transleader n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TRANSLEADER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

TRANSLEADER - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

TRANSLEADER. Finnországi LEADER tapasztalatok. Finnország. Az ország 94%-a ritkán lakott vidéki térség Gazdaság Közigazgatás Társadalom Falufejlesztési Mozgalom. A LEADER alakulása. A LEADER alakulása. LEADERII (1996-1999): a vidéki térségek 2/3-át és kb. 1,7 ezer embert érintve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRANSLEADER' - petula


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
transleader

TRANSLEADER

Finnországi LEADER tapasztalatok

finnorsz g
Finnország
 • Az ország 94%-a ritkán lakott vidéki térség
 • Gazdaság
 • Közigazgatás
 • Társadalom
 • Falufejlesztési Mozgalom
a leader alakul sa1
A LEADER alakulása

LEADERII (1996-1999):

 • a vidéki térségek 2/3-át és kb. 1,7 ezer embert érintve
 • 48 HACS dolgozott hozzávetőlegesen
 • 120 millió euró forrás LEADER-szerű felhasználásán.

LEADER+ (2000 – 2006):

 • 58 működő akciócsoport
 • 419 önkormányzatot és 2,4 millió embert érintett.
 • 330 millió euró forrás fele származott a LEADER+-ból.

A 2007-2013-as időszak LEADER finanszírozása tisztán uniós forrásokból történt. Jelenleg 55 HACS242 millió euróval gazdálkodik.

A HACS-okon keresztül megvalósuló fejlesztések aránya a teljes közpénz 5,3%-a, az EMVA forrás 3,7%-a.

hacs ok jellemz i
HACS-ok jellemzői
 • Jogi forma
 • Területi lehatárolás
 • Szervezeti felépítés (alkalmazottak, elnökség, tagság)
 • Fejlesztési források
slide10
Szabályozási keretek:
 • 1443/2006-os vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvény az alábbiakban határozza meg a „jogcímeket” és azokra vonatkozó általános feltételeket:
  • Vállalkozások támogatása:
   • vállalkozás indítására (kezdő munkaerő bértámogatása 2 évig a jövedelem 50%-ig);
   • beruházások;
   • fejlesztési projektek (nem beruházás, pl tervezés, szolgáltatás, marketing, új termék kifejlesztése stb.);
  • „Projekt támogatás”, amely közösségi célú fejlesztéseket jelent:
   • közösségi célú fejlesztési projektek (nem beruházás, pl tervezés, szolgáltatás, marketing, új termék kifejlesztése stb.);
   • képzések;
   • beruházások;
   • ún. koordinációs projektek, amelynél a HACS kapja meg és utalja tovább a forrást az általa kiválasztott és összegyűjtött kisprojektek kedvezményezettjeinek. Erre azért van szükség, mert a „projekt támogatás” alsó határa 5000 euró.
slide11
A 829/2006 Vidékfejlesztési végrehajtási rendelet a 1443/2006-os Törvényben definiált „jogcím” szerkezetben határozza meg
  • a pályázatok főbb tartalmi elemeit;
  • az egyes projekt típusok támogathatóságának maximumát;
  • a beruházásokhoz szükséges dokumentáció körét, a dokumentumok jellegét, egyes esetekben főbb tartalmát;
  • a projektek támogathatóságának főbb feltételeit: (pl hozzájáruljon a /vidékfejlesztési/ program fő célkitűzéseihez, prioritásaihoz - pl. gazdasági tevékenység, foglalkoztatás növelése, ritkán lakott területek benépesítése, stb);
  • a támogatható tevékenységek fő célterületeit vidéken (pl közösségi fejlesztési projektek esetén helyi szolgáltatások tervezése, szervezése, végrehajtása
  • a gazdasági fejlesztések támogatásának általános feltételeit - pl. hogy a kedvezményezett rendszeres gazdasági tevékenységet folytasson (hobbi tevékenységek kizárása);
  • meghatározza az elszámolható költségek körét, de csak költség kategóriánként (pl. bér, utazás, szolgáltatásvásárlás, képzés, oktatás, természetbeni juttatások stb);

A rendelet kizárja olyan gazdasági beruházás támogatását, amelynek fő célja tisztán csak a költségcsökkentés és nem szolgálja a Program fő céljait, szimplán csak a vállalkozás szokásos saját célú beruházása;

