tilstandsstyring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilstandsstyring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilstandsstyring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Tilstandsstyring - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Tilstandsstyring. Motivation ViewState EventTarget, EventArgument. Motivation. Normalt er internettet et tilstandsløst (stateless) miljø … I kontrolbaserede modeller skal tilstande overføres i forbindelse med hver post-back Mange HTML-elementer medsender ingen værdier i en POST

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tilstandsstyring' - pete


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilstandsstyring
Tilstandsstyring
 • Motivation
 • ViewState
 • EventTarget, EventArgument
motivation
Motivation
 • Normalt er internettet et tilstandsløst (stateless) miljø …
 • I kontrolbaserede modeller skal tilstande overføres i forbindelse med hver post-back
  • Mange HTML-elementer medsender ingen værdier i en POST
   • table, span, div, p, li, osv.
  • Hvis en kontrols værdi sættes på serveren og efterfølgende returneres til klienten, hvordan sendes denne værdi så tilbage igen ved post-back?
  • Hvis klienten ændrer/trigger i en kontrol, hvordan håndteres ændringen/hændeslen så ved post-back?
eksempel
Eksempel
 • Betragt en tilstandsløs version af applikationen
  • what happened?
  • list box was filled on server
  • returned to client, client selected an item, triggered post-back
  • on post-back, list box is empty and selected item is forgotten!

"markér"

l sning viewstate
Løsning — ViewState
 • ASP.NET anvender et skjult element: __ViewState
  • elementet genereres sammen med hver side
  • indeholder en base64-krypteret streng med supplerende tilstandsinformationer
kontrol af viewstate
Kontrol af ViewState
 • Kan sættes på hver kontrol
 • Er som standard sat, så kontroller opfører sig forventeligt
 • Hvordan slås ViewState fra?
  • sæt kontrollens EnableViewState–egenskab til falsk
  • sæt side-attributen, så ViewState slås fra for alle kontroller på siden
  • hvorfor slå ViewState fra? Komplekse kontroller, som fx grids kan indeholde store datamængder, som skal overføres hver gang siden genlæses …

<%@ Page Language="C#" EnableViewState="False" %>

<html>

<!-- ... -->

indl sning af viewstate
Indlæsning af ViewState

Page lifecycle

PreInit

 • Kontroller genlæses automatiskvha. ViewState, når side-objektetdannes
  • Før Page_Load-hændelsen

Themes initialized, master pages

applied, control skins applied

Init

InitComplete

CreateChildControls (if IsPostBack)

Control/View state loaded (if IsPostBack)

PreLoad

Load

brug af viewstate
Brug af ViewState
 • ViewState kan også anvendes til at gemme klient-/applikations-tilstand
 • Side-objektet tilbyder ViewState-egenskaben (key/value-par)
  • data bevares ved post-backs til den samme side

public partial class ShoppingPage : System.Web.UI.Page {

private ArrayList cart;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

// Indlæs aktuel kurv fra State:

cart = (ArrayList) this.ViewState["Cart"];

if (cart ==null) // Første kald – skab ny kurv:

cart =new ArrayList();

}

.

. // Andre metoder

.

h ndelsesh ndtering
Hændelseshåndtering
 • Yderligere skjulte felter anvendes til hændelseshåndtering
  • __EventTarget indeholder hændelseskildens id
  • __EventArgument indeholder parameterværdier til hændelsen
tilstandsstyring1
Tilstandsstyring
 • Session state
 • Application state
 • Caching
motivation1
Motivation
 • Applikationer håndterer forskellige slags data
  • Kunder, produkter, ordrer, personer, …
  • Collections
  • DataSets
  • DataTables
  • XML-dokumenter
 • I internet-verdenen håndteres data på serversiden
 • Er vi nødsaget til at genskabe/genindlæse hver gang eller kan vi bevare tilstanden etellerandet sted?
eksempel1
Eksempel
 • I Census Data applikationen indlæses census.txt igen og igen
  • ved første kald og igen ved hvert post-back …

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

// Find den rigtige sti, uanset applikationens placering:

string filename = Path.Combine(

System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory,

Path.Combine("App_Data", "census.txt"));

namesCollection = Program.ReadCensusData(filename);

l sning
Løsning
 • Vi kunne anvende ViewState – meromkostning ved nettrafik
  • data sendes frem og tilbage (langsomt)
 • ASP.NET tilbyder bedre server-side alternativer:
  • Session state: individuel tilstand bevares pr. klient i hele sessionens livstid
  • Application state: global tilstand bevares i hele applikationens livstid
  • Cache state: global tilstand, (fortrinsvis read-only data) bevares i et tidsrum bestemt af ASP.NET
eksempel2
Eksempel
 • Lad os optimere Census Data applikationen ved at cache namesCollection samlingen på serveren
  • vi anvender Cache, da data er statisk og globalt …

private List<FamilyName> namesCollection;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

namesCollection = this.Cache["namesCollection"];

if (namesCollection == null) { // Første kald til siden

// Find stien, uanset applikationens placering:

string filename = Path.Combine(

System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory,

Path.Combine("App_Data", "census.txt"));

namesCollection = Program.ReadCensusData(filename);

this.Cache["namesCollection"] = namesCollection;

