Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto
Download
1 / 17

Ingen vej udenom Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane Henrik Carlsen, KTO - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Ingen vej udenom Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane Henrik Carlsen, KTO. BAR SoSu-konference Den 21. april 2009. Vold på jobbet. Kilde: NAK 2005. Trusler om vold på jobbet. Kilde: NAK 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ingen vej udenom Vi accepterer ikke vold, mobning og chikane Henrik Carlsen, KTO' - pete


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

Ingen vej udenomVi accepterer ikke vold, mobning og chikaneHenrik Carlsen, KTO

BAR SoSu-konference

Den 21. april 2009


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

Vold på jobbet

Kilde: NAK 2005Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

Inden for sundhedssektoren er 46 % af medarbejderne udsat for vold en gang imellem, og 37 % mange gange inden for et år.

På de psykiatriske afdelinger er op mod 85 % af medarbejderne udsat for truende adfærd

38 % på de medicinske afdelinger

5 % på operationsafdelinger.

Kilde: NFA, 2004 og 2005

Vold, mobning og chikane


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

Aftale om trivsel - Formål


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Trivselsmålinger ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

 • Sundhedsfremmeordninger

 • Sygefraværssamtaler

 • Sygefraværsstatistik

 • Sammenhæng ressourcer og arbejdsmængde

 • APV-handlingsplaner

 • Arbejdsbetinget stress

 • Vold, mobning og chikane

 • Indflydelse på eget arbejde (Kun RLTN)

 • Begrænsning af natarbejde (Kun RLTN)

Elementerne i aftalen


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

Oversigt over opgaver for hovedudvalget i relation til generelle (ramme)aftaler mv. på KL’s område

(Kilde: Bilag 9. i MED-håndbogen på KL’s område)


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

Aftale om trivsel


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Kommunen/regionen skal have en tydelig erklæring, som angiver at vold, mobning og chikane ikke tolereres

 • Aftalen omfatter også vold, mobning og chikane fra borgere, elever, klienter, beboere mv.

 • HovedMED skal sikre at der aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet

Vold, mobning og chikane

Krav om erklæring og retningslinjer (1)


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • HovedMED skal revidere og overvåge, samt sikre at retningslinjerne er effektive ift. forebyggelse og håndtering.

 • Lokal MED skal, afhængig af beslutning i HovedMED, aftale retningslinjer

 • Koordination med sikkerhedsorganisation ved tostrenget struktur

 • Retningslinjer senest 1. april 2010 og håndhævelse efter § 21 i MED-aftalen

Vold, mobning og chikane

Krav om erklæring og retningslinjer (2)


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Vold, mobning og chikane er udtryk for uacceptabel adfærd fra en eller flere personer og kan antage mange forskellige former, hvoraf nogle er lettere at udpege end andre.

 • Vold, mobning og chikane finder sted, når en eller flere medarbejdere eller ledere gentagne gange og bevidst udsættes for krænkelser, trusler og/eller ydmygelser i arbejdsrelaterede sammenhænge.

 • Vold, herunder fysisk og psykisk vold, finder sted, når en eller flere medarbejdere eller ledere angribes i arbejdsrelaterede sammenhænge.

 • Vold, mobning og chikane kan udøves af en eller flere personer med det formål eller den virkning at krænke en medarbejders værdighed, hvilket påvirker vedkommendes helbred og/eller skaber et dårligt arbejdsmiljø.

Vold, mobning og chikane

Definitioner


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Alle medarbejdere har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed, for at tilstræbe et arbejdsmiljø fri for vold, mobning og chikane

 • Vold og trusler om vold fra brugere/klienter kan forekomme på visse arbejdspladser, men at vold ikke er acceptabelt og målet er at minimere og helt fjerne dette

 • Vold, mobning og chikane er et organisatorisk problem, som kommunen/regionen som arbejdsgiver forpligter sig til at håndtere

 • Nøglepersoner som fx tillids- og sikkerhedsrepræsen-tanter skal være med til at forebygge, håndtere og identificere vold, mobning og chikane

Erklæring om at vold, mobning og chikane er uacceptabelt

Eksempler på værdier i den forbindelse


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Hvor tit og hvordan skal målinger gennemføres, hvem skal have oplysningerne, og hvordan følges der op på resultaterne?

