vlastnosti a protokoly aplika nej vrstvy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vlastnosti a protokoly aplikačnej vrstvy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vlastnosti a protokoly aplikačnej vrstvy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Vlastnosti a protokoly aplikačnej vrstvy - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Vlastnosti a protokoly aplikačnej vrstvy. Základy počítačových sietí – kapitola 3. Meno a priezvisko prezentujúceho. Obsah. Aplikačná vrstva ako zdroj a cieľ údajov pri komunikácií cez dátové siete. Úloha protokolov pri komunikácií medzi klientom a serverom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vlastnosti a protokoly aplikačnej vrstvy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlastnosti a protokoly aplika nej vrstvy

Vlastnosti a protokoly aplikačnej vrstvy

Základy počítačových sietí – kapitola 3

Meno a priezvisko prezentujúceho

obsah
Obsah
 • Aplikačná vrstva ako zdroj a cieľ údajov pri komunikácií cez dátové siete.
 • Úloha protokolov pri komunikácií medzi klientom a serverom.
 • Základné vlastnosti a použitie well-known TCP/IP služieb aplikačnej vrstvy (HTTP, DNS, SMTP).
aplik cia rozhranie medzi udskou a d tovou sie ou
Aplikácia – rozhranie medzi ľudskou a dátovou sieťou
 • rozhranie medzi používateľom a dátovými sieťami
 • prostriedok pre generovanie a prijímanie dát prenášaných po sieti
loha aplika nej vrstvy
Úloha aplikačnej vrstvy
 • rozhranie medzi aplikáciami určenými na komunikáciu a dátovou sieťou, cez ktorú sú správy prenášané
prezenta n vrstva v iso osi modeli
Prezentačná vrstva v ISO/OSI modeli
 • kódovanie a konverzia údajov
 • kompresia údajov
 • šifrovanie dát pre prenos
 • definuje štandardy pre video a grafiku
rela n vrstva v iso osi modeli
Relačná vrstva v ISO/OSI modeli
 • vytvára a udržiava spojenia medzi zdrojovou a cieľovou aplikáciou
 • vymieňa informácie medzi koncovými aplikáciami potrebné na vytvorenie spojenia
protokoly aplika nej vrstvy
Protokoly aplikačnej vrstvy
 • protokol (jazyk) = súbor pravidiel
 • zabezpečujú výmenu údajov medzi aplikáciami bežiacimi na zdrojovom a cieľovom zariadení
 • definujú štruktúru komunikačných správ a riadiacich informácií
 • definované v RFC
softv rov procesy
Softvérové procesy
 • 2 formy:
  • aplikácie – SW programy na komunikáciu
  • služby – rozhranie so sieťou, pripravujú údaje na prenos
model klient server
Model klient/server
 • výmenu informácií začína klient vyžiadaním údajov zo servera
 • server odpovedá zaslaním jedného alebo viacerých tokov dát klientovi
 • centralizovaná správa
 • 1 bod zlyhania
 • ľahšie zisteniebezpečnosti
server daemon
Server daemon
 • server prevádzkuje službu alebo proces (OS WIN) = server daemon (OS Unix)
 • beží na pozadí a nie je pod kontrolou koncového používateľa
 • „počúva“ požiadavky od klientov
 • odpovedá, keď server príjme požiadavku na službu poskytovanú daemonom
model peer to peer
Model peer-to-peer
 • dva alebo viac počítačov prepojených cez sieť
 • zdieľanie zdrojov bez určenia servera
 • koncové zariadenie (peer) – klient alebo server – stanovené na základe požiadaviek
 • decentralizovaná správa
aplik cie peer to peer
Aplikácie peer-to-peer
 • zariadenia môžu vystupovať ako klient aj server v rámci rovnakej komunikácie
 • koncové zriadenia – poskytujú používateľské rozhranie a spúšťajú službu na pozadí
 • používajú sa v peer-to-peer sieťach, klient/server sieťach, aj v rámci Internetu
protokol dns domain name system 1
Protokol DNS (Domain Name System) (1)
 • preklad doménového mena na IP adresu
 • hierarchický systém DNS serverov (TLD, domény 2. úrovne)
 • klient/server služba - klientská aplikácia vyžiada pripojenie k vzdialenému zariadeniu menom -> DNS klient pošle požiadavku jednému z doménových serverov na preklad doménového mena na IP adresu
protokol dns domain name system 2
Protokol DNS (Domain Name System) (2)
 • aplikácia nslookup alebo host na manuálny preklad
 • rôzne typy záznamov:
  • A – adresa koncového zariadenia
  • PTR – reverzný menný záznam k IP adrese
  • NS – menný server pre danú doménu
  • CNAME – slovná prezývka
  • MX – spracovanie e-mailov v danej doméne
  • SOA – informácie o správe domény
 • nslookup –querytype=A cnl.sk
protokol http hypertext transfer protocol
Protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 • publikovanie a preberanie HTML stránok
 • prenos údajov cez sieť
 • protokol založený na požiadavkách a odpovediach (model klient/server)
 • 3 typy správ
 • vyžiadanie web stránky – GET
 • odpoveď – POST, PUT
protokoly e mailov ch slu ieb
Protokoly e-mailových služieb
 • posielanie e-mailu z klienta alebo servera
  • SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
 • príjem e-mailu zo servera
  • POP (Post Office Protocol)
  • IMAP
 • E-mailový klient - MUA
 • E-mailové serveryMTAMDA
protokol ftp file transfer protocol
Protokol FTP (File Transfer Protocol)
 • umožňuje prenos súborov medzi koncovými zariadeniami (model klient/server)
 • 2 spojenia:
  • pre príkazy a odpovede
  • pre prenos súborov
protokol dhcp dynamic host confirmation protocol
Protokol DHCP (Dynamic Host Confirmation Protocol)
 • umožňuje zariadeniam v sieti získať sieťové nastavenia z DHCP servera na určitú časovú dobu
 • len pre koncové používateľské zariadenia
 • brány, prepínače, servery, tlačiarne – staticky pridelené adresy
protokol smb server message block
Protokol SMB (Server Message Block)
 • klient/server protokol na zdieľanie súborov alebo zdrojov (tlačiarne)
 • klient vytvára spojenie na server na dlhú dobu
 • klient môže pristupovať k zdrojom na serveri, ako keby zdroj bol lokálne na klientovi
protokol gnutella
Protokol Gnutella
 • decentralizované rozloženie dát
 • používatelia môžu zdieľať súbory na svojich pevných diskoch ostatným používateľom
 • využíva sa v peer-to-peer službách
telnet
Telnet
 • na emuláciu textových terminálových zariadení cez dátové siete
 • vytvorené spojenie = virtuálny terminál (vty)
 • využíva softvér na vytvorenievirtuálneho zariadenia
 • používatelia môžu na serveri vykonávať autorizované funkcie
 • nahradený protokolom ssh
zhrnutie
Zhrnutie
 • Služby horných troch vrstiev ISO/OSI modelu
 • Úloha protokolov aplikačnej vrstvy
 • Využitie aplikačnej vrstvy na komunikáciu po informačnej sieti
 • Funkcie well-known TCP/IP aplikácií
 • Protokoly na prenos informácií medzi koncovými zariadeniami
 • Využitie analyzátorov sieťovej prevádzky
z ver prezent cie
Záver prezentácie

Ďakujem za pozornosť.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.