slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt ESSEEM (European S hot - firer Standard Education for Enhanced Mobility) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt ESSEEM (European S hot - firer Standard Education for Enhanced Mobility)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Projekt ESSEEM (European S hot - firer Standard Education for Enhanced Mobility) - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Projekt ESSEEM (European S hot - firer Standard Education for Enhanced Mobility). NAMEN. Namen projekta je bila priprava enotnega, evropskega, harmoniziranega tehničnega usposabljanja (treninga) za pridobitev poklica – minerja ter osnovnega znanja rokovanja z razstrelivi. . POBUDA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt ESSEEM (European S hot - firer Standard Education for Enhanced Mobility)' - peta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt ESSEEM

(European Shot-firer Standard Education for Enhanced Mobility)

namen
NAMEN

Namen projekta je bila priprava enotnega, evropskega, harmoniziranega tehničnega usposabljanja (treninga) za pridobitev poklica – minerja ter osnovnega znanja rokovanja z razstrelivi.

pobuda
POBUDA

Pobudo za projekt je podala EU v sklopu vsesplošnega programa mobilnosti“Leonardo da Vinci” – LdV.

Projekt je bil odprt v 27.-ih evropskih državah, treh državah članicah evropske ekonomske cone ter eni državi kandidatki za članstvo v EU.

konference
KONFERENCE

Za potrebe izpeljave (izdelave) projekta in usklajevanja posameznih delovnih skupin so bili organizirani otvoritveni sestanek ter dve konferenci odprti za javnost:

- Berlin, Nemčija; 27. – 28.11.2008,

 • Troisdorf, Nemčija; 04. – 05.12.2009,
 • Dresden, Nemčija; 23. – 24.09.2010.

Konferenc so se udeležili priznani strokovnjaki iz 11 – ih evropskih držav med njimi Nemčije, Avstrije, Francije, Češke, Slovaške, Norveške, Finske, Švedske, Irske, Portugalske in Slovenije.

partnerji projekta
PARTNERJI PROJEKTA
 • Dresdner Sprengschule GmbH; Nemčija,
 • Sandvik; Finska,
 • Universita Pardubice; Češka,
 • Kure Fjellsprengningsteknikk; Norveška,
 • Instututo Superior de Engenharia do Porto; Portugalska,
 • EFEE (European Federation of Explosive Engineers),
 • OricaMining Services; Nemčija,
 • NFF Norwegean Tunneling society, Norveška,
 • KCEM Kompetenscentrum för Energetiska Material; Švedska,
 • WernerSprengtechnik; Nemčija,
 • LEDAP – Universidade de Coimbra, Portugalska.
delovni paketi
DELOVNI PAKETI

Inženirska geologija,

Metode vrtanja,

Konstrukcijski materiali za miniranje z rušenjem objektov,

Glavne karakteristike razstreliv,

Sistemi za iniciranje,

Teorija miniranja,

Tunelogradnja s podzemnim načinom miniranja,

Miniranje na površini,

Miniranje v bližini obstoječih objektov,

Varnost pri izvajanju minerskih del in rušenju objektov,

Ekonomski vidik,

Projektni management,

Harmonizacija ter implementacija.

evropski nivo kompeten nosti
EVROPSKI NIVO KOMPETENČNOSTI

EQF (European Qualification Framework) je skupni evropski referenčni aparat vseživljenjskega učenja, ki združuje vse sisteme kvalificiranosti v državah članicah EU s programom, ki z ustreznimi prevodi le-te prevaja v berljiv in razumevajoč sistem držav znotraj EU.

STOPNJE KOMPETENČNOSTI:

1. STOPNJA – individualni začetnik brez teoretičnega in praktičnega treninga,

2. STOPNJA – izkušen delavec / operater,

3. STOPNJA – nadzornik ali certificiran podjetnik / obrtnik,

4. STOPNJA – teh. vodja / miner, strelec s certifikatom, ki ima vodstvene sposobnosti simultanega vodenja več minerskih del,

5. STOPNJA – strokovnjak / specialist s posebnimi kompetencami.

struktura s simboli
STRUKTURA S SIMBOLI

UPORABLJENI SIMBOLI ZA POMOČ ŠTUDENTOM PRI ŠTUDIJU:

 • OSNOVNO ZNANJE,
 • DODATNO ZNANJE,
 • PREBERI VEČ …..,
 • NEVARNO,
 • - LINK
delovni paket 1 wp 1
DELOVNI PAKET 1 (WP 1)
 • INŽENIRSKA GEOLOGIJA:
 • ZEMLJINA SKORJA IN NASTANEK KAMENIN 15 min.,
 • SESTAVA, RAZVRSTITEV IN LASTNOSTI MINERALOV 90 min.,
 • KLASIFIKACIJA KAMNIN 45 min.,
 • FIZIKALNE LASTNOSTI KAMENIN IN NJIHOV VPLIV NA VRTANJE IN MINIRANJE 150 min.,
 • KLJUČNA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA 60 min..