 • Hvordan registreres eventuelle episoder?

 • Hvordan foretages risikovurderingen, og hvor tit skal den gentages for at vurdere om foranstaltningerne er effektive?

 • Hvordan drøftes vold og trusler om vold på personalemøder?

 • Hvorledes klædes ledelse og medarbejdere på til at identificere vold og trusler om vold?

Vold, mobning og chikane

Retningslinjer om identifikation af vold


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Hvordan sikres den nødvendige uddannelse i håndtering af vold og trusler om vold, for ledere, tillidsrepræsentanter og andre nøglepersoner?

 • Behov for særlig ekspertise eller særlige ressourcepersoner i forebyggelsesøjemed?

 • Er der procedurer og arbejdsgange, som medvirker til en øget risiko for vold og trusler om vold?

 • Er der behov for at ændre arbejdsgange eller arbejdspladsens fysiske indretning som en del af indsatsen mod vold og trusler om vold, og hvordan informeres om dette?

 • Hvordan sikres instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på farefri måde?

Vold, mobning og chikane

Retningslinjer om forebyggelse af vold


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Hvordan skal ledere og medarbejdere og andre forholde sig i tilfælde af vold og trusler om vold?

 • Hvordan håndteres konkrete tilfælde af vold og trusler om vold?

 • Hvad er retningslinjerne for, hvordan man tilkalder hjælp fra kolleger, ledelse, vagtberedskab og politi og om hvordan man hjælper nødstedte kolleger?

 • Hvordan instrueres i disse retningslinjer?

 • Hvad er retningslinjerne for rehabilitering af medarbejdere, som har været udsat for vold og trusler om vold?

 • Hvad er procedurerne for anmeldelser til politiet og anmeldelser af arbejdsskader?

Vold, mobning og chikane

Retningslinjer om håndtering af vold


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • HovedMED - tilfælde af vold og trusler om vold?at udarbejde retningslinjer samt overvåge og sikre at de er effektive

 • De lokale MED-udvalg – at sørge for den lokale udfyldning og udmøntning af retningslinjerne efter beslutning i HovedMed

 • Kommunen/Regionens øverste ledelse - at give indsatsen mod vold, mobning og chikane opmærksomhed og prioritering

 • Den daglige ledelse – at sikre, at hverdagens indsats mod vold, mobning og chikane fungerer

 • HR- og Arbejdsmiljøstaben – evt. at bidrage med udvikling af metoder og uddannelsestilbud til ledere og medarbejdere

 • TR/SR - at samarbejde med hinanden og ledelsen om at løse problemer med vold, mobning og chikane – TR/SR vil ofte være de første til at opfange signaler om problemer med vold, mobning og chikane

 • Medarbejderne – at medvirke til og deltage i udviklingen af hverdagens indsats mod vold, mobning og chikane fx ved at sige fra, når de er vidner til konkrete mobbeepisoder

Vold, mobning og chikane

Roller og opgaver i indsatsen


Ingen vej udenom vi accepterer ikke vold mobning og chikane henrik carlsen kto

 • Overvåge de vedtagne retningslinjer – og evt. revidere disse

 • Fastlægge hvorledes de lokale MED-udvalg og HovedMED gensidigt holder hinanden orienteret om erfaringerne med de aftalte retningslinjer.

 • Fastlægge hvordan MED-systemet kan følge området med henblik på at evaluere og sikre, at retningslinjerne er effektive nok

Opfølgning på retningslinjerne om vold, mobning og chikane

HovedMED’s opgaver