  • definiálja a HACS-ok projektekkel kapcsolatos feladatait, lehetőségeit;
  • a rendelet foglalkozik még a projekt elfogadást követő módosításainak lehetőségével, módjával;
  • tisztázza a művelet és a projekt fogalmának határait, a megkezdés és befejezés fogalmát, az előlegfizetés lehetőségét, feltételeit;
  • definiálja a kifizetés feltételeit, kifizetési kérelem tartalmát, benyújtásának módját, idejét.
hvs megval s t s hacs feladatok
HVS megvalósítás, HACS feladatok
 • Nem léteznek célterületek és nem készülnek pályázati kiírások.
 • Folyamatos a pályázatbenyújtás.
 • A HACS egyik legfontosabb tevékenysége a pályázatok és kifizetési kérelmek elkészítésében és megvalósításában történő folyamatos segítés, tanácsadás, ellenőrzés, korrekció.
 • Kétféle pályázati formanyomtatványt használnak: 1) beruházások, 2) fejlesztési projektek.
 • Az elnökségi döntéshez szükséges a pályázati formanyomtatvány, a projekt terv vagy üzleti terv, a költségbecslés, az adóigazolás és építési beruházások esetén az építési tervdokumentáció szükséges.
 • Legtöbben nem alkalmaznak pontozásos értékelést.
 • A benyújtást követő átlagban 1,5 hónapon belül a HACS által ellenőrzött, kiegészített és elbírált pályázat az elnökség határozatával együtt az ELY Központba kerül.
hvs megval s t s hacs feladatok1
HVS megvalósítás, HACS feladatok
 • A HACS döntésétől eltérő határozatot az ELY Központ csak abban az esetben hozhat, hogyha a pályázat nem felel meg a jogosultsági kritériumoknak.
 • A jogosulatlan pályázatok száma elenyésző.
 • A döntés 2-3 hónapot vesz igénybe (3 fővel).
 • Finnországban nem alkalmaznak elismerhető költségek listáját.
 • Az árajánlatok nem képezik a pályázati dokumentáció részét elég a kifizetési kérelmekhez csatolni.
 • Önkéntes munka a saját erő 75%-ig számolható el.
 • Használt gépek és eszközök vásárlására is van lehetőség.
 • A pályázók maximum 20% előleg felvételére jogosultak, amelyet az első kifizetési kérelemből kell levonni.
 • Az építési tervdokumentáció a pályázat része. Az építési engedélyt elég az első kifizetési kérelemhez csatolni.
 • Az építési beruházásoknál referenciaárakat használnak, amelyet egy nemzeti szinten kiadott táblázat tartalmaz.
hacs finansz roz s
HACS finanszírozás
 • Kiegyensúlyozott, stabil működés: 7 évre tudják előre a ktgvetést.
 • Az önkormányzati hozzájárulást használják előlegként – nincs szükség hitelfelvételre.
 • Az esetleges hibákat egyeztetésekkel oldják meg. Nem hoznak döntést a HACS-ok megkérdezése nélkül, nincs levonás, szankció.
 • A fejlesztési forrásaik 14-20%-a mehet működésre.
 • A minisztériummal kötött szerződés tartalmazza az elismerhető költségkategóriákat, nincs részletesebb lista.
 • Évente max 4 benyújtás, de általában 1-2.
 • A működési költség számlával történő alátámasztása kötelező (kivéve bérköltség).
 • Az akciócsoportok általában hatékonyan, jól gazdálkodnak a pénzükkel. A HACS és a kifizető ügynökség kollégái sokat egyeztetnek, gyakoriak a képzések, megbeszélések.
 • Átlagban 3 hét a kérelmek feldolgozása.
 • Koordinációs projektekkel egészítik ki a működési forrást.
rdekk pviselet h l zatok
Érdekképviselet, hálózatok
 • HACS munkacsoportok
 • LEADER Koordinátor
 • Vidékhálózati Egység
  • A minisztérium része
  • 7 fő
  • 11,8 m euró
  • Irányító Bizottság (23 tag), munkacsoportok (innováció, térségek közötti együttműködések, LEADER)
  • Nyitott hálózati modell
  • Saját projektek nyílt pályázatok útján. Ezeket a tagok javasolják. Illeszkedés az akciótervhez, legalább regionális szintű
  • Stratégia és éves akcióterv, módosítható.
2014 2020 as felk sz l s
2014-2020-as felkészülés
 • A HVS-ek első tervezetei elkészültek, jelenleg zajlik az értékelés.
 • A tervezés több területi szinten zajlik: térségi (HACS), regionális (ELY Központ), nemzeti szintű (munkacsoportok), Nemzeti Vidékpolitikai Program.
 • Több alapból finanszírozott LEADER
 • Urbánus térségek felé történő nyitás
 • Egyszerűsítés, autonómia, önkormányzatok