}

faldgruber application state
Faldgruber — Application State
 • Voldsom brug af Application State hæmmer skalérbarheden
 • Opdateringer af Application State kræver lås (Lock/Unlock)
  • Ihukom, at web-applikationer er trådede
  • Application State repræsenterer en potentiel kritisk sektion
  • Application State er typisk read-only for at undgå dette

this.Application.Lock();

if (this.Application["visits"] == null)

this.Application["visits"] = 0;

else

this.Application["visits"] = 1 + (int) this.Application["visits"];

this.Application.UnLock();

System.Diagnostics.Debug.WriteLine( this.Application["visits"] );

faldgruber session state
Faldgruber — Session State
 • Session state anvendes til styring af klient-tilstand
  • indkøbskurve, fakturaer, persondata …
 • Dette virker kun, hvis hver klient entydigt kan identificeres
  • hertil anvendes cookies; men disse kan slås fra
 • Session State virker i ASP.NET uanset om cookies er slået fra eller ej, blot følgende angives:

web.config

<configuration>

<system.web>

<sessionStatecookieless="true"/>

</system.web>

</configuration>

"AutoDetect" anvender cookies, hvis det er muligt

4 3 flersidede sites
4.3 Flersidede Sites
 • Teknikker til flersidede applikationer
motivation2
Motivation
 • De fleste hjemmesider består af flere sider
 • Hvordan bevæger vi også fra side til side?
g til anden side
Gå til anden side …
 • To forskellige tilgange:
  • Response.Redirect(url);
  • Server.Transfer(page);
 • Response.Redirect(url)
  • url kan være lokal eller en fuldt kvalificeret URL: "http://..."
  • returnerer til klienten og beder browseren redirigere til den givne URL
 • Server.Transfer(page)
  • siden skal være lokal, i den samme eller i en anden ASP.NET applikation
  • mere effektiv end Response.Redirect; men begrænset til lokale sider
eksempel3
Eksempel
 • Når en bruger klikker på login-knappen, tjekkes password, ogbrugeren viderestilles, hvis ok …
 • hvordan overføres data mellem siderne?
 • i dette tilfælde anvendes Context State…

protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) {

DataTier.DataAccess data; long id; string pwd;

if (!this.IsValid) return;

id = long.Parse(this.txtStudentID.Text);

pwd = this.txtPassword.Text;

data = new DataTier.DataAccess("Students.mdb");

if (data.passwordMatch(id, pwd)) {

this.Context.Items["ID"] = id;

this.Context.Items["DataAccess"] = data;

this.Server.Transfer("StudentInfo.aspx", true /* bevar tilstand*/);

}

else

this.lblErrorMsg.Text = "Incorrect id or password...";

}

destinationssiden
Destinationssiden
 • Destinationssiden udtrækker simpelthen data fra Context …

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {

// Er brugeren kommet direkte hertil?

object obj = this.Context.Items["ID"];

if (obj == null)

this.Response.Redirect("Login.aspx", true /* afslut nu */);

long id; DataTier.DataAccess data;

id = System.Convert.ToInt64(obj);

data = (DataTier.DataAccess) this.Context.Items["DataAccess"];

this.DataGrid1.DataSource = data.GetStudent(id);

this.DataGrid1.DataBind();

}

protected void btnLogout_Click(object sender, EventArgs e) {

this.Server.Transfer("Login.aspx", false /* nulstil tilstand */);

}

overf rsel af data mellem sider
Overførsel af data mellem sider
 • Der er flere mulige teknikker …
 • Tilføj en QueryString til URL'en og brug Response.Redirect
  • data begrænser sig til URL-kompatible strenge
 • Gem data midlertidigt i Context state og brug Server.Transfer
  • virker fint, hvis data ikke skal bevares over længere tidsrum
 • Gem data i Session State
  • God løsning, hvis data skal gemmes over længere tidsrum
  • Virker med begge redirigeringsmetoder

http://www.site.com/test.aspx?name=joe&age=42

Context.Items["data"] = ...;

hvad s
Hvad så?
 • Øvelse #4