6 ur

delovni paket 2 wp 2
DELOVNI PAKET 2 (WP 2)
 • METODE VRTANJA:
 • VRTALNI STROJI 30 min.,
 • METODE VRTANJA 30 min.,
 • VRTALNO DROGOVJE 30 min.,
 • KOMUNIKACIJA VRTALEC – MINER 15 min.,
 • POMEMBNOST PRECIZNEGA VRTANJA 150 min.,
 • VRTANJE ZA POTREBE RUŠENJA 15 min.,
 • POKLICNO ZDRAVJE IN VARNOST 30 min..

5 ur

delovni paket 3 wp 3
DELOVNI PAKET 3 (WP 3)
 • KONSTRUKCIJSKI MATERIALI ZA MINIRANJE Z RUŠENJEM OBJEKTOV:
 • KONSTRUKCIJSKI MATERIALI (opeka, beton, železo, les, …),
 • SESTAVA (žganje, obzidava, lepljenje, karbonizacija, …)
 • KARAKTERISTIKE (natezna trdnost, tlačna odpornost, stabilnost, ojačanost, odpornost, …),
 • TEŽAVE PRI VRTANJU (nekonsistentnost, zračni žepi, odkloni, plastovitost, prah, …),
 • SPOSOBNOST MINIRANJA (spec. poraba razst., razpoke, kaverne, usmerjeno delovanje razstreliva, …),
 • OSTALE POSEBNOSTI (poškodbe izolacije žic pri vezavah, razmet posameznih delov materiala, rezanje, varnostna cona.

1 dan

delovni paket 4 wp 4
DELOVNI PAKET 4 (WP 4)
 • GLAVNE KARAKTERISTIKE RAZSTRELIV:
 • DEFINICIJA RAZSTRELIVA TER KARAKTERIZACIJA KEMIJSKIH REAKCIJ 30 min.,
 • KLASIFIKACIJA RAZSTRELIV GLEDE NA NJIHOVE KARAKTERISTIKE 45 min.,
 • GOSPODARSKA RAZSTRELIVA 60 min.,
 • CERTIFICIRANJE, NORME TER KARAKTERIZACIJA RAZSTRELIV 45 min.,
 • TRANSPORT IN ROKOVANJE Z RAZSTRELIVI 30 min.,
 • UNIČEVANJE NEUPORABNEGA RAZSTRELIVA 45 min.,
 • KRITERIJI ZA IZBIRO USTREZNEGA RAZSTRELIVA 45 min.,
 • KLJUČNA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA 60 min..

6 ur

delovni paket 5 wp 5
DELOVNI PAKET 5 (WP 5)
 • SISTEMI ZA INICIRANJE:
 • DEFINICIJA, ZGODOVINA IN PREGLED 60 min.,
 • NEELEKTRIČNO INICIRANJE 90 min.,
 • ELEKTRIČNO INICIRANJE 90 min.,
 • ELEKTRONSKO INICIRANJE 30 min.,
 • DETONACIJSKA VRVICA 30 min.,
 • VARNOST 60 min..

6 ur

delovni paket 6 wp 6
DELOVNI PAKET 6 (WP 6)
 • TEORIJA MINIRANJA:
 • UVODNI KONCEPTI,
 • KARAKTERISTIKE RAZSTRELIV IN DETONACIJ,
 • NOTRANJE DETONACIJE,
 • RAZSTRELILNA POLNJENJA,
 • POLNJENJA MINSKIH VRTIN,
 • KLASIFIKACIJA NABOJEV,
 • PREMIKANJE HRIBINE IN DROBLJENJE.

