych2
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

Profil uczestnika

 • akcja przeznaczona głównie dla początkujących badaczy
 • udział doświadczonych badaczy może być finansowany z funduszy projektu pod warunkiem, że nie zostały one wykorzystane przez początkujących naukowców
 • naukowcy z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat nie mogą liczyć na wsparcie finansowe Komisji za wyjątkiem przypadków gdy badacz pochodzi z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego i w momencie trwania konferencji pracuje poza tymi krajami
 • nie więcej niż 30% całej liczby uczestników imprezy może pochodzić z jednego kraju lub krajów trzecich
serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych3
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

Finansowanie

 • koszty utrzymania uczestnika: rzeczywiste wydatki do 150 euro dziennie (+ "współczynnik korekcyjny")
 • koszty podróży – realne wydatki (na podstawie tabeli odległości)
 • wpisowe, koszty inne niż utrzymanie uczestnika
 • koszty projektu - Komisja Europejska przeznaczy określoną kwotę (zależną od liczby uczestników konferencji) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków organizacyjnych poniesionych w związku z:
  • zaproszeniem prelegentów,
  • publikacjami,
  • wynajmem sal,
  • rozpowszechnianiem informacji np. na stronach internetowych
serie konferencji i lub kurs w szkoleniowych4
Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

Finansowanie

 • koszty związane z zarządzaniem (w tym audyt) - maksymalnie 7% całej sumy dofinansowania
 • wydatki poniesione na zakup sprzętu, jeśli:
  • są niezbędne w realizacji projektu,
  • mają uzasadnienie w faktycznie poniesionych wydatkach
  • zostały wcześniej uzgodnione z Komisją Europejską
kryteria oceny wniosku
Kryteria oceny wniosku
 • naukowa jakość projektu (25%): wartość i oryginalność tematyki; czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i aktualna; zgodność/związek pomiędzy imprezami tworzącymi serie konferencji
 • jakość aspektu szkoleniowego (15%): jakość programu szkoleniowego, ustalenia co do możliwości nawiązywania kontaktów; wartość kursów z zakresu dodatkowych umiejętności
 • jakość instytucji goszczącej (10%): jakość i możliwości organizacyjne, lokalizacja, jakość infrastruktury
kryteria oceny wniosku ii
Kryteria oceny wniosku II
 • zarządzanie projektem (20%): możliwość realizacji i wiarygodności planów; dostępność niezbędnych zasobów; promowanie i rozpowszechnianie informacji włączając w to Internet.
 • zgodność z celami sytemu stypendialnego MCoraz wartość dodana dla UE(30%):

zgodność z celami programu systemu stypendialnego MC, ważność tematyki w relacji do osiągnięć i interesów europejskich, skład uczestników; korzyści dla organizatorów wynikające ze wzrostu umiejętności przeprowadzania szkoleń lub organizowania konferencji, wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych Wspólnotowych strategii; wkład w zwiększenie publicznego zainteresowania nauką, jej atrakcyjności i osiągnięć; wpływ na równy dostęp obu płci do prac naukowych.

terminy
Terminy

Harmonogram

 • Budżet konkursu: 12.250.000 euro
 • 18 Maja 2005 – g.17.00 – zamknięcie konkursu
 • Czerwiec 2005 – ocena wniosków
 • Wrzesień 2005 – przesłanie kart oceny wniosków do koordynatorów
 • Grudzień 2005 – podpisywanie kontraktów z Komisją
wa ne dokumenty
Ważne dokumenty

http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=192

 • CALL TEXT
 • Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny
 • Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze
 • Broszura „FP6 in Brief”
 • Guidelines on Proposal Evaluation Procedures
 • Guidelines for Evaluators
 • Model Contracts
 • HANDBOOK