billeddiagnostikkens placering i masterplanen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Billeddiagnostikkens placering i Masterplanen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Billeddiagnostikkens placering i Masterplanen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Billeddiagnostikkens placering i Masterplanen - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Billeddiagnostikkens placering i Masterplanen. Radiologernes primære ønske. Blok 7. Blok 6. Billeddiagnostisk center. Blok 1. Blok 5. Blok 2. i flere etager. Blok 3. Blok 4. I det mindste een god grund til en sådan organisation:. Functional imaging

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Billeddiagnostikkens placering i Masterplanen' - peta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Radiologernes primære ønske

Blok 7

Blok 6

Billeddiagnostisk

center

Blok 1

Blok 5

Blok 2

i flere etager

Blok 3

Blok 4

i det mindste een god grund til en s dan organisation
I det mindste een god grund til en sådan organisation:
 • Functional imaging
  • De billeddannende teknikker og apparatur udvikler sig enormt
  • Ny afgørende teknik til at undersøge patofysiologi
  • Specifik molekylær billeddannelse
  • Sammenhæng med NANO teknologi molekylær medicin/biologi
andre tendenser
Andre tendenser
 • Klinikere ”overtager” visse dele af billeddiagnostikken
  • Ultralyd – diagnostik og invasive procedurer
  • Rtg gennemlysning – f.eks KAG,
 • Flere og flere kliniknære procedurer med samarbejde mellem radiologer og klinikere
  • MR overvåget kateterbehandling af børn med medfødte hjertesygdomme
  • Intravaskulær kateterbehandling
  • CT-KAG
kommisorium
Kommisorium
 • Sammenhængende patientforløb
 • Både centrale og decentrale funktioner
 • Yderligere integration mellem radiologi og klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Flydende grænser mellem diagnostik og behandling
kommisorium1
Kommisorium
 • I hvilke blokke (evt. i fælleszonen mellem 2 blokke) er der underlag for at have billeddiagnostiske funktioner
  • Hvilke ”funktioner placeres hensigtsmæssigt centralt og hvilke ”funktioner” placeres hensigtsmæssigt decentralt i blokkene (evt. i fælleszonen mellem 2 blokke)?
 • Etablering af et ”diagnostisk hus” hvor praktiserende læger har mulighed for hurtig adgang til diagnostiske undersøgelser.
 • Ikke forholde sig til ledelse/organisation
arbejdsgruppen

Cheflæge Kristjar Skajaa, Skejby Sygehus (formand)

Ledende overlæge Thomas Christiansen, Radiologisk afdeling, Århus Sygehus

Overlæge Lars Bolvig, Radiologisk afdeling, Århus Sygehus (formand for specialerådet)

Oversygeplejerske Nina Hjort, Radiologisk afdeling, Århus Sygehus

Ledende overlæge Marianne Egeblad, Billeddiagnostisk afdeling, Skejby Sygehus

Oversygeplejerske Caroline Dalgaard, Billeddiagnostisk afdeling, Skejby Sygehus

Ledende overlæge Michael Rehling, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Skejby Sygehus

Professor Jørgen Frøkier, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Skejby Sygehus

Professor, ledende overlæge Carsten Gyldensted, Neuroradiologisk afdeling, Århus Sygehus

Oversygeplejerske Mona Bundgaard, Neuroradiologisk afdeling, Århus Sygehus

Professor Leif Østergaard, Neuroradiologisk Forskningsafsnit, Århus Sygehus

Professor, ledende overlæge Albert Gjedde, PET centret, Århus Sygehus

Overlæge Thomas Hahn, Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus

Overlæge Einar Pahle, Kirurgisk Gastroenterologisk afd. L, Århus Sygehus

Overlæge Jesper Laustsen, Hjerte, - Lunge, - Karkirurgisk afdeling, Skejby Sygehus

Overlæge Peter Steen Hansen, Hjertemedicinsk afdeling, Skejby Sygehus

Praksiskoordinator Steen Ardest, Skejby Sygehus

Projektchef Morten Weise Olesen, Masterplansekretariatet, Århus Amt

AC-fuldmægtig Lisbeth Trøllund Andersen, Masterplansekretariatet, Århus Amt

AC-fuldmægtig Tine Rosenmeier, Strategi- og Udviklingsafdeling, Skejby Sygehus (sekr.)

