web service n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WEB SERVICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
WEB SERVICE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

WEB SERVICE - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

WEB SERVICE. Stefan Rutkowski. Web SERVICE. Co to jest WEB SERVICE każdy wie . Co to jest WEB SERVICE ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WEB SERVICE' - peri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
web service

WEB SERVICE

Stefan Rutkowski

web service1
Web SERVICE
 • Co to jest WEB SERVICE każdy wie 
co to jest web service
Co to jest WEB SERVICE ?
 • Usługi Web Services umożliwiają aplikacjom wymienianie się danymi oraz – co jeszcze istotniejsze – wykorzystywanie możliwości innych aplikacji, niezależnie od tego, jak zostały zbudowane, w jakim systemie operacyjnym działają oraz za pomocą jakich urządzeń uzyskuje się do nich dostęp. Mimo że usługi Web Services działają niezależnie od siebie, mogą łączyć się w luźne konfiguracje usług, które wykonują określone zadania.
jak to mo e wygl da
Jak to może wyglądać ?

MVC

Widok, kontroler Model

web service jakie to proste
Web service - jakie to proste
 • Web Services jest nazwą dla technologii dostępu do zdalnych procedur wykorzystująca do komunikacji standardowe techniki przekazywania danych - HTTP - oraz XML jako źródło danych.
 • Żądania są, w postaci XML, wysyłane przez POST protokołem HTTP, a następnie wynik działania zwracany jest do użytkownika, także w postaci XML.
standardy tworzenia danych xml
Standardy tworzenia danych XML
 • SOAP (Simple Object Access Protocol)
 • XML-RPC (XML-Remote Procedure Call)
 • OPML (Outline Processor Markup Language)
slide7
SOAP

<?xml version="1.0"?>

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">

  <soap:Header> ...

</soap:Header>  

<soap:Body> ...

<soap:Fault> ... </soap:Fault>

</soap:Body>  

</soap:Envelope>

xml rpc
XML-RPC

<?xml version="1.0"?>

<methodCall>

<methodName>examples.getStateName</methodName

<params>

<param>

<value> <i4>41</i4> </value>

</param>

</params>

</methodCall>

serwery
Serwery
 • IIS
 • Apache
 • Java BOSS
klienci
Klienci
 • Języki: C++, C#, VB .NET, PHP, Java, Perl
 • Systemy: Windows, UNIX, Linux, …
 • Urządzenia: PC, Palmtopy, Tablety PC, Telefony komórkowe, Zegarki, …
 • Aktywne strony internetowe
 • Aplikacje okienkowe
 • Aplikacje konsolowe
php asp net
PHP != ASP.NET
 • PHP = TANIOCHA
 • ASP.NET = ŁATWIZNA
przyk ad w php
Przykład w PHP
 • Web Services Description Language (WSDL) Język WSDL definiuje zestaw kilku struktur XML pozwalających na pełny opis usług (struktury danych wymienianych z usługą, sposób połączenia z usługą [najczęściej HTTP]).
 • Tworzenie skryptu serwera
 • Tworzenie skryptu klienta
serwer
Serwer
 • <?phpini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");  //wyłączamy cache dla web serwices na czas tworzenia aplikacji$server = new SoapServer('wsdl/plik.wsdl'); //wczytujemy plik wsdlfunction dodaj($a, $b)  //nasza funkcja, którą udostępnimy za pomocą web services{return $a+$b;}$server->addFunction("dodaj"); //dodajemy funkcję do serwera$server->handle();  //obsługujemy zapytania kierowane do serwera?>
klient
Klient
 • <?phpini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");$client = new SoapClient('wsdl/plik.wsdl');  //tworzymy obiekt klientaprint_r ($client->dodaj("10.3", "6.255"));  //wywołujemy funkcję na serwerze i wyświetlamy wynik?>
przyk ad w asp
Przykład w ASP
 • Serwer

File -> New -> WebSite -> ASP.NET Web Service

WebService

slide16

Dziękuję za uwagę 

 • Materiały można pobrać ze strony

http://uslugiinformatyczne.net.pl/programowanie