fj rde j rnv gspaketet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fjärde järnvägspaketet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fjärde järnvägspaketet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Fjärde järnvägspaketet - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Fjärde järnvägspaketet. Ändring av EU:s kollektivtrafikförordning (EG) nr. 1370/2007 Susanne Karlsson. EU:s kollektivtrafikförordning. Trädde i kraft den 3 december 2009. Kollektivtrafik på väg, järnväg och i vissa MS även sjö.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fjärde järnvägspaketet' - petra-frost


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fj rde j rnv gspaketet

Fjärde järnvägspaketet

Ändring av EU:s kollektivtrafikförordning (EG) nr. 1370/2007

Susanne Karlsson

eu s kollektivtrafikf rordning
EU:s kollektivtrafikförordning
 • Trädde i kraft den 3 december 2009.
 • Kollektivtrafik på väg, järnväg och i vissa MS även sjö.
 • När och hur behöriga myndigheter kan ingripa på området för kollektivtrafik.
  • Tätare, säkrare, av bättre kvalitet eller billigare än vad den fria marknaden kan erbjuda.
 • Behörig myndighet – offentlig myndighet med befogenhet inom visst geografiskt område.
 • Avtal om järnvägstransporter kan direkttilldelas.
 • Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik kompletterar.
kommissionens f rslag
Kommissionens förslag

Ändring av EU:s kollektivtrafikförordning

 • Ökade krav på behöriga myndigheter
  • Krav på kommersiell upphandling av järnvägstransporter.
  • Krav på kollektivtrafikplaner.
  • Specifikationer för hur behöriga myndigheter ska definiera allmän trafikplikt.
  • Definitionen av lokal behörig myndighet ändras.
 • Ny roll för regleringsorgan på järnväg.
 • Krav på tillgång till järnvägsfordon.
kollektivtrafikplaner
Kollektivtrafikplaner

Uppgifter för behöriga myndigheter

 • Kollektivtrafikplaner (art. 2a)
  • Fastställa och regelbundet uppdatera målen för trafiken. I artikeln anges vad som minst ska ingå i planen.
  • Antas efter samråd.
 • Den definierade allmänna trafikplikten och avtal om allmän trafikplikt ska överensstämma med kollektivtrafikplanen.
definiera allm n trafikplikt
Definiera allmän trafikplikt

Den allmänna trafikplikten

 • Den behöriga myndigheten ska definiera den allmänna trafikplikten och dess omfattning (artikel 2a).
  • Den behöriga myndigheten ska ta ställning till:
   • Vad som är lämpligt, nödvändigt och proportionerligt.
   • Om målen i kollektivtrafikplanen uppnås på det mest kostnadseffektiva sättet.
   • Samråd.
  • Regleringsorganens nya roll – övervaka överensstämmelsen med artikel 2 a.
avtal om allm n trafikplikt
Avtal om allmän trafikplikt

Avtal om allmän trafikplikt

 • Krav på kommersiell upphandling av järnvägstransporter (artikel 5.6 stryks).
 • Om det inte är förbjudet i nationell lagstiftning är direktilldelning av avtal om järnvägstransporter tillåten under följande omständigheter (art. 5.4).
  • När ett avtal beräknas vara värt mindre än 5.000.000 € per år.
  • När ett avtal omfattar mindre än 150 000 kilometer per år.
  • Nuvarande undantag för direkttilldelning till ett internt företag och vid nöd ändras inte.
avtal om allm n trafikplikt1
Avtal om allmän trafikplikt
 • Behöriga myndigheter ska tillhandhålla den information som behövs för att operatörerna ska kunna lämna anbud (art. 4.8).
 • Begränsning av storleken på avtalen (art. 2 a.6b)
  • Ett avtal får omfatta högst 10 miljoner tågkm/åreller maximalt 1/3 av de tågkm som årligen upphandlas av medlemsstaten.
 • Den behöriga myndigheten kan också välja att begränsa antalet avtal till en och samma operatör för att gynna konkurrensen (art. 5.6).
tillg ng till j rnv gsfordon
Tillgång till järnvägsfordon

Tillgång till järnvägsfordon för avtal om allmän trafik (art. 5 a)

 • Medlemsstaterna ska se till att det finns icke-diskriminerande tillgång till järnvägfordon.
 • Om det inte finns en välfungerande leasingmarknad ska den behöriga myndigheten vidta åtgärder för säkerställa tillgång till järnvägsfordon och bära restvärdesrisken.
  • Egna järnvägsfordon, finansiell garanti, krav på överföring av fordon mellan avtal.
tillg ng till j rnv gsfordon1
Tillgång till järnvägsfordon
 • Kommissionen ska ta fram närmare lagstiftning angående tillgång till järnvägsfordon inom 18 månader.
  • SERAC
ikrafttr dande och verg ngsperiod
Ikraftträdande och övergångsperiod

Ikraftträdande och övergångsperiod

Ändringarna träder i kraft dagen efter publicering i EUT.

Krav på kommersiell upphandling av avtal om järnvägstransporter från den 3 december 2019.

Övergångsperiod till den 31 december 2022 för avtal som har direkttilldelats mellan den 1 januari 2013 och den 3 december 2019.