Célok és eszközök a közösségi szociális munkában - PowerPoint PPT Presentation

petula
c lok s eszk z k a k z ss gi szoci lis munk ban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Célok és eszközök a közösségi szociális munkában PowerPoint Presentation
Download Presentation
Célok és eszközök a közösségi szociális munkában

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Presentation Description
61 Views
Download Presentation

Célok és eszközök a közösségi szociális munkában

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Célok és eszközök aközösségi szociális munkában Molnár Katalin főiskolai docens

 2. A cél és az eszköz CÉL ESZKÖZ • Amit akarunk • ahogyan azt akarjuk

 3. A két fogalmat vizsgálhatjuk PRAGMATIKUS - TAKTIKAI STRATÉGIAI SZEMPONTBÓL Milyen erőtartalékok vannak a cél érdekében Elérhetőek-e a célok Meg lehet-e tenni, amit akarunk Milyen lehetőségek közül lehet választani Megéri-e azt és úgy cselekedni a megvalósításért, megvalósulásért Működik-e úgy, amit akarunk tenni, ahogy elképzeltük

 4. ELGONDOLKODTATÓ a cél és az eszköz kapcsán: • „Az élet korrumpáló hatású” • „Aki fél a korrumpálódástól, az az élettől fél” Alinsky • „A lelkiismeret a megfigyelő és nem pedig a cselekvő ember erénye” Goethe • Döntési helyzetben gyakran az egyéni lelkiismeret és az emberiség jólétére tett cselekedetek nincsenek összhangban – a választásban az utóbbit kell előnyben részesíteni.

 5. A cél és az eszköz meghatározása: • Nem hasonlítható a térképolvasáshoz, - melyben optimális útirányt határozunk meg, pontosan megfogalmazott célokra, • Gyakori, hogy a céllal egyetértünk, de az eszközzel nem • Aki semmilyen eszközzel nem ért egyet = közömbös ?, közöny uralkodott el rajta ?, ez lesz az erényes viselkedés ?


 6. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 1. • Egy ügy cél-eszköz rendszerének etikája iránti érdeklődésünk fordítva arányos az üggyel kapcsolatos személyes érdekeltségünkkel. • Ha nem érint bennünket az ügy, jobban túlbuzog bennünk az erkölcsiség, • A konfliktusokat is távolabbinak éljük meg, ha nincs közvetlen érdekeltségünk az ügyben. • Mindezek térben és időben is igazak…

 7. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 2. • Az eszközök etikájával kapcsolatos álláspontunk attól függ, milyen hatalmi-politikai pozícióban vagyunk, milyen ügyet (milyen szinten) képviselünk: • Hadsereg, földalatti mozgalom, önfeláldozó hazafiság, merénylők, - morális meggyőződésük más és más… • Az egyént nem érdekli más, mint a győzelem, (mely élet és halál kérdése) • Az ellenfél eszköze mindig amorális, a mi választott eszközeink pedig etikusak, humánus értékekben gyökereznek. (?)

 8. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 3. • A célok a háborúban majdnem minden eszközt szentesítenek… • Egyes egyezményeket mindenki csak azért tart be, mert fél az esetleges visszavágástól, • Kit büntetnek? A felbujtót vagy az elkövetőt ?

 9. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 4. • A célt és az eszközt: • idő, • körülmény, • közeg összefüggésében kell vizsgálni! Ezért az etikai norma ELASZTIKUS. (a 3-as követelményhez illesztett)

 10. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 5. • A cél és eszközök etikája iránti érdeklődésünk a lehetséges eszközök számának növekedésével aranyosan növekedik vagy csökken. • Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, azok hasznosan lesznek-e, - • Morális kérdés csak akkor merül fel, ha a HATÉKONYSÁG között van különbség • Bulvár sajtó hírei: mit és hogyan hozzanak nyilvánosságra – aki fél, valószínűsítik – nincs valami rendben….

 11. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 6. • Minél kisebb jelentősége van az elérendő célnak, annál inkább megengedhetjük magunknak, hogy etikusabbak legyünk: • ha nincs sok emberre szükség a megvalósítás folyamatában, • ha viszonylag hamar megvalósítható a cél, • ha sokan egyetértünk a cél és eszköz megválasztásában, • ha jó, már működő közösség dolgozik együtt…

 12. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 7. • A cél és eszköz etikájának döntő meghatározója a siker vagy a bukás. • Más a morális megítélés, ha sikerrel végződött az ügy,… • Mindenkiből lehet árulót, vagy nemzeti hőst „kreálni”, az ügy kimenetelétől függően, (ki, hogyan elemez, néz?)

 13. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 8. • Az eszközök morális megítélése jelentősen függ attól, • hogy ezeket olyan időben alkalmazzák, amikor szembe kell nézni a közvetlen vereség lehetőségével vagy pedig a győzelem küszöbén. • hogy az ügyet győzelemre vagy veszteségre vitte-e. • Amikor a győzelem már majdnem biztos – nem célszerű (illik) amorális eszközöket alkalmazni. • Veszélyben kevesebb a moralitás-igény.

 14. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 9. • Az ellenfél bármilyen eszközt, mely hatékonynak minősül/t ellene amorálisnak, etikátlannak fog értékelni. • Pedig lehet, hogy előzetes megfigyelés és elemzés alapján választották ki azt a célt, eszközt – melyet ellene alkalmaztak, • Lehet, hogy ezt a célt-eszközt már Ő is alkalmazta (sikerrel ) másokkal szemben.

 15. A cél és az eszköz etikájának szabályai • 10. • Az ember az csinálja, • amit tud, • azzal, amije van, • ott és akkor, amikor lehet, … s mindezt morális lepelbe csomagolja. Eszközök, erőforrások, milyen cselekvési kombinációk – mikor valósíthatók meg – majd választ.

 16. Benedek Elek • „Egy szent célom volt,

 17. Hogyan szervezzünk csoportokat? • 1. Mi a csoport CÉL-ja? (ne túl nagy és távoli, inkább reális, napi, konkrét célokat kell megfogalmazni) • 2. Milyen ESZKÖZZEL, azaz tevékenységekkel érhető el, hogy a csoport ténylegesen felálljon, működjön • 3. Ki legyen/het a csoport TAG-ja – érintettek köre, szimpatizánsok, családtagok, ismerősök, azonos élethelyzetben lévők, szakemberek ????? – világosan körülhatárolt kell legyen a tagság. • 4. MÉRET – mekkora legyen ez a csoport, van-e bűntudat, hogy valaki nem kerülhetett be…