Arbejdsgruppen
hvad vi gjorde
Nuværende undersøgelser/aktivitet (2005) pr. fagligt fællesskab/blok

Forventede ændringer i undersøgelsesmodalitet og antal baseret på rundspørge blandt kliniske brugere og billeddiagnostiske afdelinger

Billeddiagnostisk udstyr til ’klinik-nær’ forskning, baseret på rundspørge til billeddiagnostiske afdelinger og –forskningsafsnit

Efterfølgende er talmaterialet vurderet i forhold til:

Dimensionering: Hvor mange undersøgelsesrum/skannere svarer undersøgelsesantallet til?

Patientflow versus bæredygtig størrelse: decentral eller central placering ?

Placeringsmæssige bindinger: Er der andre forhold som kræver decentral, hhv. central placering (fx undersøgelse af intensivpatienter, som ikke kan transporteres)

Hvad vi gjorde
samlet behov for apparatur rum
Aktuelt

Århus Sygehus 44 rum

Neuroradiologisk afd. 6 rum

Skejby Sygehus 21 rum

Nuklearmedicin SKS+Århus 20 rum

PET centeret 4 rum

I alt 75 bestykkede rum

+ 20 nuklearmedicinske rum

Masterplanen

Akutblokken 23 rum

Hjerte-lunge 8 rum

Kvinde-barn 4 rum

Inflammation 7 rum

Hoved-neuro 11 rum

Abdominal 12 rum

Onkologi 8 rum

”Praksisenhed” 9 rum

I alt 86 bestykkede rum

Samlet behov for apparatur/rum

Heri ikke medregnet de billeddiagnostiske aktiviteter,

som foretages af ikke-radiologer

slide14

Fordelingen af radiologiske undersøgelser udført af

ikke-radiologer på de kliniske afdelinger fordelt på de 7 foreslåede blokke

anbefalinger
Anbefalinger
 • Af hensyn til optimale patientforløb sammenholdt med en bæredygtig udnyttelse af apparatur anbefales en hensigtsmæssig decentralisering af flere billeddiagnostiske funktioner i de kliniske blokke, som f.eks. digital radiologi, CT, ultralyd og MR, som kan udføres decentralt samt beskrives centralt via PACS.
anbefalinger1
Anbefalinger
 • Et centralt billeddiagnostisk ”ekspert” afsnit.
 • Core facilities med henblik på forskning og udvikling af functional imaging apparatur og teknikker samt dyreeksperimentel forskning.
 • Der findes ikke grundlag for at decentralisere de nuklearmedicinske undersøgelser herunder PET
 • et større billeddiagnostisk afsnit/center, der huser de decentrale funktioner for onkologiblokken og neuroblokken tilsammen, det centrale ”ekspert” og udviklings afsnit samt nuklearmedicinsk/PET afsnit.
anbefalinger2
Anbefalinger
 • Et centralt billeddiagnostisk ”ekspert” afsnit.
 • Core facilities med henblik på forskning og udvikling af functional imaging apparatur og teknikker samt dyreeksperimentel forskning.
 • Der findes ikke grundlag for at decentralisere de nuklearmedicinske undersøgelser herunder PET
 • et større billeddiagnostisk afsnit/center, der huser de decentrale funktioner for onkologiblokken og neuroblokken tilsammen, det centrale ”ekspert” og udviklings afsnit samt nuklearmedicinsk/PET afsnit.
anbefalinger3
Anbefalinger
 • "Diagnostisk Enhed for Almen Praksis", hvor praktiserende læger og speciallæger i dagtiden hurtigt kan få udført billeddiagnostik (røntgen, CT, MR og UL).
slide19

Billeddiagnostik/nuklearmedicinsk center.

Onkologisk Blok

Hoved-neuroblok

Inflammations blok

Billeddiagnostik

Akut blok

Billeddiagnostik

Billeddiagnostik

(Nuklearmedicin)

Hjerte-lunge-kar blok

Abdominal blok

Billeddiagnostik

(Nuklearmedicin)

Kvinde-barn blok