1 dan

delovni paket 7 wp 7
DELOVNI PAKET 7 (WP 7)
 • TUNELOGRADNJA S PODZEMNIM NAČINOM MINIRANJA:
 • STRUKTURA PODZEMNEGA MINIRANJA,
 • PRINCIPI PODZEMNEGA MINIRANJA,
 • DOLOČANJE VRTALNO – MINERSKIH PARAMETROV,
 • RAZSTRELIVA,
 • OSNOVNI POGOJI V POVEZAVI Z METODAMI INICIRANJA,
 • USTREZEN TIP INICIRANJA ZA PREDORE ALI PODZEMNO MINIRANJE,
 • PRIPRAVA VRSTNEGA REDA VŽIGA DETONATORJEV,
 • TIPI DETONATORJEV ZA PREDORE ALI PODZEMNO MINIRANJE.
delovni paket 8 wp 8
DELOVNI PAKET 8 (WP 8)
 • MINIRANJE NA POVRŠINI:
 • VARNOSTNI UKREPI PRI MINIRANJU IN RUŠENJU NA POVRŠINI,
 • ZAHTEVNOST MINIRANJA GLEDE NA DANE POGOJE,
 • PREDVIDEVANJE SPECIFIČNE PORABE RAZSTRELIVA IN SEIZMIČNEGA UČINKA,
 • IMPLEMENTACIJA NAČRTA VRTANJA, POLNJENJA IN MINIRANJA,
 • PRAVILNA IZBIRA RAZSTRELIVA IN INICIALNIH SREDSTEV.
delovni paket 9 wp 9
DELOVNI PAKET 9 (WP 9)
 • MINIRANJE V BLIŽINI OBSTOJEČIH OBJEKTOV:
 • DEMONSTRACIJA POVZROČITVE ŠKODE Z MINIRANJEM V BLIŽINI OBJEKTOV NA PODLAGI PRAKTIČNIH PRIMEROV,
 • PRIMER (TEORETIČNI IN PRAKTIČNI) MINIRANJA V BLIŽINI OBJEKTOV BREZ POVZROČITVE MATERIALNE ŠKODE,
 • METODE POVZROČITVE UMETNIH RAZPOK PRI MINIRANJIH V BLIŽINI OBJEKTOV.
delovni paket 10 wp 10
DELOVNI PAKET 10 (WP 10)
 • VARNOST PRI IZVAJANJU MINERSKIH DEL IN RUŠENJU OBJEKTOV:
 • VARNOSTNE ZAHTEVE PRI MINIRANJU IN RUŠENJU OBJEKTOV,
 • KARAKTERISTIKE MINERSKIH PREDMETOV,
 • POLNJENJE RAZPOK IN KAVERN,
 • STRANSKI UČINKI MINIRANJA,
 • DODATNA PRAVILA PRI RUŠENJU STAVB ALI NJENIH DELOV,
 • DODATNA PRAVILA PRI MINIRANJU VRTIN VEČJEGA PREMERA IN DOLŽINE,
 • DODATNA PRAVILA ZA PODZEMNA MINIRANJA.
delovni paket 11 wp 11
DELOVNI PAKET 11 (WP 11)
 • EKONOMSKI VIDIK:
 • PREDSTAVITEV IN CILJI 5 min.,
 • OPTIMIZACIJA STROŠKOV ZARADI GRANULACIJE 15min.,
 • PLANIRANJE, PRIPRAVA IN IMPLEMENTACIJA DEL 10 min.,
 • LOKALNA GEOLOGIJA 10 min.,
 • KARAKTERISTIKE PROIZVODNJE 10 min.,
 • VRTALNA DELA 20 min.,
 • RAZSTRELIVA IN INICIALNA SREDSTVA 20 min..

1,5 h

projektni management wp 12
PROJEKTNI MANAGEMENT (WP 12)

Pri izdelavi projekta so sodelovali priznani strokovnjaki kot odgovorni predstavniki posameznih delovnih paketov:

Aslak Ravlo,NFF Norwegean Tunneling society

Jose Carlos Gois,Instituto Superior de Engenharia do Porto

Walter Werner, WernerSprengtechnik

Joerg Rennert,Dresdner Sprengschule GmbH

Karl Kure,Kure Fjellsprengningsteknikk

Miloš Ferjenčik,Universita Pardubice

Frank Hammelmann,OricaMining Services

Jouko Salonen,Sandvik

Antonio Vieira, Universidade de Coimbra

Erik Nilsson, Kompetenscentrum för Energetiska Material

problemi
PROBLEMI
 • Različna interpretacija - TERMINOLOGIJA,
 • Potreben naknaden prevod v 17 evropskih jezikov,
 • Način distribucije in zaščita avtorskih pravic,
 • Katera teorija (osnova) je uporabljena v projektu.
harmonizacija ter implementacija wp 13
HARMONIZACIJA TER IMPLEMENTACIJA (WP 13)
 • Projekt je zaključen s 14.11.2010.
 • Kontaktna oseba v evropski komisiji,
 • Zahteva po direktivi EU na področju miniranja,
 • Zainteresiranost EU o prevodih in implementaciji projekta z možnostjo financiranja,
 • Certificiranje (EU ali EFEE).
povzetek
POVZETEK
 • - predavanje, usposabljanje, šolanje in na koncu testiranje,
 • 70 – 150 urno usposabljanje odvisno od osnovnega znanja,
 • način prenosa učnega gradiva med usposabljanjem je odvisna od izkušenosti predavatelja,
 • ESSEEM program je pripravljen v več blokih z 4 – 6 predavanji v vsakem bloku v dolžini do 90 minut,
 • organizacija usposabljanja naj bi bila prirejena študentom kot celodnevni dogodek, večerno šolanje ali na daljavo z uporabo e-maila,
 • več informacij na www.esseem.eu.
zaklju ek
ZAKLJUČEK

HVALA za pozornost in SREČNO!